tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Công suất phản xạ của phương diện Trời là 3,9.1026W. Tích điện Mặt Trời tỏa ra trong một ngày là

A.

Bạn đang xem: Công suất bức xạ của mặt trời là 3 9.1026 w. năng lượng mặt trời tỏa ra trong một ngày là

3,3696.1029 J

B. 3,3696.1030 J

C. 3,3696.1032 J

D. 3,3696.1031 J


*

Năng lượng khía cạnh Trời tỏa ra trong một ngày là A = P.t = 3,9.1026.86400 = 3,3696.1031 J

Chọn lời giải DCông suất bức xạ của mặt trời là 3 , 9 . 10 26 W . Năng lượng của phương diện Trời tỏa ra vào một ngày là

A. 3 , 3696 . 10 30 J

B. 3 , 3696 . 10 29 J

C. 3 , 3696 . 10 32 J

D. 3 , 3696 . 10 31 J


Do tích điện của phản bội ứng nhiệt hạch tổng phù hợp hidro thành Heli (α) trong thâm tâm Mặt Trời yêu cầu Mặt Trời lan nhiệt, biết công suất bức xạ toàn phần của phương diện Trời là p = 3 , 9 . 10 26 W . Hiểu được lượng Heli tạo thành trong một ngày là 5,33.1016 kg. Tích điện tỏa ra lúc 1 hạt Heli được sinh sản thành là:

A. 18,75 MeV.

B. 26,245 MeV.

C. 22,50 MeV.

D. 13,6 MeV.


Công suất sự phản xạ của mặt Trời là 3 , 9 . 10 26 . Năng lượng Mặt Trời lan ra vào một ngày là

A. 3,3696. 10 29 J

B. 3,3696. 10 30 J

C. 3,3696. 10 32 J

D. 3,3696. 10 31 J


Công suất bức xạ của phương diện Trời là 3 , 9 . 10 26 . Tích điện Mặt Trời lan ra trong một ngày là:

A. 3 , 3696 . 10 29 J

B. 3 , 3696 . 10 30 J

C. 3 , 3696 . 10 32 J

D. 3 , 3696 . 10 31 J


Công suất bức xạ của mặt Trời là 3 , 9 . 10 26 . Năng lượng Mặt Trời lan ra trong một ngày là

A. 3 , 3696 . 10 29 J

B.  3 , 3696 . 10 30 J

C. 3 , 3696 . 10 32 J

D. 3 , 3696 . 10 31 J


Công suất bức xạ của khía cạnh trời là 3 , 9 . 10 26 . Tích điện của mặt trời lan ra trong một ngày là:

A. 3 , 3696 . 10 30 J

B. 3 , 3696 . 10 29 J

C. 3 , 3696 . 10 32 J

D. 3 , 3696 . 10 31 J


Công suất bức xạ của mặt Trời là 3,9.1026 W. Năng lượng Mặt Trời tỏa ra vào một ngày là

A. 3,3696.1030 J.

B. 3,3696.1029 J.

C. 3,3696.1032 J.

D.

Xem thêm: It'S Not A Big Deal Là Gì, Có Phải What'S The Big Deal

3,3696.1031 J.


Công suất bức xạ của phương diện Trời là 3,9.1026 W. Tích điện Mặt Trời lan ra vào một ngày là 

A. 3,3696.1030 J

B. 3,3696.1029 J

C. 3,3696.1032 J

D. 3,3696.1031 J


Công suất sự phản xạ toàn phần của phương diện trời là p = 3 , 9 . 10 26 W . Biết bội phản ứng phân tử nhân trong tim mặt trời là phản bội ứng tổng vừa lòng Hidro thành Heli với lượng Heli tạo ra thành vào một năm là một , 945 . 10 19 kg . Tính khối lượng Hidro tiêu thụ hàng năm là: