Chu kì bé lắc đối chọi trong giao động điều hòa nhờ vào chiều dài sợi dây treo đồ ℓ và vị trí đặt con lắc g. Các dạng bài tập sẽ tập trung khai quật ℓ và g. Chúng ta cùng nhau điều tra dạng này.

Bạn đang xem: Chu kì dao động của con lắc đơn

*
chu kì con lắc đơn trong dao động điều hòa

Ta biết con lắc đơn xê dịch điều hòa tất cả phương trinh vi phân li độ dài s” + ω$^2$s = 0

Nghiệm của phương trình vi phân là s = S$_0$cos(ωt + φ)Tần số góc dao động $omega = sqrt fracgell $Chu kì dao động $T = 2pi sqrt fracell g $Tần số giao động $f = frac12pi sqrt fracgell $

thừa nhận xét: trường đoản cú biểu thức trên cho ta thấy

Chu kì con lắc solo tỉ lệ thuận cùng với căn bậc 2 của ℓ ; tỉ lệ nghịch với căn bậc 2 của gChu kì con lắc đơn chỉ nhờ vào vào ℓ và g; không phụ thuộc biên độ A và cân nặng m.

Với hy vọng muốn nắm rõ điều này hơn, bọn họ cùng nhau xét các ví dụ sau đây:Câu 1 : Cho con lắc 1-1 chiều lâu năm ℓ dao động bé dại với chu kỳ luân hồi T. Ví như tăng chiều dài con lắc vội 4 lần cùng tăng cân nặng vật treo gấp 2 lần thì chu kỳ luân hồi con lắcA. Tăng 8 lần.B. Tăng 4 lần.C. Bớt 2 lần.D. Tăng 2 lần.Giải$T = 2pi sqrt fracell ‘g = 2pi sqrt frac4ell g = 2.2pi sqrt fracell g = 2T$Chọn: D.

Câu 2:Một bé lắc đơn dao động điều hòa, nếu tăng chiều dài lên 25% thì chu kì dao động của nóA. Tăng 11,8%B. Tăng 56%C. Giảm 11,8%D. Giảm 25%Giảiℓ’ = ℓ + 25%ℓ = 1,25ℓ → T’ = $sqrt 1,25 $ T = 1,118T → Chu kì tang 11,8$Chọn: A.

Câu 3: mặt trăng có cân nặng bằng 1/81 khối lượng Trái Đất cùng có nửa đường kính 10/37 nửa đường kính Trái Đất. Chu kì bé lắc 1-1 tăng giỏi giảm bao nhiêu lần khi đưa từ Trái Đất lên phương diện trăng, biết chiều dài bé lắc ko đổi?A. Bớt 2,43 lầnB. Tăng 2,43 lầnC. Sút 21,9 lầnD. Tăng 21,9 lầnGiải$left. eginarraylT_d = 2pi sqrt fracell g_d = 2pi .sqrt fracell G.fracM_dR_d^2 \T_t = 2pi sqrt fracell g_t = 2pi .sqrt fracell G.fracM_tR_t^2endarray ight} o fracT_tT_d = sqrt fracg_dg_t = sqrt fracM_dM_t .fracR_tR_d = sqrt 81 .frac1037 approx 2,43$Chọn: B.

Câu 4: Một con lắc 1-1 có dây treo chiều lâu năm ℓ. Fan ta thay đổi độ dài của nó tới cực hiếm ℓ’ làm thế nào để cho chu kỳ bé lắc đơn mới chỉ bởi 90% chu kỳ giao động ban đầu. Hỏi chiều dài ℓ’ bằng bao nhiêu lần chiều dài ℓ?A. ℓ’ = 1,11ℓB. ℓ’ = 0,81ℓC. ℓ’ = 1,23ℓD. ℓ’ = 0,9ℓGiải$T’ = 90\% T = 0,9T o ell ‘ = 0,9^2ell = 0,81ell $Chọn: B.

Xem thêm: Giải Bài Tập Vật Lý 8 (Sbt), Sách Giải Sách Bài Tập Vật Lí Lớp 8

Câu 5: Hai bé lắc đơn có chu kỳ luân hồi dao động nhỏ dại là 2s và 2,5s. Chu kì con lắc đối chọi có chiều dài bởi hiệu chiều nhiều năm 2 con lắc bên trên làA. 0,44sB. 0,67 sC. 1,5s D. 2,25 sGiải$eginarraylT = 2pi sqrt fracell g o ell = left( fracT2pi ight)^2.g o left{ eginarraylell _1 = left( fracT_12pi ight)^2.g\ell _2 = left( fracT_22pi ight)^2.g\ell = left( fracT2pi ight)^2.g\ell = ell _1 + ell _2endarray ight.\ o left( fracT2pi ight)^2.g = left( fracT_22pi ight)^2.g – left( fracT_12pi ight)^2.g\ o T = sqrt T_1^2 – T_2^2 = sqrt 2,5^2 – 2^2 = 1,5left( s ight)endarray$Chọn: C.