*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Công thức hoá học của axit sunfuric

Hoà tan không còn 25,2 gam sắt kẽm kim loại R trong hỗn hợp axit HCl, sau bội phản ứng chiếm được 10,08 lít H2(đktc). Kim loại R là


Hoà tan trọn vẹn 6,5 gam một kim loại A chưa rõ hoá trị vào hỗn hợp axit H2SO4, thì nhận được 2,24 lít H2(đktc). Kim loại A là


Cho các thành phần hỗn hợp X có Al cùng Ag phản ứng với hỗn hợp axit H2SO4thu được 5,6 lít H2(đktc). Sau phản bội ứng còn 3 gam một hóa học rắn ko tan. Thành phần tỷ lệ theo trọng lượng của Ag trong các thành phần hỗn hợp X ban sơ là


Hòa rã 50,54 gam các thành phần hỗn hợp X có (Fe, Al) trong dung dịch H2SO4 loãng dư thu được V lít khí H2 (đktc) với dung dịch A, cô cạn dung dịch A thu được 178,22 gam tất cả hổn hợp muối. Quý giá của V là


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp (Fe, Mg) bởi dung dịch HCl 20% (vừa đủ) thu được hỗn hợp A. Trong hỗn hợp A nồng độ của MgCl2 = 11,787%. Tính C% của FeCl2 trong hỗn hợp A


Cho 69,75 gam hỗn hợp A có CaCO3 và Na2CO3 tác dụng vừa đầy đủ với 337,5 gam dung dịch HCl 14,6% thu được dung dịch X với V lit CO2 (đktc). Giá trị của V là


Cho 50,9 gam các thành phần hỗn hợp rắn A gồm BaCl2 với BaCO3 tính năng vừa đủ với dung dịch H2SO4 chiếm được V lít CO2 (đktc), 58,25 gam kết tủa cùng dung dịch X. Cực hiếm của V là


Dung dịch axit loãng H2SO4 khi phản ứng với chất nào tiếp sau đây mà khí H2 không hóa giải ra (không được sinh ra)?


Khi cho kim loại Fe chức năng với axit H2SO4 đặc, nóng, dư không sinh sản thành sản phẩm nào trong các sản phẩm sau đây?


Cho 4,8 gam sắt kẽm kim loại magie tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp axit clohidric. Thể tích khí Hiđro thu được ở đktc là:


Khi mang đến 500ml hỗn hợp NaOH 1M chức năng vừa đủ với hỗn hợp H2SO4 2M chế tạo ra thành muối trung hòa. Thể tích dung dịch H2SO4 2M là:


Cho 10,5 gam các thành phần hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, tín đồ ta chiếm được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong lếu láo hợp ban sơ là:


Hòa tan vừa hết đôi mươi gam các thành phần hỗn hợp CuO cùng Fe2O3 trong 200 ml dung dịch HCl 3,5M . Khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp là:


Hòa tung 7,74 gam tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại Mg, Al vào 500ml dung dịch tất cả hổn hợp chứa HCl 1M và H­2SO4 0,38M loãng. Thu được dung dịch A cùng 8,736 lít khí H2 (đktc). Cân nặng muối có trong hỗn hợp A là


Thể tích khí có mặt ở đktc khi mang lại hỗn hợp tất cả 9 (g) Al với 6,5 (g) Zn vào 100 ml hỗn hợp HCl 1M cùng H2SO4 1M là:


Cho 8 gam Mg, sắt vào hỗn hợp HCl vừa đủ. Sau phản bội ứng chiếm được m gam muối. Hỏi m nằm trong tầm nào?


Cho 8,4 gam Mg, Zn vào hỗn hợp H2SO4 vừa đủ. Sau làm phản ứng thu được dung dịch X, 3,6 (g) hóa học rắn với 4,48 (l) khí làm việc đktc. Phần trăm cân nặng kim nhiều loại Zn gồm trong tất cả hổn hợp là:


Cho 8 gam Mg, Al vào hỗn hợp (HCl) vừa đủ. Sau phản ứng thu được dung dịch X, 2,36 (g) chất rắn cùng 6,272 (l) khí ngơi nghỉ đktc. Phần trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại có trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là.


Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp có 16 gam CuO với 4 gam MgO trong dung dịch H2SO4 20% vừa đủ. Tính cân nặng dung dịch H2SO4 đã dùng.


Hỗn vừa lòng X bao gồm Fe cùng Al (với tỉ lệ thành phần mol 1 : 1). Hòa tan hoàn toàn m gam X bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng chiếm được 5,6 lít H2 (đktc). Giá trị của m là:


Hòa chảy m gam oxit sắt buộc phải 150 ml dd HCl 3M . Phương diện khác, khử toàn bộ m gam oxit sắt bằng CO nóng, dư nhận được 8,4 gam sắt. Phương pháp oxit fe là


Cho hỗn hợp Al và 1 kim loại hóa trị II tan trong dung dịch H2SO4 loãng toàn vẹn thu được hỗn hợp A và có H2 thoát ra. đến A tính năng với hỗn hợp BaCl2 toàn diện thấy bóc tách ra 93,2 gam kết tủa trắng. Lọc kết tủa rồi cô cạn hết nước lọc thu được 36,2 gam muối hạt khan. Trọng lượng kim loại thuở đầu là


Cho hỗn hợp A gồm Fe và FeS tính năng với dung dịch HCl dư chiếm được 2,24 lít tất cả hổn hợp khí X ở đk tiêu chuẩn. Hỗn hợp khí này còn có tỉ khối so với hiđro là 9. Thành phần tỷ lệ theo cân nặng của tất cả hổn hợp Fe với FeS ban sơ lần lượt là


Hòa tan hết muối cacbonat trung hòa của kim loại A bằng dung dịch H2SO4 toàn vẹn nồng độ 19,6% thì thu được dung dịch chứa muối sunfat mật độ 26,57%. Xác minh kim một số loại A
Xem thêm: Đại Học Bách Khoa Lấy Điểm Thi Vào Đại Học Bách Khoa Tp Hcm, Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa

Một hỗn kim loại tổng hợp loại gồm Al, Cu, fe . Nếu như cho tất cả hổn hợp này tác dụng với dung dịch HCl dư thì thu được 8,96 lít khí (đktc) cùng 9 gam hóa học rắn. Ví như cho tất cả hổn hợp này công dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì nên dùng 100 ml hỗn hợp NaOH 2M. % trọng lượng của fe trong hỗn hợp là


Cho 122,4g các thành phần hỗn hợp X tất cả Cu, Fe3O4 vào hỗn hợp H2SO4 đặc, lạnh thu được 10,08 lít SO2 (đktc), dung dịch Y và còn lại 4,8g kim loại. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam muối bột khan. Tính m.