- hóa học dẫn điện: các axit, bazơ, muối hạt trong hỗn hợp hoặc vào trạng thái rét chảy.

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không dẫn điện

- hóa học không dẫn điện: những chất rắn khan (Vd: NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất, …


KCl rắn, khan không tồn tại sự phân li ra những ion trái dấu, không có sự chuyển động của các tiểu phân sở hữu điện => ko dẫn được điện


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong số phần đa chất sau : H2S; FeCl3; Cl2; CO2; Ba(OH)2có bao nhiêu chất khi tan trong nước là chất điện li?


Hòa tan các chất sau vào nước để được các dung dịch riêng rẽ rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong số dung dịch tạo thành có bao nhiêu dung dịch có tác dụng dẫn điện?


Có 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic (C2H5OH), axit axetic (CH3COOH), kali sunfat đều sở hữu nồng độ 0,1 mol/l. Tài năng dẫn điện của các dung dịch đó tăng cao theo sản phẩm tự nào trong những thứ từ bỏ sau:


Hòa chảy 6 gam NaOH vào 44 gam nước được hỗn hợp A có cân nặng riêng bởi 1,12 g/ml. Buộc phải lấy từng nào ml A để sở hữu số mol ion OH– bởi 2.10–3 mol


Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 0,5M có chứa số mol ion OH– ngay số mol ion H+ gồm trong 200 ml hỗn hợp H2SO4 1M?


Khi pha loãng dd axit axetic, không đổi khác nhiệt độ, thấy độ điện li của chính nó tăng. Ý kiến nào sau đấy là đúng?


Cho 500 ml hỗn hợp NaOH 0,2M; NaAlO2 0,1M vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M; Ba(AlO2)2 0,1M thu được hỗn hợp A. Nồng độ ion OH- với AlO2- trong hỗn hợp A theo lần lượt là


Hòa tan 6g NaOH vào 44g nước được dd A có khối lượng riêng bằng 1,12g/ml. Cần lấy từng nào ml A để có số mol ion OH– bằng 2.10–3 mol


Cho các chất sau chảy trong nước: Na2CO3, CH3COOCH3, HCOOH, MgCl2, HF. Số chất điện li táo tợn và điện li yếu theo thứ tự là:


Cho các nhận xét sau:

(1) hầu như chất năng lượng điện li bạo gan là những axit mạnh khỏe như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ to gan lớn mật như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và hầu hết các muối.

(2) Dãy các chất H2S, H2CO3, H2SO3 là các chất năng lượng điện li yếu.

(3) muối là hợp hóa học khi tan trong nước chỉ phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit.

(4) Nước cất có công dụng dẫn điện tốt do nước có thể phân li ra ion H+ cùng OH-.

Số dấn xét đúng là?


Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ:

*
*

Ban đầu trong cốc cất nước vôi trong. Sục rất từ trường đoản cú CO2 vào cốc cho tới dư. Hỏi độ sáng của láng đèn thay đổi như cố gắng nào?


Cho các nhận xét sau:

(1) phần đa chất năng lượng điện li to gan là các axit mạnh khỏe như HCl, HNO3, H2SO4…; những bazơ bạo dạn như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và phần lớn các muối.

(2) Dãy những chất H2S, H2CO3, H2SO3 là các chất điện li yếu.

(3) muối hạt là hợp chất khi rã trong nước chỉ phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion gốc axit.

(4) Nước cất có công dụng dẫn điện xuất sắc do nước có thể phân li ra ion H+ và OH-.

Xem thêm: " Minutes Là Gì - Minutes Tiếng Anh Là Gì

Số dấn xét đúng là?


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ thông tin và Truyền thông.