Để làm rõ hơn về cách làm lượng giác, mời chúng ta đến cùng với phần nội dung dưới đây nhé.

*

1. Phương pháp lượng giác cơ bản

*
*
*
*
*
*

2. Các cung có liên quan đặc biệt
Bạn đang xem: Công thức cos3x

a. Cung đối nhau:

*

b. Cung bù nhau: x với π-x

*

c. Cung phụ nhau: x và π⁄2 – x

*

d. Cung hơn nhát nhau π : χ và π + χ

*

e. Cung hơn kém nhau π⁄2 : χ và χ + π⁄2

*

3. Phương pháp cộng

cos (a - b) =cosacosb+sinasinb

cos (a + b) = cosacos b- sinasinb

sin (a+b) = sinacos b+ sinbcosa

sin (a-b) = sinacos b- sinbcosa

tan (a+b) =

*

tan (a+b) =

*

4. Phương pháp nhân đôi

sin 2a = 2 sina.cosa

cos 2a = cos2a – sin2a = 2cos2a – 1 = 1- 2sin2a

tan 2a =

*

cot 2a =

*

5. Công thức nhân ba

Sin 3x = 3 sinx – 4 sin3x

Cos 3x = 4 cos2x – 3 cosx

6. Phương pháp hạ bậc

Cos2x = (1 + cos2x)/2

Sin2x = (1 - cos2x)/2

Tan2x = (1 - cos2x)/(1 + cos2x)

7. Cách làm tính sin x, cos x, rã x theo t = rã x/2

Sin x = 2t/(1 + t2)

Cos x = (1 - t2)/(1 + t2)

Tan x = 2t/(1 - t2)

8. Công thức thay đổi tổng thành tích

*

9. Công thức đổi khác tích thành tổng

*

10.

Xem thêm: Luyện Nói Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ Bài Thơ Violet, Soạn Nghị Luận Về Một Đoạn Thơ Bài Thơ

Một trong những bài tập vận dụng

Bài 1: Tính: cos 225°,sin 240°, cot(-15°), tung 75°

Lời giải

Ta có: 225o = 180o + 45o

Nên cos 225o = cos (180o + 45o) = - cos 45o = 

*

Có 240o = 180o + 60o

Nên sin 240o = sin (180o + 60o) = -sin60o =

*
*

Bài 2: triệu chứng minh: 

*

Ta có:

*
*

 

 

 

 

 

 

Trên trên đây Top giải thuật đã cùng các bạn tìm hiểu về công thức lượng giác. Cửa hàng chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.