1. Work in groups. Practise asking the following questions & take notes of their answers.

Bạn đang xem: Communication and culture unit 1 lớp 11

(Em hãy làm việc với chúng ta theo nhóm, hỏi và trả lời những câu hỏi dưới đây rồi đánh dấu câu trả lời của các bạn.)

1. What kind of family bởi you live in?

(Bạn sinh sống trong một số loại hình gia đình nào?)

2. What vày you think the advantages và disadvantages of living in an extended or a nuclear family are?

(Theo bạn, những dễ dàng và ăn hại khi sinh sống trong một gia đình đa vậy hệ hoặc một gia đình nhỏ dại là gì?)

Lời giải đưa ra tiết:

1. Ours is a tradditional extended family with three generations living under the same roof.

(Gia đình công ty chúng tôi là một mái ấm gia đình đa gắng hệ kiểu chủng loại với 3 gắng hệ sống phổ biến một mái nhà.)

2. Advantages: have more tư vấn from other family members, be happier, children develop strong relationships with adults other than parents, the elderly become more active.

(Thuận lợi: đã đạt được sự giúp đỡ/ cung ứng nhiều hơn từ những thành viên khác trong gia đình, nụ cười hơn, con trẻ phát triển các mối tình dục vững chắc với người lớn ngoài bố mẹ chúng, fan già trở phải năng cồn hơn.)

Disadvantages: a lot of conflicts between different generations, lack of privacy, independence and space.

(Bất lợi: các xung đột xẩy ra giữa những thế hệ không giống nhau, thiếu thốn sự riêng biệt tư, thiếu sự độc lập và không khí riêng tư.)


Bài 2

2. Report your group"s opinions khổng lồ the class.

(Báo cáo lại ý kiến của tập thể nhóm em cho cả lớp thuộc nghe.)

Lời giải chi tiết:

I am living in a nuclear family with my parents và my older brother. I like living in a nuclear family because this type of family has many noble values. First of all, a nuclear family plays an important role in the development of the personality of individuals. Moreover, in nuclear families, the condition of the woman is better than extended families. She gets enough time to lớn look after her children. Besides, peace & harmony are very much essential for pleasant family life.

However, in a nuclear family, both husband & wife adopt profession outside the family, then children are neglected và looked after by the servants. In addition, the feeling of loneliness is one of the important drawbacks in a nuclear family.

Tạm dịch:

Tôi đang sống và làm việc trong một gia đình hạt nhân với bố mẹ và anh trai tôi. Tôi mê say sống trong một mái ấm gia đình hạt nhân vị loại gia đình này có tương đối nhiều giá trị cao quý. Trước hết, một gia đình hạt nhân đóng góp một vai trò đặc biệt trong sự cách tân và phát triển tính cách của những cá nhân. Hơn nữa, vào các gia đình hạt nhân, đk sống của người phụ nữ tốt hơn so với các gia đình nhiều ráng hệ. Thiếu nữ có đủ thời gian để âu yếm con. Cạnh bên đó, hòa bình và hòa bình là rất cần thiết cho cuộc sống đời thường gia đình dễ chịu.

Tuy nhiên, trong một gia đình hạt nhân, cả nhị vợ ck đều đi làm bên ngoài gia đình, cho nên vì thế con chiếc bị bỏ rơi và chăm sóc bởi những người dân giúp việc. Quanh đó ra, cảm xúc cô đối kháng là trong những nhược điểm đặc biệt quan trọng trong một gia đình hạt nhân.


Culture

The return of the extended families in the UK and the USA

(Sự trở lại của các mái ấm gia đình đa cầm cố hệ sinh hoạt Anh với Mỹ)

1. Read the following text about the coming back of the extended families and answer the questions.

(Đọc đoạn văn sau đây về sự quay trở lại của mô hình mái ấm gia đình đa chũm hệ rồi trả lời câu hỏi.)

*

Over the past few years, in both the USA & the UK, the number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof has increased. This trend has been the result of several economic factors.High unemployment rates, part-time work & low-paid jobs have forced young adults to lớn move back with their parents. In addition, families now face higher costs of housing & heavier pressures of both childcare & elderly care.Living under the same roof with three or four generations can be frustrating because of the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts brought about by differences in values và attitudes.However, its advantages outweigh the disadvantages. When living with members of their extended family, young children can develop relationships with adults other than their parents, và old people can become more active when interacting with the younger generations.Whether we accept it or not, the trend keeps growing as more and more people are choosing traditional extended families.

1. What family trend has increased in the USA & the UK?

(Xu nhắm đến loại hình mái ấm gia đình nào đã gia tăng ở Mỹ cùng Anh?)

 

2. What are the reasons for this family trend?

(Những vì sao cho xu hướng gia đình này là gì?)

3. List some disadvantages of living in an extended family?

(Liệt kê một trong những nhược điểm của bài toán sống trong một gia đình lớn?)

4. How vì chưng young children benefit from living in an extended family?

(Trẻ nhỏ tuổi hưởng lợi từ việc sống trong một mái ấm gia đình nhiều cầm cố hệ như thế nào?)

5. How can old people benefit from living in an extended family?

(Người già rất có thể được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình lớn ra sao?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:


Trong vài năm quay lại đây, cả ở vương quốc anh và Mỹ. Số lượng hộ mái ấm gia đình nhiều nắm hệ với ba hoặc tứ thế hệ sống tầm thường một ngôi nhà đang gia tăng. Xu hướng này là kết quả của một số trong những yếu tố khiếp tế.

Tỉ lệ thất nghiệp cao, công việc bán thòi gian và công việc trả lương thấp sẽ buộc người trẻ tuổi đã trưởng thành phải quay về sống cùng bố mẹ. Hình như các gia đình hiện thời đang phải tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với giá thành gia đình cao hơn, nhiều áp lực đè nén nặng nề rộng trong câu hỏi nuôi nhỏ và quan tâm người già.


Việc sống chung một mái nhà với tía hoặc tứ thế hệ rất có thể làm bực mình vị thiếu không gian, thiếu sự chủ quyền và sự riêng biệt tư, và mọi xung bỗng nhiên hàng ngày ra mắt do sự khác biệt về quý hiếm và thái độ.

Tuy nhiên dễ dãi vẫn chiếm ưu cầm hơn bất lợi. Lúc sống cùng với các thành viên của một gia đình nhiều thể hệ, bé cái hoàn toàn có thể xây dựng quan hệ với tín đồ lớn ngoài phụ huynh mình và tín đồ già hoàn toàn có thể trở phải năng động hơn khi tiếp xúc với những thế hệ trẻ.

Dù họ có đồng ý hay không, xu thế này vẫn cứ ngày càng tăng vì càng ngày càng có nhiều người lựa chọn mô hình gia đình nhiều vậy hệ.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof.

 

(Số lượng các gia đình đa vắt hệ với tía hoặc bốn thế hệ sống phổ biến 1 mái nhà.)

2. Unemployment, part-time work và low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures of childcare and elderly care have become heavier.

(Thất nghiệp, việc làm bán thời hạn và công việc trả lương thấp trở nên phổ biến hơn. Ngân sách nhà sống tăng cao. Những áp lực nặng nề về việc chăm sóc con loại và fan già trở buộc phải nặng nề hơn.)

3. The disadvantages are the lack of space, independence và privacy, & the daily conflicts.

(Các có hại đó là thiếu ko gian, thiếu thốn sự chủ quyền và thiếu hụt sự riêng tư, và các xung đột xảy ra hàng ngày.)

4. They can develop relationships with adults other than their parents.

(Chúng rất có thể phát triển những mối quan lại hệ với người lớn, ngoài phụ huynh ra.)

5. Old people can become more active when interacting with the younger generations.

(Người già rất có thể trở đề xuất năng hễ hơn khi tiếp xúc với các thế hệ con trẻ hơn.)


Bài 2

2. Discuss with a partner.

(Hãy bàn thảo với các bạn bên cạnh.)

1. What is the current family trend in Viet Nam?

(Xu hướng gia đình ở Việt Nam bây giờ là gì?)

2. What are the reasons for the current trend?

(Nguyên nhân dẫn tới xu thế hiện tại?)

3. Do you think children are happier growing up in extended families?

(Bạn gồm nghĩ hồ hết đứa trẻ niềm hạnh phúc hơn khi bự lên trong một gia đình đa nắm hệ không?)

Lời giải chi tiết:

1. Nuclear families with parents and one or two kids.

(Gia đình phân tử nhân với phụ huynh và 1 hoặc 2 con.)

2. People prefer nuclear family trend because:

(Mọi bạn thích xu hướng mái ấm gia đình hạt nhân vì:)

- It’s easier khổng lồ communicate and share things, divide housework more equally.

(Nó thuận lợi hơn để giao tiếp và chia sẻ mọi thứ. Chia sẻ vấn đề nhà xuất sắc hơn.)

- In nuclear families, the condition of women is better than joint families. They get enough time khổng lồ look after her children.

(Trong mái ấm gia đình hạt nhân, tình trạng của người thiếu nữ tốt hơn mái ấm gia đình chung. Cô bao gồm đủ thời hạn để quan tâm con cái.)

- There is no misunderstanding & they enjoy a harmonious atmosphere by living together.

(Không có sự hiểu nhầm và họ tận hưởng một khoảng không gian hài hòa bằng phương pháp sống thuộc nhau.)

There is no shifting of responsibility like in a joint family. The parents are bound lớn take responsibility for their children by themselves.

(Không tất cả sự đổi khác trách nhiệm như trong mái ấm gia đình chung. Cha mẹ buộc phải tự chịu trách nhiệm về con cháu của họ.

Xem thêm: Phương Trình Hóa Học Ba(Hco3)2 + Naoh → Baco3 + Na2Co3 + H2O

)

3. For me, children are not happier khổng lồ grow up in an extended family, because an extended family with many generations & family members is more complicated & has more problems than a nuclear family.

(Theo tôi, trẻ em không niềm hạnh phúc hơn khi mập lên vào một đại gia đình, cũng chính vì một đại gia đình có không ít thế hệ và các thành viên trong mái ấm gia đình phức tạp hơn và có rất nhiều vấn đề hơn một gia đình hạt nhân.)