Lý thuyết Lipit

khái niệm Chất to là trieste của glixerol cùng với axit lớn Công thức cấu trúc của chất béo các axit phệ thường chạm mặt Một số ví dụ chất lượng béo bài bác tập áp dụng liên quan tiền

Công thức cấu trúc của chất khủng được VnDoc biên soạn giúp các bạn học sinh biết viết công thức kết cấu của chất béo cũng như phân các loại được hóa học béo, từ bỏ đó hoàn toàn có thể vận dụng làm các dạng bài tập thắc mắc trắc nghiệm định hướng chất béo. Rèn luyện năng lực làm bài tập, học tập giỏi hơn. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Công thức của chất béo

Khái niệm Chất lớn là trieste của glixerol cùng với axit béo

Axit béo: các axit béo thông thường sẽ có trong chất to là

axit stearic (CH316COOH),

axit panmitic (CH314COOH),

axit oleic (cis−CH37CH=CH7COOH).

Công thức cấu tạo của chất béo

*

trong đó R1, R2, R3 là cội hiđrocacbon, có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Các axit bự thường gặp

+ Axit phệ no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

Một số ví dụ về chất béo

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

(C17H35COO)3C3H5: tritearylglixerol (tritearin)

(C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

(C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein)

Bài tập áp dụng liên quan tiền

Câu 1: có bao nhiêu trieste của glyxerol cất đồng thời 3 nơi bắt đầu axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 2. Cho công thức hóa học của những chất: (1) C3H5(OCOC4H9)3, (2) (C17H31COO)3C3H5, (3) C3H5(OOCC17H35)3, (4) C3H5(COOC17H33)3. Bí quyết của lipit là?

A. (1), (3)

B.(2), (3)

C.(2), (3), (4)

D.(1), (3), (4)

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 3. từ bỏ 2 axit mập là axit stearic, axit panmitic và glixrol có thể tạo được từng nào triglixerit?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 4. Glyxerol cùng axit lớn C17H35COOH có thể tạo được tối đa từng nào este đa chức?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 5. trong các công thức sau, công thức nào không phải là phương pháp của hóa học béo?

A. (C4H9COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5

D. (C17H33COO)3C3H5

Xem đáp ánĐáp án A

Câu 6. Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tính năng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, chiếm được m gam glixerol. Quý giá của m là

A. 24,4 gam.

B. 9,2 gam.

C. 13,8 gam.

D. 27,6 gam.

Xem đáp ánĐáp án B

nglixerol = ntristearin = 0,1mol

⇒ m = 0,1 .92 = 9,2 (g)

Câu 7. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Chất mập không tung trong nước.

B. Dầu nạp năng lượng và dầu mỏ gồm cùng yếu tắc nguyên tố.

C. Phân tử chất khủng chứa đội chức este.

D. Chất khủng còn có tên là triglixerit.

Xem đáp ánĐáp án B

Câu 8. Thủy phân hoàn toàn m gam hóa học béo bằng dung dịch NaOH đun nóng, chiếm được 18,4 gam glyxerol và 183,6 gam muối. Quý hiếm của m là:

A. 101

B. 178

C. 89

D. 93

Xem đáp ánĐáp án B

nGlycerin = 18,4/92 = 0,2 mol

Phản ứng tổng quát:

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3

Mol 0,6 ← 0,2

Bảo toàn khối lượng: m + mNaOH = mMuối + mGlycerin

=> m = 183,6 + 18,4 – 0,6.40 = 178 gam

Câu 9. Để biến một vài dầu thành mỡ bụng rắn hoặc bơ nhân tạo người ta thực hiện quá trình

A. Hiđro hóa (có Ni xúc tác)

B. Cô cạn ở ánh sáng cao.

C. Làm cho lạnh bằng phương pháp hạ nhiệt độ thấp

D. Xà chống hóa

Xem đáp ánĐáp án A

Các gốc đầy đủ no thì chất khủng đó thuộc chất béo rắn.

Một trong các gốc ko no thì chất phệ thuộc chất phệ lỏng.

Vậy để các gốc không no chuyển thành những gốc no ta thực hiện quá trình hidro hóa (có Ni xúc tác, to)

Câu 10. Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) làm sao sau đây?

A. Khí H2 (xúc tác Ni nung nóng).

B. Kim loại K.

C. Hỗn hợp NaOH (đun nóng).

D. Dung dịch Brom

Xem đáp ánĐáp án

Đáp án DTriolein tất cả công thức cấu tạo: (C17H33COO)3C3H5. Vậy:

Gốc C17H33- là nơi bắt đầu không no(tức là có liên kết ) nên có phản ứng cùng H2, Br2 hỗn hợp (Brom mất màu).

Triolein loại este nên gồm phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên axit cùng kiềm.

Nên triolein tác dụng với dung dịch KOH.

Câu 11. mang lại 100 gam một các loại chất béo có chỉ số axit bởi 7 công dụng vừa đủ với một lượng NaOH, chiếm được 103,775 gam hỗn hợp muối khan. Cân nặng NaOH vẫn tham gia phản nghịch ứng là

A. 31,45 gam.

B. 31 gam.

C. 15,5 gam.

D. 30 gam.

Xem đáp ánĐáp án C

Chất béo có chỉ số axit => Coi chất béo là lếu hợp gồm axit solo chức và trieste:

Ta có:

RCOOH + NaOH → RCOONa + H2O.(1)

x → x → x mol.

(RCOO)3C3H5 + 3NaOH → 3RCOONa + C3H5(OH)3 (2)

y → 3y → y mol

Với chỉ số axit bằng 7, từ bỏ công thức

=> nKOH= 7/56.1/1000.100 = 0,0125 mol

x = nNaOH = nKOH= 0,0125 mol.

Định phương pháp bảo toàn khối lượng: mchất to + mNaOH = mmuối + mglixerol + m

100 + 40.(0,0125 + 3y) = 2103,775 + 92.y + 18.0,0125

=> y = 0,125

Vậy nNaOH= 0,0125 + 3y = 0,0125 + 3. 0,125 = 0,3875 mol.

mNaOH= 0,3875.40 = 15,5 gam

…………………………………….

Xem thêm: Toán 8 Bài 5 Những Hằng Đẳng Thức Đáng Nhớ, Lý Thuyết Toán 8: Bài 5

Mời các bạn đọc thêm tài liệu liên quan:

khi thủy phân chất mập trong môi trường kiềm thì thu được muối bột của axit béo và 200 câu trắc nghiệm định hướng Este – Lipit lý thuyết hóa 12 chương 2: Cacbonhiđrat không thiếu nhất

Trên phía trên VnDoc đã giới thiệu Công thức cấu trúc của chất bự tới chúng ta đọc. Để có công dụng cao rộng trong kì thi, VnDoc xin reviews tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt nước nhà môn Toán, Thi THPT đất nước môn Hóa học, Thi THPT tổ quốc môn đồ gia dụng Lý, nhưng mà VnDoc tổng hợp cùng đăng tải.