Công thức lượng giác mở rộngCách học thuộc nhanh Bảng phương pháp lượng giác bởi thơ, “thần chú” giải pháp học thuộc các công thức lượng giác bởi thơ

Công thức lượng giác mở rộng

*
*
*
*

Cách học thuộc nhanh Bảng công thức lượng giác bởi thơ, “thần chú”

Đối với học tập sinh, vấn đề học với nhớ Bảng công thức lượng giác là yếu tố đặc biệt khi giải toán. Dưới đây là hệ thống lại bảng báo giá trị lượng giác cơ bản và cải thiện cùng với cách học thuộc công thức lượng giác bởi thơ, thần chú.

Bảng bí quyết lượng giácgồm cáccông thức cơ bảnvà cáccông thức chuyển đổi nâng cao, cách làm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản.

Công thức lượng giác của các cung tương quan đặc biệt

*
Công thức lượng giác cơ phiên bản và cách làm cộng
*
Công thức nhân đôi, nhân ba và công thức hạ bậc
*
Công thức biến hóa tích thành tổng, tổng thành tích
*
Công thức nghiệm của phương trình lượng giác cơ bản
*