Bài tập chuỗi phản bội ứng hóa học góp học sinh nâng cấp khả năng bốn duy xúc tích và ngắn gọn đồng thời xung khắc sâu kiến thức hóa học tập trọng tâm.

Bạn đang xem: Chuỗi phản ứng hóa học lớp 8

Tính chất, vận dụng của Hiđro

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài 6. Một học sinh làm phân tách như sau:

a. Nung nóng can xi cacbonat.

b. Cho một cây đinh sắt vào lọ đựng dung dịch đồng sunfat, sau một thời gian có vết red color bám vào cây đinh.

c. Dẫn khí hiđro trải qua chì (II) oxit nung nóng.

d. Đốt cháy một mẩu than

Các phân tích trên thuộc một số loại phản ứng hóa học nào sau đây?

A. Phản ứng oxi hóa – khử

B. Làm phản ứng hóa hợp

C. Làm phản ứng phân hủy

D. Bội nghịch ứng thế

E. Tất cả các bội phản ứng trên

Bài 7. Dùng phương thức hóa học nhằm phân biệt các chất khí sau:

a. H2, NH3, O2 với khí CO2

b. SO2, teo và khí N2

Bài 8. Làm thế nào để bóc tách được khí CO2 cùng O2 thành từng chất khí riêng rẽ biệt.

Bài 9. những trường hợp nào sau đây chứa lượng hiđro nhiều nhất.

A. 6. 1023 phân tử H2

B. 5,6 lít CH4 (đktc)

C. 6. 1023 phân tử H2

D. 1,5 g NH4Cl

Chọn cách thực hiện đúng nhất.

Bài 10. Người ta điều chế được 24 g đồng bằng cách dùng hiđro nhằm khử đồng (II) oxit.

a. Khối lượng đồng (II) oxit bị khử là:

A. 15 g B. 45 g C. 60 g D. Tác dụng khác.


b. Thể tích hiđro (đktc) đã dùng là:

A.8,4 lít B. 12,6 lít C. 4,2 lít D. Kết quả khác

Chọn phương án đúng nhất.

Bài 11. Cho 13 g kẽm tác dụng với 0,3 mol axit HCl thì thu được:

a. Trọng lượng ZnCl2 là:

A. 20,4g B. 47g C. 40 g D. 18,5g

b. Thể tích hiđro (đktc) thu được là:

A. 3 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 5,6 lít

Bài 12.

a. Mang đến 6 gam magie chức năng với dung dịch H2SO4. Hãy cho thấy thể tích khí hiđro ra đời ở đktc ?

b. Nếu sử dụng thể tích H2 làm việc trên để khử 32 g sắt (III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt?

Bài 13. Cho 7,5 gam lếu láo hợp gồm Al và Mg chức năng với hỗn hợp HCl.

a. Hãy tính khối lượng hỗn phù hợp muối khan thu được sau làm phản ứng. Biết nhôm chỉ chiếm 36% trong các thành phần hỗn hợp ban đầu.

b. Tính thể tích hiđro (đktc) thu được sống trên?

Bài 14. Cho 35,4 g hỗn kim loại tổng hợp loại tất cả Fe, Zn tính năng với hỗn hợp axit HCl thì thu được 13,44 lít H2 (đktc). Tính khối lượng mỗi kim loại.

Bài 15. Để khử trọn vẹn 68 g hỗn hợp oxit kim loại gồm CuO với Fe2O3 thì bắt buộc dùng 25,76 lít H2 (đktc). Tính thành phần % về cân nặng của mỗi oxit trong láo hợp.

LỜI GIẢI VÀ ĐÁP ÁN

Bài 1. Học sinh từ bỏ viết PTHH

Chất oxi hóa: O2; Fe2O3; CO2; H2O

Chất khử : CO; Al; Mg

Bài 2.

Phi kim: S; P

Kim loại: Fe, Na

Oxit axit: P2O5; SO3

Oxit bazơ: CaO

Bazơ: KOH; Cu(OH)2

Muối: NaHCO3; KNO3

Bài 3.

Đáp án A

Bài 4. Học sinh tự viết phương trình

Bài 5. Học sinh từ bỏ viết phương trình hóa học

Bài 6.

Đáp án E

Bài 7.

Xem thêm: Bonanza Là Gì - Từ Điển Anh Việt Bonanza

a. Đáp án:

B1: Than hồng → O2 (than tỏa nắng ); CO2 (than tắt)

B2: Quì ẩm → NH3 (xanh quì tím ẩm)

Còn lại: H2

b. Đáp án:

B1: dd brom → SO2 (mất màu dung dịch bromo)

B2: CuO → teo (oxit đồng từ đen chuyển sang màu đỏ)

Còn lại là khí N2

Bài 8.

Các cách thực hiện: Đưa dung dịch qua nước vôi trong dư → CO2 bị giữ lại lại, làm phản ứng chế tác kết tủa còn O2 ra đi → thanh lọc kết tủa nung nhận được CO2