Dung dịch axit axetic CH3COOH chính là giấm ăn thu được sau khi lên mem rượu Etylic C2H5OH mà các em đang học trong bài học kinh nghiệm trước.

Bạn đang xem: Công thức hóa học của axit axetic


Vậy axit axetic CH3COOH có những đặc thù hoá học, tính chất vật lý nào, công thức kết cấu của axit axetic tất cả gì khác so cùng với rượu Etylic, họ hãy cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.


I. Tính chất vật lý của axit axetic C2H4O2

- Axit axetic CH3COOH là hóa học lỏng, ko màu, vị chua, chảy vô hạn vào nước. Dung dịch axit axetic mật độ từ 2 – 5 % sử dụng làm giấm ăn.

II. Công thức kết cấu của axit axtic CH3COOH

* Công thức cấu trúc của Axit axetic:

*

* phương pháp viết gọn: CH3COOH

- gồm 1 nhóm -OH liên kết với đội C=O tạo thành thành đội -COOH, chủ yếu nhóm –COOH (Cacboxyl) tạo nên phân tử có tính axit.

III. Tính chất hoá học của axit axetic CH3COOH

- Axit axetic là 1 trong axit yếu, yếu hơn những axit HCl, H2SO4, HNO3, H2SO3 nhưng khỏe khoắn hơn axit cacbonic H2CO3. Axit axetic cũng có đầy đủ đặc thù của một axit.

1. Hỗn hợp axit axetic làm cho quỳ tím thay đổi màu sắc thành đỏ.

2. Axit axetic tác dụng cùng với oxit bazơ, bazơ tạo thành muối cùng nước.

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

- CH3COONa: (Natri axetat)

CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

3. Axit axetic tác dụng với kim loại (trước H) giải tỏa H2:

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2↑

4. Axit axetic tác dụng với muối bột của axit yếu ớt hơn.

2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2↑  + H2O.

5. Axit axetic tác dụng cùng với rượu tạo nên este với nước (xúc tác là H2SO4 đặc, nóng):

CH3COOH + HO-C2H5

*
CH3COOC2H5 + H2O.

IV. Ứng dụng của axit axetic.

- Axit axetic được dùng làm điều chế dược phẩm, thuốc khử cỏ, phẩm nhuộm, tơ sợi nhân tạo…

V. Điều chế axit axetic.

- vào công nghiệp, đi từ bỏ butan C4H10:

2C4H10 + 3O2 

*
4CH3COOH + 2H2O

- Để sản xuất giấm ăn, thường dùng phương pháp lên men hỗn hợp rượu etylic loãng.

CH3CH2OH + O2

*
CH3COOH + 2H2O.

* Chú ý: đa số hợp hóa học hữu cơ phân tử gồm chứa team –COOH, có công thức chung CnH2n+1COOH call là axitcacboxylic no đơn chức cũng đều có tính chất tương tự như axit axetic.

VI. Bài bác tập Axit axetic

* bài bác 2 trang 143 sgk hoá 9: Trong những chất sau đây:

a) C2H5OH. B) CH3COOH.

c) CH3CH2CH2OH. D) CH3CH2COOH.

Chất nào tính năng được cùng với Na, NaOH, Mg, CaO? Viết những phương trình hóa học.

° giải mã bài 2 trang 143 sgk hoá 9:

- Chất công dụng với mãng cầu là: a, b, c, d (do có gốc OH).

- Chất chức năng với NaOH là: b, d (do tất cả gốc COOH).

- Chất tác dụng với Mg là: b, d (do gồm gốc COOH).

- Chất chức năng với CaO là: b, d (do tất cả gốc COOH).

* Phương trình phản ứng:

2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑

2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2↑

2C3H7OH + 2Na → 2C3H7ONa + H2↑

2C2H5COOH + 2Na → 2C2H5COONa + H2↑

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

C2H5COOH + NaOH → C2H5COONa + H2O

2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2↑

2C2H5COOH + Mg → (C2H5COO)2Mg + H2↑

2CH3COOH + CaO → (CH3COO)2Ca + H2O

2C2H5COOH + CaO → (C2H5COO)2Ca + H2O

* bài bác 5 trang 143 sgk hoá 9: Axit axetic gồm thể tính năng được với những chất nào trong các chất sau đây: ZnO, Na2SO4, KOH, Na2CO3, Cu, Fe? Viết những phương trình hóa học xẩy ra (nếu có).

° giải mã bài 5 trang 143 sgk hoá 9:

- các chất tác dụng được với axit axetic là ZnO, KOH, Na2CO3, Fe.

- Phương trình hoá học tập phản ứng:

2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O.

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O.

2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + CO2↑ + H2O.

2CH3COOH + sắt → (CH3COO)2Fe + H2↑.

* bài xích 7 trang 143 sgk hoá 9: Cho 60 gam CH3-COOH tính năng với 100g CH3-CH2-OH nhận được 55gam CH3-COO-CH2-CH3

a) Viết phương trình hóa học xảy ra và call tên của phản nghịch ứng.

b) Tính năng suất của phản ứng trên

° giải thuật bài 7 trang 143 sgk hoá 9:

- Theo bài xích ra ta có:

nCH3COOH = 60/60 = 1 mol;

nC2H5OH = 100/46 = 2,17 mol.

a) Phương trình bội phản ứng:

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

- làm phản ứng này hotline là làm phản ứng este hóa.

b) Hiệu suất của phản bội ứng:

- Theo phương trình phản nghịch ứng trên và số liệu đề bài bác cho thì số mol rượu dư, cho nên tính năng suất phản ứng theo CH3COOH.

- Theo lí thuyết 1 mol CH3COOH (60g) tạo thành 1 mol CH3COOC2H5 (88g) nhưng thực tiễn chỉ nhận được 55g.

⇒ Vậy công suất của phản bội ứng là: H% = (55/88).100% = 62,5%.

* bài 8 trang 143 sgk hoá 9: Cho dung dịch axit axetic độ đậm đặc a% chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH độ đậm đặc 10% thu được hỗn hợp muối bao gồm nồng độ 10,25%. Hãy tính a.


° lời giải bài 8 trang 143 sgk hoá 9:

- Gọi khối lượng dung dịch CH3COOH với NaOH phải dùng là m và m":

⇒ mCH3COOH = C%. Mdd = m.a/100 ⇒ nCH3COOH = (m.a)/(100.60)= (m.a)/6000 (mol).

- Tương tự: mNaOH = (m".10)/100 = m"/10 ⇒ nNaOH = m"/(40.10)= m"/400 (mol).

- Phương trình phản nghịch ứng:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.

- Theo phương trình phản ứng trên.

nCH3COOH = nNaOH = nCH3COONa.

Do kia ta có: m.a/6000 = m"/400 ⇒ a = (15.m")/m.

mCH3COONa = (82.m")/400 (g)

mdd sau pư = m + m’ (g)

Theo đề bài bác ta có: C% (CH3COONa) = ((82.m")/400)/(m + m") = 10,25/100.

Giải ra ta tất cả m = m". Nắm vào a = (15.m")/m ⇒ a = 15.

Xem thêm: Công Thức Tính Số Liên Kết Peptit Trong Protein, Liên Kết Peptit Là Gì

⇒ Nồng độ hỗn hợp axit là 15%

Hy vọng với nội dung bài viết hệ thống lại kỹ năng về đặc điểm hoá học với công thức cấu tạo của axit axetic CH3COOH làm việc trên hữu ích cho các em. Mọi chủ kiến góp ý cùng thắc mắc những em hãy để lại comment dưới bài viết để được support và hỗ trợ, nếu bài viết hay các em hãy chia sẻ, chúc các em học tốt.