Công thức tính động năng, gắng năng, cơ năng sẽ tiến hành trình bày cụ thể cụ thể trong bài viết dưới đây,những bài tập có lời giải chi tiết để củng cố kỹ năng và kho bài bác tập từ bỏ luận giúp đỡ bạn học tốt dạng bài tập này.

Bạn đang xem: Cơ năng của con lắc là


*

*

Trên đó là công thức tính cơ năng, hễ năng, gắng năng của nhỏ lắc đơn. Và chúng ta hãy chú ý: Cơ năng là 1 trong những đại lượng được bảo toàn. Dưới đây là một số ví dụ tất cả lời giải cụ thể và những bài bác tập trắc nghiệm có đáp án giúp các bạn luyện kiến thức.

5. Ví dụ

Ví dụ 1: Một nhỏ lắc đối chọi có (l=1m) , giao động điều hòa trên nơi có g = 10m/s2 và góc lệch cực to là 90. Chọn gốc cố tại vị trí cân bằng. Quý hiếm của tốc độ con nhấp lên xuống tại vị trí hễ năng bởi thế năng là từng nào ?

Giải: Năng lượng giao động của bé lắc 1-1 là:(W=fracmglalpha _0^22)

Khi đụng năng bằng thế năng (tính tốc độ nên lưu giữ quy về Động năng nhé) ta có:

 (W_d=W_t;W_d+W_t=WRightarrow 2W_d=WLeftrightarrow 2.fracmv^22=mglfracalpha _0^22)

 (Rightarrow v=alpha _0sqrtfracgl2=9.fracpi 180.sqrtfrac10.12=0,35 (m/s))

Ví dụ 2: Một bé lắc đối chọi gồm một quả mong có trọng lượng 500g treo vào một sợi dây mảnh, nhiều năm 60cm. Khi bé lắc đang tại đoạn cân bằng thì cung ứng cho nó một năng lượng 0,015J, khi ấy con lắc giao động điều hòa. Tính biên độ giao động của con lắc. đem g = 10m/s2.

Giải: Biên độ góc dao động của bé lắc được xem từ phương trình của năng lượng:

 (W=fracmglalpha _0^22Rightarrow alpha _0=sqrtfrac2Wmgl=sqrtfrac2.0,0150,5.10.0,6=0,1(rad))

6.Trắc nghiệm:

Câu 1: Một con lắc solo DĐĐH với biên độ góc (alpha _0) nhỏ. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân nặng bằng. Khi nhỏ lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng thế năng thì li độ góc của con lắc bằng?

A. (fracalpha _0sqrt3) B. - (fracalpha _0sqrt3) C. (fracalpha _0sqrt2) D. - (fracalpha _0sqrt2)


Câu 2: con lắc đối chọi có dây khá dài l = 50cm, trọng lượng m = 100g xê dịch tại vị trí g = 9,8m/s2. Chọn gốc nỗ lực năng trên vị trí cân nặng bằng. Tỷ số lực căng cực đại và cực tiểu của dây treo bởi 4. Cơ năng của nhỏ lắc là?

A. 1,225J B. 2,45J C. 0,1225J D. 0,245J

Câu 3: Một bé lắc đối chọi có dây treo dài 1 m và vật có khối lượng 1 kilogam dao động với biên độ góc 0,1 rad) Chọn gốc thế năng tại vị trí cân nặng bằng của vật, lấy g = 10 m/s2. Tính cơ năng toàn phần của nhỏ lắc?

A. 0,05 J B. 0,02 J C.

Xem thêm: Soạn Bài Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết Lop 10, Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Nói Và Ngôn Ngữ Viết

0,24 J D. 0,64 J

Bạn gọi tải tương đối đầy đủ file kèm theo tại đây: 

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn thiết bị lý lớp 12 - coi ngay