PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG trong KHÔNG GIAN

Trong không gian Oxyz, mang đến mặt phẳng (P) đi qua điểm M(α;β;γ) và có vecto pháp tuyến n(a;b;c). Lúc đó mặt phẳng (P) sẽ có phương tri`nh tổng thể là: a(x-α)+b(y-β)+c(z-γ)=0.

*
*
*
*
*

Đề thi Online có giải đưa ra tiết: Phương trình mặt phẳng

Bài tập cường độ <5 – 6> điểmBài tập mức độ <7 – 8> điểmBài tập cường độ <9 – 10> điểm
<5-6> Điểm thuộc khía cạnh phẳng<7-8> Góc của 2 mặt phẳng<9-10> cực trị liên quan đến cực hiếm biểu thức
<5-6> xác minh phương trình khía cạnh phẳng<7-8> Vị trí kha khá hai mặt<9-10> rất trị liên quan đến góc, khoảng tầm cách
<5-6> xác định véc tơ pháp tuyến<7-8> Phương trình khía cạnh phẳng qua 3 điểm<9-10> rất trị liên quan đến phân phối kính, diện tích, chu vi, thể tích
<7-8> địa điểm tương đối mặt phẳng với phương diện cầu<9-10> một số bài toán liên khác ý kiến – khía cạnh phẳng – phương diện cầu
<7-8> khoảng cách từ điểm đến chọn lựa mặt, khoảng cách giữa hai mặt
<7-8> xác định phương trình phương diện phẳng đoạn chắn
<7-8> khẳng định phương trình phương diện phẳng khi biết yếu tố vuông góc
<Đang update thêm><Đang cập nhật thêm><Đang cập nhật thêm

(Còn nữa)