Amoniac NH3 là hóa học khí không màu, mùi khai cùng xốc được ứng dụng làm hóa học gây rét mướt trong thứ lạnh và sản xuất axit nitric, những loại phân đạm, điều chế hiđrazin làm cho nhiên liệu cho tên lửa.

Bạn đang xem: Công thức hóa học của amoniac


Vậy Amoniac NH3 và hợp chất của nó như muối bột Amoni nitrat NH4NO3 , Amoni Clorua NH4Cl tuyệt Amoni Sunfat (NH4)2SO4 có tính chất hoá học, tính chất vật lý và kết cấu phân tử như vậy nào? được pha trộn và áp dụng gì vào thực tế, họ hãy cùng khám phá qua nội dung bài viết này.


A. AMONIAC

I. Cấu tạo phân tử, đặc điểm vật lý của Amoniac NH3

1. Cấu trúc phân tử của Amoniac

- Amoniac là gì? Amoniac NH3 là hợp hóa học trong phân tử có một nguyên tử Nitơ ở đỉnh links cộng hoá trị với 3 nguyên tử Hidro ở đáy tam giác.

- cấu tạo phân tử amoniac: 

*

2. Tính chất vật lý của Amoniac

- Là chất khí không màu, mùi khai với xốc.

- Khí NH3 tan không ít trong nước: 1 lít nước ngơi nghỉ 800C hoàn toàn có thể hòa tan 800 lít khí NH3. Amoniac là chất tan trong nước sinh sản thành dung dịch amoniac. Hỗn hợp amoniac đậm đặc gồm nồng độ 25%.

II. đặc thù hoá học tập của Amoniac

1. Amoniac có tính bazơ yếu

- Nguyên nhân: do cặp e không tham gia links ở nguyên tử N

 Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

a) Amoniac làm phản ứng cùng với nước (NH3 + H2O)

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-

⇒ Dung dịch NH3 làm đến quỳ tím chuyển màu sắc xanh, phenolphtalein không màu thay đổi màu hồng.

b) Amoniac bội nghịch ứng cùng với Axit → muối bột Amoni

• PTPƯ: NH3 + HCl cùng NH3 + H2SO4

NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

c) Amoniac tác dụng với hỗn hợp muối của các kim nhiều loại mà hidroxit ko tan → bazơ cùng muối

• PTPƯ: NH3 + Muối dd → Bazơ + Muối

 2NH3 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

 3NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

* Chú ý: Với muối hạt của Cu2+, Ag+ và Zn2+ có kết tủa kế tiếp kết tủa tan bởi vì tạo phức chất tan Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2↓ + (NH4)2SO4

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (xanh thẫm)

- khi NH3 dư thì:

CuSO4 + 4NH3 → SO4

2. Amoniac có tính khử mạnh

- Nguyên nhân: bởi vì N trong NH3 có mức oxi hóa thấp nhất -3

a) Amoniac tác dụng với O2 (NH3 + O2)

4NH3 + 3O2  2N2↑ + 6H2O

4NH3 + 5O2

*
 4NO↑ + 6H2O

b) Amoniac tác dụng với Cl2 (NH3 + Cl2)

2NH3 + 3Cl2  N2↑ + 6HCl

8NH3 + 3Cl2 → N2↑ + 6NH4Cl

c) Amoniac tác dụng với oxit của sắt kẽm kim loại

• PTPƯ: NH3 + CuO 

3CuO + 2NH3  Cu + 3H2O + N2↑

*

III. Điều chế cùng Ứng dụng của Amoniac

1. Điều chế Amoniac

+ vào công nghiệp: tổng hòa hợp từ N2 và H2

N2 + 3H2 ↔ 2NH3 (4500C; Fe, p)

+ Trong chống thí nghiệm:

◊ Cho muối hạt amoni chức năng với dung dịch kiềm:

NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

◊ nhiệt độ phân muối amoni

NH4Cl  NH3 + HCl

NH4HCO3  NH3 + H2O + CO2

2. Cách phân biệt Amoniac

- Khí không màu giữ mùi nặng khai.

- Khí làm cho quỳ tím chuyển blue color hoặc làm cho phenolphtalein ko màu chuyển màu hồng.

- tạo ra khói white với HCl đặc.

3. Ứng dụng của Amoniac

- thêm vào axit nitric, những loại phân đạm; điều chế hiđrazin có tác dụng nhiên liệu đến tên lửa.

- Amoniac lỏng được dùng làm hóa học gây lạnh lẽo trong sản phẩm công nghệ lạnh.

B. MUỐI AMONI

I. Cách làm cấu tạo, tính chất vật lý của Amoni

1. Cách làm phân tử của muối hạt Amoni

- Muối amoni là muối bột của NH3 với axit.

- bí quyết tổng quát: (NH4)xA.

- Ví dụ: Amoni nitrat NH4NO3 , Amoni Clorua NH4Cl xuất xắc Amoni Sunfat (NH4)2SO4 

2. đặc thù vật lí của muối Amoni

- tất cả các muối amoni đa số tan cùng là đều chất điện li mạnh:

(NH4)xA → xNH4+ + Ax-

- nếu muối amoni của axit bạo phổi (A là nơi bắt đầu axit của một axit mạnh) thì thủy phân tạo môi trường axit.

NH4+ + H2O ↔ NH3 + H3O+

II. đặc điểm hóa học của muối Amoni

1. Muối Amoni tác dụng với dung dịch axit → muối bắt đầu và bazơ mới

NH4HCO3 + HCl → NH4Cl + H2O + CO2

2. Muối hạt Amoni tác dụng với dung dịch bazơ → muối mới + NH3 + H2O

NH4Cl + NaOH → NH3 + H2O + NaCl

3. Muối bột Amoni tác dụng với dung dịch muối → 2 muối bột mới 

(NH4)2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NH4Cl

4. Muối hạt amoni còn dễ bị phân hủy vì nhiệt → NH3 và axit tương ứng.

NH4Cl  NH3 + HCl

NH4HCO3  NH3 + H2O + CO2

- ví như axit tạo thành có tính oxi hóa mạnh dạn thì axit đó sẽ oxi hóa NH­3 để tạo ra thành các sản phẩm khác:

 NH4NO2 → N2 + 2H2O

 NH4NO3 → N2O + 2H2O

III. Cách điều chế và nhận biết muối Amoni

1. Điều chế muối hạt Amoni

- NH3 + axit.

- cần sử dụng phản ứng hiệp thương ion.

2. Nhận biết muối Amoni

- muối amoni tạo thành khí mùi khai với dung dịch kiềm

NH4+ + OH- → NH3 + H2O

C. BÀI TẬP VỀ AMONIAC VÀ MUỐI AMONI

Bài 2 trang 37 SGK hóa 11: Hoàn thành sơ đồ chuyển hóa sau cùng viết những phương trình hóa học:

 Khí A

*
 dung dịch A
*
 B 
*
 Khí A 
*
 C 
*
 D + H2O

Biết rằng A là hợp hóa học của nitơ.

* giải thuật bài 2 trang 37 SGK hóa 11:

- những phương trình bội phản ứng hóa học:

(1) Khí NH3 + H2O 

*
NH4OH

(2) NH3 + HCl → NH4Cl

(3) NH4Cl + NaOH → NH3↑ + NaCl + H2O

(4) NH3 + HNO3 → NH4NO3

(5) NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O

Bài 3 trang 37 SGK hóa 11: Hiện nay, để tiếp tế amoniac, bạn ta điều chế nitơ với hiđro bằng phương pháp chuyển hoá bao gồm xúc tác một láo hợp bao gồm không khí, tương đối nước và khí metan (thành phần thiết yếu của khí thiên nhiên). Phản bội ứng giữa khí metan và hơi nước tạo nên hiđro cùng cacbon đioxit. Để loại khí oxi và thu khí nitơ, tín đồ ta đốt khí metan trong một thiết bị kín đáo chứa ko khí.Hãy viết phương trình hoá học tập của làm phản ứng pha chế khí hiđro, một số loại khí oxi và tổng hòa hợp khí amoniac?

* lời giải bài 3 trang 37 SGK hóa 11:

- Phương trình pha trộn hiđro

CH4 + 2H2O -to, xt→ CO2 + 4H2

- Phương trình các loại khí oxi:

CH4 + 2O2 -to→ CO2 + 2H2O

- Phương trình tống đúng theo amoniac:

N2 + 3H2 

*
 2NH3

Bài 4 trang 38 SGK hóa 11: Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch: NH3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4. Viết phương trình hoá học của các phản ứng đang dùng.

* giải mã bài 4 trang 38 SGK hóa 11:

- cho quỳ tím vào từng ống: ống greed color là hỗn hợp NH3; hai ống bao gồm màu hồng là NH4Cl cùng (NH4)2SO4; ống không tồn tại hiện tượng gì là Na2SO4.

- mang đến Ba(OH)2 vào hai ống có tác dụng hồng quỳ tím. Ví như thấy ống nào bao gồm khí cất cánh ra hương thơm khai là NH4Cl, ống vừa gồm khí cất cánh ra hương thơm khai vừa gồm kết tủa là (NH4)2SO4.

 (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + 2NH3↑ + 2H2O

2NH4Cl + Ba(OH)2 → BaCl2 + 2NH3↑ + 2H2O

Bài 5 trang 38 SGK hóa 11: Muốn cho cân bằng của phản bội ứng tổng hòa hợp amoniac lịch sự phải, rất cần được đồng thời:

 A. Tăng áp suất cùng tăng sức nóng độ.

 B. Sút áp suất và hạ nhiệt độ.

 C. Tăng áp suất và hạ nhiệt độ.

 D. Sút áp suất với tăng sức nóng độ.

* giải mã bài 5 trang 38 SGK hóa 11:

- Đáp án: C. Tăng áp suất và giảm nhiệt độ.

- phản bội ứng pha chế NH3:

 Chiều thuận: N2 + 3H2

*
 2NH3 (ΔH2 + 3H2 
*
 2NH3 (ΔHBài 6 trang 38 SGK hóa 11: Trong làm phản ứng nhiệt độ phân các muối NH4NO2 và NH4NO3 số oxi hoá của nitơ chuyển đổi như nắm nào? Nguyên tử nitơ vào ion làm sao của muối vào vai trò hóa học khử với nguyên tử nitơ vào ion nào của muối đóng vai trò hóa học oxi hoá?

* lời giải bài 6 trang 38 SGK hóa 11:

- Phương trình phản bội ứng nhiệt độ phân:

 

*
(1)

 

*
(2)

- Trong hai phản ứng bên trên số oxi hoá của nitơ trong mỗi phản ứng mọi thay đổi. Trong những phân tử muối hạt một nguyên tử nitơ gồm số oxi hoá tăng, một nguyên tử bao gồm số oxi hoá giảm, đó là phản ứng oxi hoá khử nội phân tử.

- Ở cả nhị phản ứng nitơ nguyên tử vào ion NH4+ đều là hóa học khử (chất cho e) nitơ tự số oxi hoá -3 tăng thêm 0 ở bội phản ứng (1) cùng lên +1 ở phản nghịch ứng (2).

- Nguyên tử nitơ trong ion NO2- và NO3- là chất oxi hoá (chất dìm e). Ở phản bội ứng (1) số oxi hoá của N từ bỏ +3 (trong NO2- ) xuống 0 cùng ở phản ứng (2) số oxi hoá của nitơ từ +5 (trong NO3-) xuống +1.

Xem thêm: Ôn Tập Về Hình Học Lớp 5 Ôn Tập Về Tính Chu Vi, Diện Tích Một Số Hình

Bài 7 trang 38 SGK hóa 11: Cho dung dịch NaOH dư vào 150,0 ml hỗn hợp (NH4)2SO4 1,00M, đun nóng nhẹ.