Các dạng toán CO2, SO2 tính năng với hỗn hợp Kiềm NaOH, Ba(OH)2 phương thức giải và bài xích tập - Hóa 12

Bài tập về CO2 hay SO2 tính năng với dung dịch kiềm như NaOH, KOH giỏi kiềm thổ Ba(OH)2, Ca(OH)2 rất dễ gây bối rối cho nhiều học sinh trong quy trình giải bài tập. Điều này xảy ra đối với tất cả những em gồm học lực hơi và mến mộ môn hóa học.Bạn vẫn xem: chăm đề co2 tác dụng với kiềm

Vì vậy nhưng mà trong bài viết này, chúng ta cùng hệ thống lại các dạng toán về CO2 hay SO2 tác dụng với dung dịch kiềm như NaOH, KOH, Ba(OH)2 hay Ca(OH)2 và phương pháp giải dạng bài xích tập này.

Bạn đang xem: Co2 tác dụng với naoh

° Dạng 1: vấn đề CO2 tính năng với NaOH, KOH

- Xét phản ứng đặc trưng hoàn toàn có thể xảy ra khi mang lại CO2 tác dụng với dung dịch kiềm NaOH:

 CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

 PT ion: CO2 + OH- → HCO3-

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

 PT ion: CO2 + 2OH- → CO32-

¤ Loại 1: bài bác toán cho biết thêm số mol các chất gia nhập phản ứng

- Khi bài toán cho biết số mol của NaOH và CO2 thâm nhập phản ứng:

 Bước 1: Lập tỉ lệ mol: 

*

 Bước 2: So sánh:

 + Nếu : chỉ xẩy ra phản ứng (1) muối hạt thu được chỉ gồm NaHCO3 

 + Nếu 

*

- bài xích cho,250ml hỗn hợp NaOH 1M yêu cầu từ

 

*

+ Lập tỉ lệ:

*

- Ta thấy: 13 với Na2CO3

- điện thoại tư vấn x cùng y theo lần lượt là số mol của NaHCO3 và Na2CO3

- Ta có các PTPƯ:

 CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x x x (mol)

 CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y 2y y (mol)

- Theo bài ra với PTPƯ ta có:


*

 (*)

 
 (**)

- Giải hệ từ bỏ (*) cùng (**) ta được: x=0,15(mol) cùng y=0,05(mol)

⇒ khối lượng muối khan thu được:

 m(NaHCO3+Na2CO3) = 84.0,15 + 106.0,05 = 17,9(g).

* ví dụ như 2: đến 5,6 lít CO2 (đktc) đi qua 164ml dung dịch NaOH 20% (d=1,22g/ml) thu được hỗn hợp X. Cô cạn X thì thu được bao nhiêu gam hóa học rắn.

° Lời giải:

+ Theo bài bác ra, ta có:

- bài bác cho 5,6 lít CO2 (đktc) cần có:

 

- bài xích cho 164ml dung dịch NaOH 20% (d=1,22g/ml) đề nghị từ:

 

+ Lập tỉ lệ: 

+ So sánh: Ta thấy, T > 2 nên sản phẩm chỉ tạo thành muối trung hòa - nhân chính Na2CO3,

- Phương trình bội nghịch ứng:

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 

0,25 0,5mol

- từ phương trình phản ứng, số mol NaOH dư là:

nNaOH (dư) = nNaOH (ban đầu) - nNaOH (pư) = 1 - 0,5 = 0,5(mol).

- dung dịch X thu được tất cả muối Na2CO3 với NaOH dư

⇒ khối lượng chất rắn là:

 mcr = mNa2CO3 + mNaOH = 0,25.106 + 0,5.40 = 26,5 + trăng tròn = 46,5(g)

¤ Loại 2: Khi CHƯA biết số mol các chất tham gia phản ứng

- câu hỏi chưa cho thấy số mol của CO2 cùng NaOH gia nhập phản ứng:

 Bước 1: Viết cả hai phương trình bội phản ứng (1) với (2)

 Bước 2: hotline số mol của từng muối tương ứng

 Bước 3: đo lường và thống kê và giải bài xích toán

° Lời giải:

- Theo bài bác ra, Hấp thụ trọn vẹn 15,68 lít khí CO2 (đktc), ta có:

 

- gọi số mol của muối NaHCO3 cùng Na2CO3 theo lần lượt là x với y

- Ta tất cả PTPƯ:

CO2 + NaOH → NaHCO3 (1)

x x x (mol)

CO2 + 2NaOH → Na2CO3 (2)

y 2y y (mol)

- Theo bài ra và theo PTPƯ ta có:


 (*)

- khối lượng của muối là:


(**)

- Giải hệ từ (*) với (**) ta được: x = 0,4(mol) và y = 0,3(mol)

- từ bỏ PTPƯ ta có: nNaOH = x + 2y = 0,4 + 2.0,3 = 1(mol)

⇒ độ đậm đặc của 500 ml (0,5 lít) dd NaOH là: 

 ° Dạng 2: câu hỏi CO2 tác dụng với Ca(OH)2, Ba(OH)2

- Xét làm phản ứng sệt trưng hoàn toàn có thể xảy ra khi mang đến CO2 công dụng với hỗn hợp kiềm thổ Ca(OH)2, Ba(OH)2

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (1)

 2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (2)

¤ Loại 1: bài bác toán cho thấy thêm số mol các chất gia nhập phản ứng

- Khi bài xích toán cho thấy số mol của Ca(OH)2 với CO2 tham gia phản nghịch ứng:

 Bước 1: Lập tỉ lệ: 

 Bước 2: So sánh

 + Nếu : chỉ xảy ra phản ứng (1) muối thu được chỉ gồm CaCO3 

 + Nếu 

- bài ra, có một lít hỗn hợp Ca(OH)2 0,01M, nên:

 

+ Lập tỉ lệ cùng so sánh: 
(*)

- Tương tự, số mol Ca(OH)2 là:

 
(**)

- Giải hệ từ (*) và (**) ta được: x = y = 0,005(mol)

⇒ cân nặng kết tủa CaCO3 là: mCaCO3 = n.M = 0,005.100 = 0,5(g).

¤ nhiều loại 2: bài toán CHƯA biết số mol những chất thâm nhập phản ứng

- Với câu hỏi dạng này, thường cho biết số mol của CO2 hoặc Ca(OH)2 cùng số mol của CaCO3 lúc giải ta viết cả hai phương trình phản ứng và biện luận:

TH1: Chỉ xẩy ra phản ứng chế tạo kết tủa CaCO3

TH2: xẩy ra cả nhì phản ứng sản xuất muối trung hòa - nhân chính CaCO3 cùng muối axit Ca(HCO3)2

* lưu lại ý:

- Khi việc cho thể tích CO2 và cân nặng kết tủa CaCO3 yêu mong tính khối lượng kiềm thì thường chỉ xảy ra 1 trường hợp và có 1 đáp án phù hợp.

Xem thêm: What Is On - What Is The Meaning Of On

- Khi việc cho khối lượng kiềm và trọng lượng chất kết tủa CaCO3 yêu ước tính thể tích khí CO2 thì thường xẩy ra 2 trường đúng theo và tất cả 2 kết quả thể tích CO2 phù hợp.