Vậy Este là gì? Este tất cả những tính chất hoá học và tính chất vật lý nào? chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé các em.

Bạn đang xem: Công thức phân tử của este

=>> Tải bài bác Tập Về Este từ Cơ phiên bản Đên Nâng Cao

Video phía Dẫn

Este là gì?

– Este là thành phầm thu được khi thay thế sửa chữa nhóm OH trong axit cacboxylic bằng nhóm OR.

– Este dễ dàng và đơn giản có công thức kết cấu như sau:

*

– Công thức tổng quát của một số trong những loại este hay gặp:

+ Este no, đối kháng chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1 giỏi CxH2xO2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este 1-1 chức: CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

+ Este của axit đối kháng chức và Ancol nhiều chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit đa chức với Ancol solo chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit đa chức với Ancol nhiều chức: Rt(COO)xyR’x.

*

* Lưu ý: Số chức este là bội số chung nhỏ dại nhất của số chức ancol với số chức axit.

Cách đọc tên Este (danh pháp).

1. Cùng với ancol solo chức R’OH

Tên este = tên nơi bắt đầu hidrocacbon R’+ tên nơi bắt đầu axit (đổi đuôi ic thành at )

Ví dụ: HCOOC2H5 : Etyl fomat;

CH3COOC2H5: Etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: Metyl acrylat

2. Cùng với ancol nhiều chức

Tên este = thương hiệu ancol + tên gốc axit

Ví dụ: CH2OOC-CH3: etylenglycol điaxetat

Tính hóa học vật lý của Este

– Đa số ở trạng thái lỏng, rất nhiều este có trọng lượng phân tử cực kỳ lớn hoàn toàn có thể ở tâm trạng rắn (như mỡ động vật, sáp ong,…)

– nhiệt độ sôi thấp, dễ bay hơi do không tạo liên kết hidro giữa những phân tử.

– nhẹ nhàng hơn nước, ít tan hoặc không tan trong nước do không tạo links hidro giữa những phân tử cùng với nước.

– Đa số những este nặng mùi thơm đặc trưng như:

Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2 bám mùi chuốiEtyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9 bám mùi dứaGeranyl axetat: CH3COOC10H17 nặng mùi hoa hồng

– Là dung môi giỏi để hòa tan những chất hữu cơ.

Tính hóa học hoá học của Este

1. Este phản bội ứng thủy phân

RCOOR’­ + H2O ↔ RCOOH + R’OH

– phản nghịch ứng triển khai trong môi trường axit loãng và được đun nóng.

– ý muốn tăng công suất của bội phản ứng thủy phân este phải dùng dư nước và thực hiện chất xúc tác axit, đun nóng tất cả hổn hợp phản ứng.

– giả dụ ancol có mặt không bền thì bội phản ứng xảy ra theo một chiều.

2. Este phản ứng thủy phân trong môi trường xung quanh kiềm (phản ứng xà phòng hóa)

RCOOR’­ + NaOH → RCOONa + R’OH

– mchất rắn sau phản nghịch ứng = mmuối + mkiềm dư.

– với este đối chọi chức: neste phản bội ứng = nNaOH làm phản ứng = nmuối = nancol.

3. Một trong những phản ứng riêng của Este

– Este của ancol không bền khi thủy phân hoặc xà chống hóa không thu được ancol:

RCOOCH=CH2 + H2O → RCOOH + CH3CHO

– Este của phenol phản bội ứng tạo ra hai muối với nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

– Este của axit fomic (HCOO)xR có tác dụng tham gia phản bội ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

– ví như este tất cả gốc axit hoặc cội Ancol không no thì este đó còn tham gia được phản ứng cộng, phản ứng trùng hợp với phản ứng lão hóa không hoàn toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) – Plexiglass – chất liệu thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) – PVA)

Cách pha trộn Este

1. Thực hiện phản ứng este hóa giữa ancol với axit

yR(COOH)x + xR’(OH)y

*
Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H2SO4, t0)

2. Triển khai phản ứng cùng giữa axit và hiđrocacbon không no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH = CH2

3. Triển khai phản ứng giữa muối na của axit cùng dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Tiến hành phản ứng giữa phenol và anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

VI. Ứng dụng của Este

* các este tất cả ứng dụng thoáng rộng trong đời sống.

– làm cho dung môi như: butyl và amyl axetat được dùng để pha đánh tổng hợp.

– Sản xuất các chất đặc trưng như: poli(metyl acrylat) cùng poli(metyl metacrylat) dùng làm thủy tinh trong hữu cơ; poli(vinyl axetat) dùng làm hóa học dẻo hoặc thủy chia thành poli(vinyl ancol) dùng làm keo dán.

– một trong những este của axit phtalic được sử dụng là chất hóa dẻo, dược phẩm,…

– một vài este bám mùi thơm hoa quả được dùng trong công nghiệp thực phẩm cùng mĩ phẩm,…

Ví dụ: Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: mùi hương chuối, sử dụng trong thực phẩm

Geranyl axetat: CH3COOC10H17: mùi hương hoa hồng, dùng trong mỹ phẩm,…

VII. Cách nhận ra este

– Este của axit fomic có công dụng tráng gương.

– các este của ancol không bền bị thủy phân sinh sản anđehit có chức năng tráng gương.

– Este không no tất cả phản ứng làm mất màu dung dịch Brom

– Este của glixerol hoặc chất mập khi thủy phân cho sản phẩm hòa tung Cu(OH)2.

 Bài tập về Este

Bài 2 trang 7 sgk hoá 12: Ứng với công thức C4H8O2 tất cả bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A.2 B.3 C.4 D.5

* giải thuật bài 2 trang 7 sgk hoá 12:

Đáp án: C

+ những công thức este là đồng phân C4H8O2:

HCOOCH2-CH2-CH3: n-propyl fomiat

HCOOCH(CH3)(CH3): isopropyl fomiat

CH3COOCH2-CH3: Etyl axetat

CH3-CH2COOCH3: Metyl propionat

Bài 3 trang 7 sgk hóa 12: chất X gồm CTPT C4H8O2. Lúc X chức năng với dung dịch NaOH sinh ra hóa học Y bao gồm công thức C2H3O2 Na. Công thức kết cấu của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

* giải thuật bài 3 trang 7 sgk hóa 12:

Đáp án: C

+ Theo bài bác ra Y gồm CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

Như vậy X là : CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Bài 4 trang 7 sgk hóa 12: lúc thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được các thành phần hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ Y, Z trong đó Z gồm tỉ khối tương đối so với H2 bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

* giải thuật bài 4 trang 7 sgk hóa 12:

Đáp án: A

– bởi Z bao gồm tỉ khối khá so cùng với H2 nên suy ra Z hoàn toàn có thể ở dạng hơi. Bởi đó, Z là rượu.

– Theo bài bác ra CTPT của este X gồm dạng CnH2nO2 cần X là este no đối kháng chức mạch hở. Vì chưng đó, Z là rượu no 1-1 chức. Ta call CTPT của Z là CmH2m + 2O

Theo bài bác ra, ta có:

*

⇒ MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2 ⇒ Z là C2H5OH (rượu etylic)

⇒ X là: CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Bài 6 trang 7 sgk hóa 12: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đơn chức chiếm được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) xác minh công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y cùng một lượng muối bột Z. Viết công thức cấu trúc của X và tính trọng lượng của Z.

* giải mã bài 6 trang 7 sgk hóa 12:

a) Ta có:

– Số mol CO2: nCO2= 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

– Số mol nước là: nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

– vì chưng nCO2 = nH2O ⇒ X là este no đối chọi chức mạch hở. Call CTPT của este X là CnH2nO2

CnH2nO2 +

*
O2
*
nCO2 + nH2O

1 mol n mol

? mol 0,3 mol

– Theo PTPƯ: neste =0,3/n ⇒ Meste = 7,4/(0,3/n) = (74n)/3

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ phương pháp phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có: nx = m/M = 7,4/74 = 0,1 (mol).

– Ta hotline CTPT của X là RCOOR’, PTPƯ:

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

⇒ nR’OH = nX = 0,1.

Y là rượu R’OH, Z là muối bột RCOONa

Vì este X là no 1-1 chức yêu cầu Y cũng là rượu no đơn chức. điện thoại tư vấn CTPT của Y là CmH2m+2O

My = 3,2/0,1 = 32 ⇔ 14m + 18 = 32 ⇒ m = 1

⇒ Y là: CH3OH

Do kia este X là: CH3COOCH3 với muối Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8,2 (g)

Công thức cấu tạo của X:

*

Bài 4 trang 18 sgk hóa 12: Làm cất cánh hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được tiện tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi nghỉ ngơi cùng đk nhiệt độ với áp suất.

a) Tìm công thức phân tử của A.

b) tiến hành phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với hỗn hợp NaOH để phản ứng hoàn toàn thu được thành phầm có 6,8 gam muối. Tìm bí quyết cấu tạo, hotline tên A.

* giải thuật bài 4 trang 18 sgk hóa 12:

a) Theo bài bác ra, số mol O2: nO2 = m/M = 3,2/32 = 0,1 (mol)

Vì A cùng O2 bao gồm cùng thể tích và ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất nên nA = nO2 = 0,1 (mol)

⇒ MA = 7,4/0,1 = 74 g/mol.

Vì A là este no 1-1 chức nên có CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 12n + 2n + 32 = 74 ⇒ n = 3

⇒ CTPT của A là: C3H6O2

b) điện thoại tư vấn CTPT của A là RCOOR’ ta tất cả PTPƯ xà chống hoá

RCOOR’ + NaOH

*
RCOONa + R’OH

Theo PTPƯ: nRCOONa = mãng cầu = 0,1 mol

⇒ M(RCOONa) = 6,8/0,1 = 68 g/mol

M(RCOONa ) = MR + 12+32+23 = MR + 67 = 68 → R = 1

⇒ R là H (hay muối hạt là HCOONa)

⇒ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl fomat).

Bài 6 trang 18 sgk hóa 12: Khi thủy phân hoàn toàn 8,8 gam một este đối kháng chức mạch hở X với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) thu được 4,6 gam một ancol Y. Tên gọi của X là :

A. Etyl fomiat. B. Etyl propionat. C. Etyl axetat. D. Propyl axetat.

* lời giải bài 6 trang 18 sgk hóa 12:

– Đáp án: C

– điện thoại tư vấn CTPT của este là RCOOR’

– Theo bài xích ra, số mol KOH: nKOH = V.CM = 0,1.1 = 0,1 (mol)

RCOOR’ + KOH

*
RCOOK + R’OH

– Theo PTPƯ: nRCOOR1 = nKOH = 0,1 mol.

Xem thêm: Phương Trình Hóa Học Của Nước H2O Và Bài Tập, Tính Chất Hóa Học Của Nước Và Bài Tập Vận Dụng

M(RCOOR’) = 8,8/0,1 = 88 g/mol

⇒ R + 44 + R’ = 88 (1)

M(R’OH) = 4,6/0,1 = 46 g/mol

⇒ R’ + 17 = 46 (2)

Từ (2) ⇒ R’ = 29 (C2H5-)

Thế vào (1) ⇒ R = 15 (CH3-)

⇒ Công thức kết cấu là: CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Hy vọng với phần ôn tập và khối hệ thống lại tính hóa học hoá học của Este và bài xích tập về Este sống trên hữu ích cho những em, hầu hết thắc mắc các em hãy để lại bình luận dưới nội dung bài viết để girbakalim.net hỗ trợ, hãy like và chia sẻ cho anh em nếu thấy hay, chúc các em tiếp thu kiến thức tốt.