Este được ứng dụng nhiều trong thực tiễn như một số trong những este dùng là hóa học hóa dẻo, dược phẩm; một số trong những khác có mùi thơm hoa quả được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm cùng mĩ phẩm,...

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo este


Vậy Este là gì? Este có những đặc thù hoá học tập và đặc thù vật lý nào? họ cùng tò mò qua nội dung bài viết dưới đây để làm rõ hơn nhé những em.

I. Este là gì?

- Este là thành phầm thu được khi thay thế nhóm OH vào axit cacboxylic bằng nhóm OR.

- Este dễ dàng và đơn giản có công thức cấu tạo như sau: 

*

- Công thức tổng quát của một vài loại este thường xuyên gặp:

+ Este no, solo chức, mạch hở: CnH2n+1COOCmH2m+1 hay CxH2xO2 (n ≥ 0; m ≥ 1; x ≥ 2).

+ Este đối kháng chức: CxHyO2 hoặc RCOOR’ (x ≥ 2; y ≥ 4; y chẵn; y ≤ 2x):

+ Este của axit đối kháng chức với Ancol đa chức: (RCOO)xR’.

+ Este của axit nhiều chức với Ancol đối chọi chức: R(COOR’)x.

+ Este của axit nhiều chức cùng Ancol đa chức: Rt(COO)xyR’x.

*

* lưu ý: Số chức este là bội số chung nhỏ dại nhất của số chức ancol và số chức axit.

II. Giải pháp đọc tên Este (danh pháp).

1. Với ancol đối chọi chức R’OH

Tên este = tên nơi bắt đầu hidrocacbon R"+ tên cội axit (đổi đuôi ic thành at )

Ví dụ: HCOOC2H5 : Etyl fomat;

CH3COOC2H5: Etyl axetat

CH2=CH-COO-CH3: Metyl acrylat

2. Với ancol đa chức

Tên este = thương hiệu ancol + tên cội axit

Ví dụ:  CH2OOC-CH3: etylenglycol điaxetat

III. Tính chất vật lý của Este

- Đa số sinh sống trạng thái lỏng, đầy đủ este có cân nặng phân tử rất lớn hoàn toàn có thể ở trạng thái rắn (như mỡ đụng vật, sáp ong,...)

- nhiệt độ sôi thấp, dễ bay hơi bởi vì không tạo link hidro giữa những phân tử.

- nhẹ hơn nước, không nhiều tan hoặc không tan vào nước bởi vì không tạo link hidro giữa các phân tử cùng với nước.

- Đa số các este bám mùi thơm đặc trưng như:

Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2 có mùi chuốiEtyl butirat: CH3CH2CH2COOC4H9 có hương thơm dứaGeranyl axetat: CH3COOC10H17 có mùi hoa hồng

- Là dung môi xuất sắc để hòa tan các chất hữu cơ.

IV. đặc điểm hoá học của Este

1. Este bội nghịch ứng thủy phân

RCOOR’­ + H2O ↔ RCOOH + R’OH

- phản ứng triển khai trong môi trường thiên nhiên axit loãng với được đun nóng.

- muốn tăng năng suất của bội phản ứng thủy phân este buộc phải dùng dư nước và sử dụng chất xúc tác axit, đun nóng các thành phần hỗn hợp phản ứng.

- trường hợp ancol hình thành không bền thì làm phản ứng xảy ra theo một chiều. 

2. Este phản nghịch ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm (phản ứng xà chống hóa)

RCOOR’­ + NaOH → RCOONa + R’OH

- mchất rắn sau bội phản ứng = mmuối + mkiềm dư.

- cùng với este đối kháng chức: neste bội nghịch ứng = nNaOH phản bội ứng = nmuối  = nancol. 

3. Một số phản bội ứng riêng biệt của Este

- Este của ancol ko bền khi thủy phân hoặc xà phòng hóa ko thu được ancol:

RCOOCH=CH2 + H2O → RCOOH + CH3CHO

- Este của phenol phản ứng tạo ra hai muối cùng nước:

RCOOC6H5 + 2NaOH → RCOONa + C6H5ONa + H2O

- Este của axit fomic (HCOO)xR có khả năng tham gia bội phản ứng tráng gương.

(HCOO)xR + 2xAgNO3 + 3xNH3 + xH2O → (NH4CO3)xR + 2xAg + 2xNH4NO3

- nếu este có gốc axit hoặc gốc Ancol không no thì este này còn tham gia được bội nghịch ứng cộng, phản ứng trùng hợp cùng phản ứng thoái hóa không trả toàn.

CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-COOCH3

nCH2=C(CH3)COOCH3 → (-CH2-C(CH3)(COOCH3)-)n

(Poli(MetylMetacrylat) - Plexiglass - chất liệu thủy tinh hữu cơ)

nCH3COOCH=CH2 → (-CH2-CH(OOCCH3)-)n

(poli(vinyl axetat) - PVA)

V. Giải pháp điều chế Este

1. Triển khai phản ứng este hóa giữa ancol và axit

yR(COOH)x + xR’(OH)y 

*
Ry(COO)xyR’x + xyH2O (H2SO4, t0)

2. Thực hiện phản ứng cộng giữa axit với hiđrocacbon không no

RCOOH + C2H2 → RCOOCH = CH2

3. Tiến hành phản ứng giữa muối na của axit và dẫn xuất halogen

RCOONa + R’X → RCOOR’ + NaX (xt, t0)

4. Tiến hành phản ứng thân phenol và anhidrit axit

(RCO)2O + C6H5OH → RCOOC6H5 + RCOOH

VI. Ứng dụng của Este

* những este bao gồm ứng dụng thoáng rộng trong đời sống.

- có tác dụng dung môi như: butyl cùng amyl axetat được dùng để làm pha sơn tổng hợp.

- Sản xuất nhiều chất quan trọng như: poli(metyl acrylat) cùng poli(metyl metacrylat) dùng làm thủy tinh trong hữu cơ; poli(vinyl axetat) cần sử dụng làm hóa học dẻo hoặc thủy chia thành poli(vinyl ancol) sử dụng làm keo dán.

- một trong những este của axit phtalic được dùng là chất hóa dẻo, dược phẩm,...

- một số trong những este giữ mùi nặng thơm hoa quả được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm cùng mĩ phẩm,...

Ví dụ: Isoamyl axetat: CH3COOCH2CH2(CH3)2: hương thơm chuối, sử dụng trong thực phẩm

Geranyl axetat: CH3COOC10H17: hương thơm hoa hồng, dùng trong mỹ phẩm,...

VII. Cách nhận ra este

- Este của axit fomic có chức năng tráng gương.

- các este của ancol ko bền bị thủy phân chế tạo ra anđehit có chức năng tráng gương.

- Este không no bao gồm phản ứng làm mất màu hỗn hợp Brom

- Este của glixerol hoặc chất to khi thủy phân cho thành phầm hòa rã Cu(OH)2.

VIII. Bài bác tập về Este

Bài 2 trang 7 sgk hoá 12: Ứng với phương pháp C4H8O2 có bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A.2 B.3 C.4 D.5

* giải thuật bài 2 trang 7 sgk hoá 12:

 Đáp án: C

+ các công thức este là đồng phân C4H8O2:

HCOOCH2-CH2-CH3: n-propyl fomiat

HCOOCH(CH3)(CH3): isopropyl fomiat

CH3COOCH2-CH3: Etyl axetat

CH3-CH2COOCH3: Metyl propionat

Bài 3 trang 7 sgk hóa 12: Chất X tất cả CTPT C4H8O2. Lúc X công dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y tất cả công thức C2H3O2 Na. Công thức kết cấu của X là:

A. HCOOC3H7 B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5 D. HCOOC3H5

* giải mã bài 3 trang 7 sgk hóa 12:

 Đáp án: C

+ Theo bài bác ra Y tất cả CTPT C2H3O2Na ⇒ CTCT của Y là CH3COONa

 Như vậy X là : CH3COOC2H5 (Etyl axetat)

Bài 4 trang 7 sgk hóa 12: Khi thủy phân este X bao gồm công thức phân tử C4H8O2 trong hỗn hợp NaOh thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y, Z trong các số ấy Z bao gồm tỉ khối hơi so với H2 bằng 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat D. Propyl fomat.

* lời giải bài 4 trang 7 sgk hóa 12: 

 Đáp án: A

- vày Z có tỉ khối hơi so cùng với H2 nên suy ra Z hoàn toàn có thể ở dạng hơi. Vị đó, Z là rượu.

- Theo bài ra CTPT của este X gồm dạng CnH2nO2 nên X là este no 1-1 chức mạch hở. Bởi vì đó, Z là rượu no đối kháng chức. Ta call CTPT của Z là CmH2m + 2O

 Theo bài ra, ta có: 

*

⇒ MZ = 14m + 18 = 46 ⇒ m = 2 ⇒ Z là C2H5OH (rượu etylic)

⇒ X là: CH3COOC2H5 (etyl axetat)

Bài 6 trang 7 sgk hóa 12: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam este X đối kháng chức chiếm được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước.

a) xác minh công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được 3,2 gam ancol Y với một lượng muối Z. Viết công thức cấu trúc của X với tính khối lượng của Z.

* lời giải bài 6 trang 7 sgk hóa 12:

a) Ta có:

- Số mol CO2: nCO2= 6,72/22,4 = 0,3 (mol)

- Số mol nước là: nH2O = 5,4/18 = 0,3 (mol)

- vì chưng nCO2 = nH2O ⇒ X là este no 1-1 chức mạch hở. Hotline CTPT của este X là CnH2nO2

 CnH2nO2 + 

*
O2 
*
 nCO2 + nH2O

1 mol n mol

? mol 0,3 mol

- Theo PTPƯ: neste =0,3/n ⇒ Meste = 7,4/(0,3/n) = (74n)/3

⇔ 3(14n + 32) = 74n ⇒ n = 3

⇒ Công thức phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có: nx = m/M = 7,4/74 = 0,1 (mol).

- Ta hotline CTPT của X là RCOOR", PTPƯ:

RCOOR" + NaOH → RCOONa + R"OH

⇒ nR"OH = nX = 0,1.

Y là rượu R"OH, Z là muối hạt RCOONa

Vì este X là no 1-1 chức đề nghị Y cũng là rượu no 1-1 chức. Call CTPT của Y là CmH2m+2O

My = 3,2/0,1 = 32 ⇔ 14m + 18 = 32 ⇒ m = 1

⇒ Y là: CH3OH

Do đó este X là: CH3COOCH3 và muối bột Z là: CH3COONa.

nZ = 0,1 (mol) ⇒ mZ = 0,1.82 = 8,2 (g)

Công thức kết cấu của X: 

*

Bài 4 trang 18 sgk hóa 12: Làm cất cánh hơi 7,4 gam một este A no, đơn chức thu được tiện tích hơi bởi thể tích của 3,2 gam khí oxi ở cùng đk nhiệt độ với áp suất.

a) Tìm cách làm phân tử của A.

b) triển khai phản ứng xà phòng hóa 7,4 gam A với hỗn hợp NaOH để phản ứng hoàn toàn thu được sản phẩm có 6,8 gam muối. Tìm cách làm cấu tạo, gọi tên A.

* lời giải bài 4 trang 18 sgk hóa 12:

a) Theo bài bác ra, số mol O2: nO2 = m/M = 3,2/32 = 0,1 (mol)

Vì A với O2 có cùng thể tích cùng ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất đề xuất nA = nO2 = 0,1 (mol)

⇒ MA = 7,4/0,1 = 74 g/mol.

Xem thêm: Vị Trí Quan Sát Để Miêu Tả Cuộc Vượt Thác Của Tác Giả Ở Đâu, Giúp Em Với!

Vì A là este no 1-1 chức nên tất cả CTPT là CnH2nO2 (n ≥ 2)

Ta có: MCnH2nO2 = 12n + 2n + 32 = 74 ⇒ n = 3

⇒ CTPT của A là: C3H6O2

b) hotline CTPT của A là RCOOR" ta gồm PTPƯ xà chống hoá

RCOOR" + NaOH

*
 RCOONa + R"OH

Theo PTPƯ: nRCOONa = nA = 0,1 mol

⇒ M(RCOONa) = 6,8/0,1 = 68 g/mol

M(RCOONa ) = MR + 12+32+23 = MR + 67 = 68 → R = 1

⇒ R là H (hay muối bột là HCOONa)

⇒ CTCT của A là: HCOOC2H5 (etyl fomat).

Bài 6 trang 18 sgk hóa 12: Khi thủy phân trọn vẹn 8,8 gam một este 1-1 chức mạch hở X cùng với 100 ml hỗn hợp KOH 1M (vừa đủ) nhận được 4,6 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là :