- Chất khử hay tác nhân khử là mộtnguyên tố hóa họchay một hợp chất trong số phản ứngoxy hóa khửthể hiện đặc tính có khả năng khử một chất khác. Để thực hiện điều đó nó trở thành chất bị oxy hóa, và bởi vì thế nó là chất cho điện tử vào phản ứng oxy hóa khử. Chất khử đồng thời cũng là chẩt bị oxy hóa.

Bạn đang xem: Chất oxi hóa là chất gì

- Hay có thể nói rằng là:Chất chiếm oxi của chất khác là chất khử.

- Dấu hiệu nhận biêt:

+ Sau phản ứng, số oxi hoá của chất khử tăng.

+ Chất khử có chứa nguyên tố chưa đạt đến mức oxi hoá cao nhất.

Chú ý:Nguyên tố ở team XA có số oxi hoá cao nhất là +X.

Chất lão hóa là gì?

- Mộtchất oxy hóa(haytác nhân oxy hóa) là: Mộthợp chất hóa họccó khả năng chuyển giao những nguyên tửôxyhoặc một chất thu những điện tử vào mộtphản ứng oxy hóa khử.

Hay nói cách khác là:Chất nhường oxi mang đến chất không giống là chất oxi hóa.

- Định nghĩa trên là để áp dụng cho những gì nhưng phần lớn mọi người hay được đọc về nó. Nó cũng là nghĩa mà lại phần lớn cácnhà hóa họchay sử dụng. Vào cả hai trường hợp, chất ô xi hóa bịkhửtrong phản ứng hóa học.

- Dấu hiệu:

+ Sau phản ứng, số oxi hoá của chất oxi hoá giảm.

+ Chất oxi hoá có chứa nguyên tố có mức oxi hoá chưa phải thấp nhất.

Chú ý:Kim loại tất cả số oxi hoá thấp nhất là 0, phi kim thuộc nhóm xA thì số oxi hoá thấp nhất là (x - 8).

trong phản ứng của oxi với chất khác, bản thân oxi cũng là chất oxi hóa.

Ví dụ:

*
Chất khử cùng chất lão hóa là gì" width="154">

- H2là chất khử bởi vì là chất chiếm oxi.

- O2là chất oxi hóa vì chưng là chất nhường oxi, bản thân oxi cũng là chất oxi hóa.

Cùng Top lời giải tra cứu hiểu thêm về phản ứng oxi hóa khử nhé:

Phản ứng oxi hóa khử là gì

* Phản ứng thoái hóa - khử là phản ứng hoá học trong đó gồm sự chuyển e giữa các chất phản ứng.

- Điều kiện của phản ứngoxi hóa - khử là phải gồm sự thâm nhập đồng thời của chất khử với chất oxi hóa. Chất khử và chất thoái hóa phải đủ mạnh.

- Dấu hiệu nhận biết:Phản ứng tất cả sự cố gắng đổi số thoái hóa của một số nguyên tố.

*
Chất khử cùng chất thoái hóa là gì(ảnh 2)" width="617">

* Phản ứng oxi hoá - khử được tạo thành nhiều loại khác nhau:

- Phản ứng oxi hóa - khử thông thường: chất khử và chất oxi hóa ở 2 phân tử chất khác nhau.

C + 4HNO3đặc →CO2+ 4NO2+ 2H2O

Cu + 2H2SO4đặc→CuSO4+ SO2+ 2H2O

- Phản ứng oxi hóa - khử nội phân tử:chất khử cùng chất thoái hóa thuộc cùng 1 phân tử nhưng ở 2 nguyên tử không giống nhau (thường gặp là phản ứng nhiệt phân).

AgNO3→Ag + NO2+ O2

Cu(NO3)2→CuO + NO2+ O2

- Phản ứng tự oxi hóa - khử, chất khử đồng thời cũng là chất lão hóa (chất khử và chất oxi hoá thuộc về thuộc một nguyên tố trong một phân tử chất).

Xem thêm: Cách Tạo Gốc Mai To Ra - Cách Làm Gốc Cây Mai To Ra Có Thể Bạn Chưa Biết

Cl2+ 2NaOH→NaCl + NaClO + H2O

2NO2+ 2NaOH→NaNO2+ NaNO3+ H2O

4KClO3→3KClO4+ KCl

Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa - khử vào thực tiễn


- vào đời sống: Sự cháy của xăng dầu trong các động cơ đốt trong, sự cháy của than, củi, các quy trình điện phân, những phản ứng xảy ra trong pin, ắc quytrong sản xuất: Các quy trình sản xuất hóa học như: luyện gang, thép, luyện nhôm, sản xuất các hóa chất cơ bản như xút, axit clohidri, axit nitric, sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, ...

Một số phản ứng lão hóa khử thường gặp trong đời sống:

– Đốt cháy nhiên liệu :

+ Đốt than : C+O2→CO2

+ Đốt khí tự nhiên : CH4 + 2O2→CO2 + 2H2O

+ Đốt gaz (bếp gaz, bật lửa gaz) : 2C4H10+13O2→8CO2+10H2O

Sự hô hấp, sự quang quẻ hợp, sự han gỉ, sự thối rữa, sự nổ,…