Công thức cấu trúc của chất mập được VnDoc biên soạn giúp chúng ta học sinh biết viết công thức kết cấu của chất béo cũng giống như phân một số loại được chất béo, từ bỏ đó có thể vận dụng làm những dạng bài xích tập thắc mắc trắc nghiệm triết lý chất béo. Rèn luyện kỹ năng làm bài tập, học tập tốt hơn. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Công thức chất béo


Khái niệm Chất phệ là trieste của glixerol với axit béo

Axit béo: các axit béo thường sẽ có trong chất bự là

Liên quan: cách làm chất béo

axit stearic (CH316COOH),

axit panmitic (CH314COOH),

axit oleic (cis−CH37CH=CH7COOH).

Công thức cấu trúc của hóa học béo

*

trong kia R1, R2, R3 là gốc hiđrocacbon, rất có thể giống nhau hoặc khác nhau.

Các axit khủng thường gặp

+ Axit mập no:

C17H35 – COOH: axit stearic. M = 284 g/mol

C15H31 – COOH: axit panmitic. M = 256 g/mol

+ nhiều loại không no:

C17H33 – COOH: axit oleic. M = 282 g/mol

(cis – CH37CH = CH7COOH)

C17H31 – COOH: axit linoleic. M = 280 g/mol

(cis – CH34CH = CH – CH2 – CH = CH 7COOH).

Một số ví dụ chất lượng béo

(C17H31COO)3C3H5 trilinolein (trilinoleoylglixerol).

(C17H35COO)3C3H5: tritearylglixerol (tritearin)

(C15H31COO)3C3H5: tripanmitoylglixerol (tripanmitin)

(C17H33COO)3C3H5: trioleoylglixerol (triolein)

Bài tập áp dụng liên quan

Câu 1: tất cả bao nhiêu trieste của glyxerol chứa đồng thời 3 nơi bắt đầu axit C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 2. Cho bí quyết hóa học của các chất: (1) C3H5(OCOC4H9)3, (2) (C17H31COO)3C3H5, (3) C3H5(OOCC17H35)3, (4) C3H5(COOC17H33)3. Cách làm của lipit là?

A. (1), (3)

B.(2), (3)

C.(2), (3), (4)

D.(1), (3), (4)

Câu 3. từ bỏ 2 axit lớn là axit stearic, axit panmitic với glixrol hoàn toàn có thể tạo được bao nhiêu triglixerit?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

Câu 4. Glyxerol cùng axit mập C17H35COOH rất có thể tạo được buổi tối đa từng nào este đa chức?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 5. trong các công thức sau, bí quyết nào chưa hẳn là công thức của hóa học béo?

A. (C4H9COO)3C3H5

B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5

D. (C17H33COO)3C3H5

Câu 6. Cho 0,1 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, thu được m gam glixerol. Cực hiếm của m là

A. 24,4 gam.

B. 9,2 gam.

C. 13,8 gam.

D. 27,6 gam.

Câu 7. Phát biểu nào dưới đây không đúng ?

A. Chất béo không chảy trong nước.

B. Dầu ăn uống và dầu mỏ gồm cùng nhân tố nguyên tố.

C. Phân tử chất béo chứa nhóm chức este.

D. Chất lớn còn có tên là triglixerit.

…………………………………….

Xem thêm: Đặt Tên Ở Nhà Cho Con - 100+ Tên Ở Nhà Cho Bé Gái Siêu Đáng Yêu Và Dễ Gọi

Mời những bạn đọc thêm tài liệu liên quan:

Khi thủy phân chất béo trong môi trường thiên nhiên kiềm thì thu được muối của axit khủng và200 câu trắc nghiệm định hướng Este – LipitLý thuyết hóa 12 chương 2: Cacbonhiđrat tương đối đầy đủ nhất

Trên phía trên VnDoc đã reviews Công thức cấu tạo của chất bự tới bạn đọc. Để có tác dụng cao rộng trong kì thi, VnDoc xin giới thiệu tới chúng ta học sinh tư liệu Thi thpt nước nhà môn Toán, Thi THPT quốc gia môn Hóa học, Thi THPT giang sơn môn thứ Lý, nhưng VnDoc tổng hợp và đăng tải.