Chất béo có rất nhiều trong mỡ động vật hoang dã và dầu thực trang bị ở dạng axit no cùng không no. Lipit gồm tất cả chất béo, sáp, steroit và photpholipit, do vậy chất mập chỉ là một dạng của Lipit cơ mà trong phần này bọn họ sẽ tìm kiếm hiểu.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo của chất béo


Vậy Lipit là gì, có kết cấu ra sao? chất to có đặc điểm hoá học tập và đặc điểm vật lý như vậy nào, được áp dụng gì vào thực tế? là nội dung họ sẽ lời giải dưới đây.

I. Lipit là gì?

- có mang Lipit: Lipit là các hợp chất hữu cơ tất cả trong tế bào sống, không hoà tung trong nước nhưng ta những trong dung môi hữu cơ không phân cực.

- Về khía cạnh cấu tạo, đa phần Lipit là các este phức tạp bao hàm chất to (còn hotline là triglixerit), sáp, steroit và phopholipit,...

II. Tính chất vật lý của hóa học béo

1. Chất to là gì?

• Khái niệm: chất béo là trieste của glixerol với axit bự (các axit monocacboxylic bao gồm số chẵn C không phân nhánh) gọi thông thường là triglixerit tốt triaxylglixerol.

• Công thức kết cấu chung dạng:

 hoặc C3H5(OOCR)3 (khi R1≡R2≡R3)

Chất béo động vật: Glixerit của axit no panmitic, stearic phải ở thể rắn.

Chất béo thực vật: Glixerit của axit không no oleic cần ở thể lỏng.

• Một số chất béo thường gặp:

 +) Axit panmitic: C15H31COOH

 +) Axit stearic: C17H35COOH

 +) Axit oleic: C17H33COOH (có 1 nối đôi)

 +) Axit linoleic: C17H31COOH (2 nối đôi)

 +) Axit linolenoic: C17H29COOH (3 nối đôi)

2. đặc thù vật lý của chất béo

- các triglixerit cất chủ yếu các gốc axit to no thường là hóa học rắn ở ánh nắng mặt trời phòng, ví dụ như mỡ động vật (mỡ bò, mỡ chảy xệ cừu,...). Các triglixerit chứa chủ yếu những gốc axit to không no thường xuyên là chất lỏng ở ánh sáng phòng với được call là dầu. Nó thường có nguồn gốc thực vật dụng (dầu lạc, dầu vừng,...) hoặc từ động vật máu lạnh lẽo (dầu cá).

- Chất béo chứa các gốc axit béo no (mỡ động vật) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa các gốc axit không no (dầu thực vật) ở dạng lỏng.

- Chất béo không tan trong nước, nhẹ rộng nước, tuy thế tan được vào các dung môi hữu cơ như benzen, rượu, xăng, ete,...

III. đặc điểm hoá học tập của chất béo

1. Phản ứng thuỷ phân của chất phệ trong môi trường axit

  + 3H2O   + 

*

- vào công nghiệp, phản ứng bên trên được tiến hành trong nồi hấp ở 220℃ và 25 atm.

- Ví dụ: phương trình hoá học

 (CH316COO)3C3H5 + 3H2O  3CH316COOH + C3H5(OH)3

 (CH316COO)3C3H5 : tristearin

 3CH316COOH : axit stearic

 C3H5(OH)3: Glixerol

2. Làm phản ứng xà phòng hóa của hóa học béo

- Khi làm cho nóng với hỗn hợp kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo thành glixerol và hỗn hợp muối của các axit béo. Muối bột natri hoặc kali của những axit béo chính là xà phòng

  + 3NaOH   +

*

- Ví dụ: phương trình hoá học

 (CH316COO)3C3H5 + 3NaOH  3CH316COONa + C3H5(OH)3

 (CH316COO)3C3H5 : tristearin

 3CH316COONa : natri stearat

 C3H5(OH)3: Glixerol

- phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được hotline là bội nghịch ứng xà phòng hóa. Phản bội ứng xà chống hóa xẩy ra nhanh hơn phản ứng thủy phân trong môi trường axit với không thuận nghịch.

- Chỉ số xà phòng hóa: là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit ra đời từ sự thủy phân 1 gam lipit).

- Chỉ số axit: số mg KOH dùng để trung hòa axit tự vì có trong 1 mg lipit.

3. Bội nghịch ứng cộng hidro (hiđro hóa) của chất béo

- Lipit lỏng có gốc axit là ko no, để chuyển thành lipit rắn, ta đến tác dụng với H2 có niken làm xúc tác vào nồi hấp.

 (C17H33COO)3C3H5 (lỏng) + 3H2

*
(C17H35COO)3C3H5 (rắn)

- Để đánh giá mức độ không no của lipit, người ta dùng:

- Chỉ số iot: là số gam iot có thể cộng vào 100 gam lipit.

4. Bội phản ứng oxi hóa của hóa học béo

- Nối song C = C ở nơi bắt đầu axi ko no của chất phệ bị lão hóa chậm do oxi ko khí tạo thành thành peoxit, hóa học này bị phân diệt thành các thành phầm có mùi cực nhọc chịu. Đó là vì sao của hiện tượng dầu mỡ để lâu bị ôi.

IV. Bài tập vận dụng về Lipit hóa học béo.

Bài 1 trang 11 sgk hóa 12: Chất mập là gì? Dầu ăn và mỡ động vật có điểm gì khác biệt về cấu tạo và tính chất vật lí? mang lại ví dụ minh họa?

* Lời giải bài 1 trang 11 sgk hóa 12:

- Chất khủng là trieste của glixerol và các axit béo, gọi thông thường là triglixerit.

- Công thức cấu tạo chung của chất phệ là: 

- trong những số đó R1, R2, R3 là gốc axit, hoàn toàn có thể giống nhau hoặc không giống nhau.

• Dầu ăn và mỡ động vật hoang dã đều là este của glixerol và những axit béo. Chúng không giống nhau ở chỗ:

 - Dầu ăn uống thành phần là những axit béo có gốc hiđrocacbon ko no và sống trạng thái lỏng. Ví dụ: (C17H33COO)3C3H5

 - Mỡ động vật thành phần là những axit béo tất cả gốc hiđrocacbon no và sống trạng thái rắn. Ví dụ: (C17H35COO)3C3H5

Bài 2 trang 11 sgk hóa 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng?

 A. Chất bự không tan trong nước.

 B. Chất khủng không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng lại tan những trong dung môi hữu cơ.

 C. Dầu nạp năng lượng và mỡ sứt trơn có cùng nguyên tố nguyên tố.

 D. Chất to là este của glixerol và những axit cacboxylic mạch cacbon dài, ko phân nhánh.

* giải mã bài 2 trang 11 sgk hóa 12:

- Đáp án: C.Dầu nạp năng lượng và mỡ quẹt trơn bao gồm cùng yếu tắc nguyên tố.

- do vì: Dầu ăn là hóa học béo, còn mỡ bôi trơn là những hiđrocacbon.

Bài 3 trang 11 sgk hóa 12: Trong yếu tắc của một trong những loại sơn gồm Trieste của glixerol cùng với axit linoleic C17H31COOH và axit linoleic C17H­29COOH. Viết công thức kết cấu thu gọn của các Trieste rất có thể có của nhì axit bên trên với glixerol.

* giải mã bài 3 trang 11 sgk hóa 12:

- những công thức trieste có thể có: 

 1.

*

 2.

*

 3.

*

 4.

*

Bài 4 trang 11 sgk hóa 12: Trong hóa học béo luôn có một lượng nhỏ dại axit từ do. Số miligam KOH dùng trung hòa lượng axit từ bỏ do trong 1 gam chất khủng gọi là chỉ số axit của hóa học béo. Để trung hòa 2,8 gam chất béo đề xuất 3,0 ml hỗn hợp KOH 0,1 M. Tính chỉ số axit của mẫu chất mập trên.

* lời giải bài 4 trang 11 sgk hóa 12: 

- Theo bài bác ra, số mol KOH là: nKOH = CM.V = 0,1.0,003 = 0,0003 (mol)

- trọng lượng KOH buộc phải dùng là mKOH = n.M = 0,0003.56 = 0,0168 (g) = 16,8 (mg)

- trung hòa 2,8 gam hóa học béo cần 16,8 mg KOH

⇒ th-nc 1 gam chất béo đề nghị x mg KOH

⇒ x = 16,8/2,8 = 6

⇒ Vậy chỉ số axit của mẫu mã chất khủng trên là 6.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ - Đại Học Quốc Gia Hà Nội Điểm Chuẩn 2020

Bài 5 trang 12 sgk hóa 12: Tổng số miligam KOH để trung hòa - nhân chính hết lượng axit tự do thoải mái và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số xà phòng hóa của hóa học béo. Tính chỉ số xà chống hóa của mẫu hóa học béo bao gồm chỉ số axit bằng 7 cất tristearoylglixerol còn lẫn một lượng axit stearic.