Cách tính delta với delta phẩy phương trình bậc 2 là tư liệu vô cùng hữu ích mà girbakalim.net giới thiệu đến các bạn học sinh lớp 9 tham khảo.

Bạn đang xem: Công thức đen ta phẩy

Tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức về khái niệm, bí quyết tính, cách làm tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2. Giúp những em học sinh có thêm nhiều tư liệu tham khảo, củng cố kỹ năng và kiến thức để hối hả đạt được tác dụng cao vào kì thi vào lớp 10 sắp tới tới.

Cách tính delta và delta phẩy phương trình bậc 2

1. Định nghĩa phương trình bậc nhị một ẩn

Phương trình bậc nhị một ẩn là phương trình bao gồm dạng:

ax2 + bx + c = 0

Trong đó a ≠ 0, a, b là hệ số, c là hằng số.

2. Công thức nghiệm của phương trình bậc nhị một ẩn

Ta sử dụng 1 trong các hai cách làm nghiệm sau nhằm giải phương trình bậc nhị một ẩn:


+ Tính: ∆ = b2 – 4ac

Nếu ∆ > 0 thì phương trình ax2 + bx + c = 0 có hai nghiệm phân biệt:

*

Nếu ∆ = 0 thì phương trình ax2 + bx + c = 0 có nghiệm kép:

*

Nếu ∆ 2 + bx + c = 0 vô nghiệm:

+ Tính : ∆’ = b’2 - ac trong đó

*
( được hotline là công thức nghiệm thu gọn)

Nếu ∆" > 0 thì phương trình ax2 + bx + c = 0 có hai nghiệm phân biệt:

*

Nếu ∆" = 0 thì phương trình ax2 + bx + c = 0 có nghiệm kép:

*

Nếu ∆" 2 + bx + c = 0 vô nghiệm.

3. Lý do phải tìm kiếm ∆?

Ta xét phương trình bậc 2:

ax2 + bx + c = 0 (a ≠ 0)

⇔ a(x2 +

*
x) + c = 0 (rút thông số a làm nhân tử chung)


⇔ a*