Trong công tác hóa 11, chương Sự điện li giữ kỹ năng và kiến thức chủ chốt của tất cả học kì 1. Bởi vậy, không những nắm vững lí thuyết mà các em nên nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Dưới đây Kiến guru cung cấp cho những em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 cụ thể và đầy đủ nhất.

Bạn đang xem: Chất không điện li là gì


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ rất nhiều chất chảy trong nước (hoặc nóng chảy) phân li ra ion được hotline là hầu hết chất điện li. Axit, bazơ với muối là những chất năng lượng điện li.

+ chất điện li bạo phổi là hóa học khi chảy trong nước, các phân tử hoà tan đầy đủ phân li ra ion, gồm:

các axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Phần lớn các muối. Phương trình năng lượng điện li của chất điện li mạnh áp dụng mũi tên 1 chiều (→).

+ chất điện li yếu ớt là chất khi tan trong nước chỉ có một trong những phân tử hoà tung phân li thành ion, phần sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

các axit trung bình và yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Các bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của chất điện li yếu sử dụng mũi tên 2d ().

- những chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.


*

- các chất năng lượng điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.


*

Bài 2: dựa vào định qui định bảo toàn năng lượng điện tích: Tổng điện tích dương bởi tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit làm cho quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo nên quỳ tím hoá xanh. Riêng biệt với muối, còn tuỳ vào kết cấu mà cho các muôi trường khác nhau.

Ta gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bươi axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bới axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bới axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bươi axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc gắng thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài tập hóa 11: Tính nồng độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:


*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:


*

0,01 0,01 0,01 mol


0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04


0,15 0,3 0,15


Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol


0,02 0,04 mol


0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài bác tập hóa 11: xác minh muối từ các ion đến sẵn trong dung dịch

Dạng 3: xác định muối từ các ion mang đến sẵn trong dung dịch


Có 4 dung dịch, mỗi dung dịch chỉ cất một loại cation cùng một một số loại anion. Những loại ion vào 4 dung dịch gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối kết hợp để tạo thành 4 dung dịch muối tan. Ion nào tạo nên ít muối tan tuyệt nhất thì xét trước.

Xét trường đoản cú cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- new tạo muối bột tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ chế tạo ra kết tủa với CO32- cùng SO42- phải muối tan đã là BaCl2.

Mg2+ chế tác kết tủa với CO32- đề xuất muối tan vẫn là MgSO4, còn sót lại là Na2CO3.

IV. Những dạng bài xích tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích

1. Phần đề:


Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích ta được:


Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn năng lượng điện ta được:(1)
(2)

Từ (1) và (2) => a = b = 0,1 mol.


Áp dụng định pháp luật bảo toàn điện tích ta được:


Từ (1) với (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài tập hóa 11: bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:


Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: trường hợp = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M


0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M


0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.


PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.


PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11


= 10-3 ; = 10-11.

b) pH sút 1 => tăng 10 => V bớt 10 lần.


Cần giảm thể tích H2O bằng 9/10 V để thu được dung dịch có pH = 2.

c) pH tăng 1 => giảm 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Tiểu Tam Là Gì ? Ý Nghĩa Của Tiểu Tam Tiểu Tam Là Gì


Cần thêm thể tích H2O bằng 9V nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 4.