Phần hoá hữu cơ luôn luôn là phần gây khó khăn nhất cho những em trong bài toán hiểu cùng ghi nhớ loài kiến thức. Chính vì thế Kiến Guru sẽ biên soạn bài xích Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ một cách đầy đủ, dễ nhớ nhất về hiđrocacbon để cung cấp các em.

Bạn đang xem: Công thức anken

I. Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ: Đại cương hoá hữu cơ

1. Đặc điểm, phân loại:

- Định nghĩa: Hợp hóa học hữu cơ là hợp hóa học của cacbon trừ những hợp chất đơn giản và dễ dàng như CO, CO2, những muối cacbonat, những hợp chất xianua.

- Đặc điểm:

+ Phải bao gồm cacbon, thông thường sẽ có hiđro, hay gặp gỡ oxi và nitơ, sau đó đến các halogen, lưu giữ huỳnh, photpho...

+ link hoá học chủ yếu: cùng hoá trị.

+ Dễ bay hơi, hèn bền nhiệt, dễ dàng cháy hơn các hợp chất vô cơ.

+ những phản ứng thường diễn ra chậm với không trả toàn, không áp theo một hướng tuyệt nhất định.

+ con số các hợp chất hữu cơ khoảng chừng 10 triệu chất, so với những chất vô sinh chỉ có tầm khoảng 100.000 chất.

- Phân loại:

+ Hiđrocacbon: hiđrocacbon no (chỉ có link đơn)

hiđrocacbon ko no (có cả links đơn và các liên kết đôi, ba)

hiđrocacbon thơm (trong phân tử gồm vòng benzen).

+ Dẫn xuất hiđrocacbon: ancol, phenol, ete

dẫn xuất halogen

anđehit – xeton

axit, este,...

- Thành phần nhân tố và bí quyết phân tử:

+ Công thức tổng thể (CTTQ): cho biết thành phần định tính những nguyên tố.

Ví dụ: CxHyOz cho biết thêm chất hữu cơ đó mang lại chứa tía nguyên tố C, H với O.

+ Công thức dễ dàng nhất (CTĐGN): cho thấy tỷ lệ về con số các nguyên tử trong phân tử.

Ví dụ: CH2O tức thị trong phân tử, tỉ trọng C : H : O = 1: 2 :1.

+ phương pháp phân tử (CTPT): cho biết thêm số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố trong phân tử.

Ví dụ: với CTĐGN là CH2O thì CTPT là (CH2O)n lúc n = 2 ta bao gồm C2H4O2.

Để khẳng định được cách làm phân tử cần biết thành phần những nguyên tố và trọng lượng mol phân tử của nó.

- so với định tính cùng định lượng những nguyên tố:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

- Xác định khối lượng mol phân tử:

+ phụ thuộc tỉ khối so với không khí hoặc đối với H2:

MA = 29.dA/KK hoặcMA = 2.dA/H2

+ những chất khó, hoặc không mờ hơi: khẳng định bằng phương thức nghiệm lạnh tuyệt nghiệm sôi.

2. Cấu tạo phân tử hợp hóa học hữu cơ

- phương pháp cấu tạo:

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Thuyết cấu tạo hoá học:

+ vào phân tử chất hữu cơ, những nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị với theo một thiết bị tự tốt nhất định. Lắp thêm tự liên kết đó được điện thoại tư vấn là cấu trúc hoá học.

Sự thay đổi thứ trường đoản cú tự links đó sẽ tạo nên ra hóa học mới.

+ trong phân tử chất hữu cơ, cacbon gồm hoá trị 4. Những nguyên tử cacbon kết phù hợp với các nguyên tử của các nguyên tố và phối hợp trực tiếp với nhau sản xuất thành hầu hết mạch cacbon khác biệt (mạch thẳng, nhánh hoặc vòng).

+ Tính chất của những chất nhờ vào vào yếu tố phân tử (bản hóa học và số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hoá học tập (thứ từ bỏ liên kết của các nguyên tử).

3. Đồng đẳng cùng đồng phân

- Đồng đẳng: những chất có đặc điểm hoá học tương tự như nhau nhưng mà hơn yếu nhau một hoặc các nhóm -CH2.

Ví dụ: metan CH4, etan C2H6, propan C3H8 là những chất đồng đẳng của nhau.

- Đồng phân: các chất bao gồm cùng công thức phân tử dẫu vậy khác về cấu tạo hoá học.

Ví dụ: Cùng cách làm là C2H6O, gồm 2 công thức cấu trúc là:

CH3 – CH2 – OH (ancol etylic) cùng CH3 – O – CH3 (đimetyl ete).

4. Link hoá học trong hợp hóa học hữu cơ

- các chất hữu cơ hoàn toàn có thể có những liên kết đơn, link đôi hay liên kết ba.

- link hiđro là loại link yếu, tạo cho giữa nguyên tử hiđro linh động và nguyên tử tất cả độ âm điện cao. Loại links này ảnh hưởng lớn cho độ rã trong nước, đến ánh nắng mặt trời sôi, ánh nắng mặt trời nóng chảy của không ít chất.

5. Phản nghịch ứng hoá hữu cơ:

II. Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ: Hiđrocacbon

Hiđrocacbon là phần đông hợp chất hữu cơ bao gồm hai yếu tắc là cacbon với hiđro.

1. Ankan:

- hàng đồng đẳng ankan (parafin): công thức tổng quát: CnH2n + 2 ( n ≥ 1).

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, ....

- Đồng phân: chỉ bao gồm đồng phân mạch C (mạch thẳng, mạch nhánh).

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Ta được một đồng phân mạch thẳng.

+ sút 1 C làm cho nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C vào nhánh. Khi số C làm cho nhánh ngay số C mạch chính thì dừng.

+ Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

- công thức tính nhanh: 3

- call tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch nhiều năm nhất, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: từ phía C sát nhánh nhất.

+ Tên: Số chỉ địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch bao gồm + an.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- đặc thù vật lí:

+ khối lượng nhẹ hơn nước, phần lớn không chảy trong nước, tan những trong dung môi hữu cơ.

+ C1 → C4 là khí, các ankan tiếp theo là lỏng, C18 trở đi là rắn.

- Đặc điểm: Chỉ gồm những liên kết đơn.

- đặc điểm hoá học:

+ làm phản ứng đặc trưng của ankan là bội phản ứng thế.

Nguyên tử C vào ankan bị thay thế bởi nhân tố halogen khi chiếu sáng hoặc đun nóng và ưu tiên ráng vào H ở C bậc cao.

+ phản bội ứng tách: Dưới ánh sáng và xúc tác ưng ý hợp, ankan bao gồm phân tử khối nhỏ tuổi bị bóc tách thành các anken tương ứng.

+ bội phản ứng đốt cháy:

+ vào công nghiệp: chưng chứa phân đoạn dầu mỏ, ta nhận được ankan.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp định hướng hoá hữu cơ

2. Anken:

- hàng đồng đẳng anken (olefin): Công thức tổng thể CnH2n ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Anken bao gồm đồng phân cấu trúc (mạch C cùng vị trí nối đôi) và đồng phân hình học.

+ Đồng phân cấu tạo:

Cách viết đồng phân: Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng nhằm đặt liên kết đôi. Ta được các đồng phân mạch thẳng.

Giảm 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối đôi, chất vấn hoá trị C. Khi số C làm nhánh bằng số C mạch chính thì dừng.

Điền H để có đồng phân hoàn chỉnh.

Khi 2 nhóm vắt của nguyên tử C có nối đôi khác nhau thì sẽ xuất hiện thêm đồng phân hình học. Nếu các nhóm vắt ( -CH3, -C2H5, -Cl,...) tất cả phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một phía với nối đôi đang là dạng cis, không giống phía là dạng trans.

- Danh pháp:

+ chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, cất nối đôi, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: tự phía sát nối song nhất.

+ Tên: Số chỉ địa điểm nhánh – tên nhánh + tên mạch bao gồm – số chỉ địa chỉ nối song – en.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Phân tử có một links đôi, trong số đó có một links π và một links σ.

- tính chất vật lí:

+ nhẹ nhàng hơn nước, ko tan vào nước.

+ C2 → C4 là khí, C5 trở đi là lỏng hoặc rắn.

+ lúc M tăng, ánh nắng mặt trời nóng chảy, nhiệt độ sôi và khối lượng riêng tăng dần.

- tính chất hoá học tập của anken:

+ bội phản ứng sệt là phản bội ứng cộng (vì có links π nhát bền, dễ bị phá huỷ):

Anken cộng H2 hiện ra ankan tương ứng; cùng với halogen tuyệt hợp hóa học halogen có mặt dẫn xuất halogen; cùng với nước hình thành ancol tương ứng.

Quy tắc Macconhicop: Khi cộng hợp chất không đối xứng HX (HCl, HBr, H2O), H ưu tiên tích hợp C bậc thấp, còn X ưu tiên đã tích hợp C bậc cao.

+ bội phản ứng trùng hợp:

- Điều chế:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Ankađien

- Ankađien là hiddrocacbon mạch hở, vào phân tử bao gồm 2 nối đôi.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 (n ≥ 3)

- Phân loại: Ankađien bao gồm 2 nối đôi thường xuyên nhau, ankađien gồm 2 nối đôi biện pháp một nối đơn (ankađien liên hợp, áp dụng nhiều nhất), ankađien bao gồm 2 nối đôi phương pháp nhau các nối đôi....

- đặc thù hoá học: Ankađien có đặc thù hoá học tương tự như anken.

4. Ankin:

Ankin là đa số hiđrocacbon mạch hở, trong phân tử cất một nối ba.

- công thức tổng quát: CnH2n - 2 , ( n ≥ 2).

- Đồng phân: Ankin tất cả đồng phân mạch C và đồng phân địa điểm nối ba, không có đồng phân hình học.

Cách viết đồng phân:

+ Viết mạch C thẳng. Xét tính đối xứng của mạch C để đặt link ba. Ta được đồng phân mạch thẳng.

+ bớt 1 C làm nhánh, xét tính đối xứng nhằm gắn C nhánh và nối ba, khám nghiệm hoá trị C. Lúc số C có tác dụng nhánh bằng số C mạch chủ yếu thì dừng.

+ Điền H để sở hữu đồng phân trả chỉnh.

- Danh pháp:

Gọi tên:

+ lựa chọn mạch chính: là mạch lâu năm nhất, chứa nối ba, nhiều nhánh nhất.

+ Đánh số: từ bỏ phía ngay gần nối bố nhất.

+ Tên: Số chỉ vị trí nhánh – thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chính – số chỉ địa chỉ nối ba – in.

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- thương hiệu thông thường:

- đặc thù hoá học: Ankin tham gia phản ứng cộng, trùng phù hợp và các ank-1-in tham gia phản ứng thế.

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

5. Hàng đồng đẳng benzen

- Đồng đẳng benzen là hầu như hiđrocacbon thơm, trong phân tử đựng một vòng benzen.

- CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

- bí quyết tính đồng phân:

- Viết đồng phân: Đồng đẳng benzen có đồng phân về vị trí nhóm ankyl bên trên vòng và cấu tạo mạch C của nhánh.

+ Vòng benzen là mạch chính.

+ 6 địa điểm C bên trên vòng đó là 6 vị trí để gắn nhánh.

+ giả dụ số C của nhánh tự 3 trở lên sẽ có được đồng phân kết cấu mạch C của nhánh.

- thương hiệu gọi: Tên đội ankyl + benzen.

+ Đánh số làm sao cho chỉ số nhánh bé dại nhất.

+ nếu như 2 team thế ở trong phần 1,2 với nhau, ta call là ortho- (o-).

+ trường hợp 2 team thế ở phần 1,3 cùng với nhau, ta hotline là meta- (m-).

+ trường hợp 2 đội thế ở phần 1,4 với nhau, ta hotline là para- (p-).

*

Tổng hợp lý thuyết hoá hữu cơ

- Đặc điểm cấu tạo: Vòng benzen rất bền bỉ vững vì bao gồm 3 liên kết đơn xen kẽ 3 link đôi.

Xem thêm: Đại Học Phí Của Đại Học Văn Lang, Học Phí Đại Học Văn Lang 2021

- đặc thù hoá học:

- Ứng dụng:

*

Tổng hợp triết lý hoá hữu cơ

Mong rằng với phần Tổng hợp kim chỉ nan hoá cơ học về hiđrocacbon trên đây để giúp các em nắm rõ kiến thức hoá cơ học và chuẩn bị tốt nhằm học gần như chương tiếp theo.