sin : là tỉ số thân cạnh đối với cạnh huyền của góccos : là tỉ số giữa cạnh kề cùng cạnh huyền của góctan : là tỉ số thân cạnh đối và cạnh kề của góccot : là tỉ số thân cạnh kề cùng cạnh đối của góc
*

Mẹo học thuộc : Sin đi học, Cos không hư, tung đoàn kết, ,Cot kết đoàn

2. Bảng tỉ sô lượng giác lớp 9 của một trong những góc đặc biệt.

Bạn đang xem: Công thức sin cos lớp 9

a, Tỉ số lượng giác của 2 góc phụ nhau. ( α + β = 90° )

sin α = cos β cos α = sin β

tan α = cot β cot α = tan β

b, Bảng tỉ số của những góc đặc biệt.

*

3. Các dạng toán thường xuyên gặp về tỉ con số giác của góc nhọn 

Dạng 1: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn, tính cạnh, tính góc

Phương pháp:

Sử dụng những tỉ số lượng giác của góc nhọn, định lý Py-ta-go, hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính toán các yếu tố cần thiết.

Dạng 2: So sánh các tỉ số lượng giác giữa những góc

Phương pháp:

- cách 1 : Đưa các tỉ con số giác về cùng nhiều loại (sử dụng đặc điểm "Nếu hai góc phụ nhau thì sin góc này bởi côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia")

- bước 2: cùng với góc nhọn α,β ta có: 

*

Dạng 3: Rút gọn, tính quý giá biểu thức lượng giác

Phương pháp:

Ta thường xuyên sử dụng những kiến thức

+ Nếu α là một góc nhọn bất kỳ thì

*

+ nếu như hai góc phụ nhau thì sin góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.

4. Bài bác tập vận dụng các công thức lượng giác sin cos

Bài 1: mang lại tam giác ABC vuông trên C, trong số ấy AC = 0,9m, BC = 1,2m. Tính các tỉ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra những tỉ số lượng giác của góc A.

Lời giải: 

*

– Áp dụng định lý Py – ta – go mang lại tam giác vuông ABC ta có:

*

– những tỉ số lượng giác của góc B là :

*

Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A, BC = a, con đường cao AH.

Xem thêm: Trường Mầm Non Ngôi Sao Xanh

a, chứng minh rằng: AH=a sinBcosB; bảo hành = a cos2B ; CH = a sin2 B

b, Suy ra AB2 = BC.BH ; AH2 = BH.HC

Lời giải

a, triệu chứng minh:

Xét tam giác vuông ABH, ta có:

AH = sinB.AB (1)

Xét tam giác vuông ABC, ta có:

AB = BC.cos B = acos B (2)

Từ (1) cùng (2) ta có:

AH = a sin B cos B

Tương tự ta có:

+ Xét tam giác vuông ABH: bảo hành = AB.cos B

Xét tam giác vuông ABC: AB = BC.cos B = acos B => bảo hành = a cos2B

+ Xét tam giác vuông ACH: CH = AC.cos C = AC.sin B

Tam giác vuông ABC: AC=BC.sin B=a.sin B => CH = a sin2 B

b, AB2 = a2 cos2B

BC.BH = a.a.cos2B = a2cos2B

=> AB2 = BC.BH

AH2 = a2sin2cos2B

=> AH2 = BH.HC

Bài 3: Giải tam giác ABC, biết ∠B= 65o; ∠C = 40o và BC = 4,2 cm.

Lời giải

*

Ta có: 

∠a= 180o - (65o + 45o) = 75o

Vẽ BH ⊥ AC

+ Xét tam giác vuông HBC vuông trên H, theo hệ thức về cạnh và góc vào tam giác vuông, ta có:

BH = BC.sin C = 2,7 (cm)

Và CH = BH.cotg C (1)

+ Xét tam giác vuông ABH tại H, theo hệ thức về cạnh cùng góc trong tam giác vuông ta có: