Liên kết cùng hóa trị được sinh ra giữa 2 nguyên tử bởi một hay các cặp electron. Đây là liên kết phổ biến giữa các phi kim cùng với nhau.

Bạn đang xem: Chất nào có liên kết cộng hóa trị không cực


Nội dung nội dung bài viết này để giúp đỡ các em phát âm rõ: Sự hình thành link cộng hóa trị vào phân tử solo chất cùng hợp chất? Sự phân cực trong liên kết cộng hóa trị như thế nào? Và biện pháp phân loại những loại links hóa học theo hiệu độ âm điện?

I. Sự hình thành link cộng hóa trị

- Định nghĩa: liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron sử dụng chung.

1. Sự hình thành liên kết cộng hóa trị trong phân tử đơn chất

a) Sự có mặt phân tử hiđro (H2)

- nhị nguyên tử H góp 1 electron chế tạo ra thành một cặp electron chung trong phân tử H2

*
- bí quyết H:H được điện thoại tư vấn là phương pháp electron

- cách làm H-H được gọi là cách làm cấu tạo

b) Sự sinh ra phân tử nito (N2)

- từng nguyên tử N góp thông thường 3 electron để tạo nên thàn 3 cặp electron chung của phân tử N2

*
- nhị nguyên tử N links với nhau bởi 3 cặp e, liên kết biểu thị bằng tía gạch (≡), đó là link 3. Link ba này bền buộc phải ở nhiệt độ thường khí nitơ kém chuyển động hóa học.

→ các phân tử H2, O2, N2, Cl2,... Tạo nên từ nhị nguyên tử của cùng một nguyên tố (có độ âm năng lượng điện như nhau) phải cặp electron chung không bị lệch về phía nguyên tử nào. Đó là liên kết cộng hóa trị ko cực.

2. Sự hình thành links cộng hóa trị trong phân tử thích hợp chất

a) Sự ra đời phân tử hidro clorua (HCl)

- Trong phân tử hiđro, từng nguyển tử (H với Cl) góp 1 electron chế tạo ra thành một cặp electron phổ biến để tạo liên kết cộng hóa trị. Cặp electron link bị lệch về phía Clo, ( Độ âm điện của Cl là 3,5 lớn hơn độ âm năng lượng điện của H là 2,1 ) links cộng hóa trị này bị phân cực.

*
*
- Vậy HCl là links cộng hóa trị tất cả cực

b) Sự ra đời phân tử khí cacbon đioxit (CO2)

- vào phân tử CO2, nguyên tử C nằm trong lòng 2 nguyên tử O và nguyên tử C góp chung với từng nguyên tử O nhì electron.

*
*
- trong phân tử CO2 các cặp electron bị hút lệch về phía O vì chưng oxi tất cả độ âm điện to hơn C nên liên kết C=O bị phân rất về phía O

- vào phân tử CO2 có cấu tạo thẳng nên links đôi phân rất (C=O) triệt tiêu nhau dẫn cho phản tử CO2 không phân cực.

3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị

• Trạng thái: Các hóa học mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị có thể là:

+ các chất rắn: đường, lưu giữ huỳnh, iot,...

+ các chất lỏng: nước, rượu, xăng, dầu,...

+ những chất khí: khí cacbonic, khí clo, khí hiđro,...

Tính tan:

+ các chất tất cả cực như rượu etylic, đường,... Tan nhiều trong dung môi bao gồm cực như nước.

+ phần nhiều các hóa học không rất như lưu lại huỳnh, iot, những chất hữu cơ không cực tan vào dung môi không rất như benzen, cacbon tetraclorua,...


Nói chung, các chất có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở phần nhiều trạng thái.

II. Độ âm năng lượng điện và liên kết hóa học

1. Dục tình giữa links cộng hóa trị ko cực, liên kết cộng hóa trị tất cả cực và link ion

- trong phân tử, ví như cặp electron phổ biến ở thân 2 nguyên tử, ta có liên kết cộng hóa trị không cực.

- ví như cặp electron bình thường lệch về 1 nguyên tử (có giá trị độ âm điện to hơn) thì đó là liên kết cộng hóa trị gồm cực.

Xem thêm: Iceap Toronto Is Renowned Explorers: International Society Trên Steam

- nếu như cặp electron thông thường chuyển hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có được liên kết ion.

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

- người ta phân loại một cách kha khá loại links hóa học theo quy ước kinh nghiệm nhờ vào thang độ âm điện của Pau-linh như sau: