- hóa học điện li bạo dạn là chất khi tan trong nước, các phân tử hòa tan đông đảo phân li ra ion.

Bạn đang xem: Chất điện li mạnh

Cùng vị trí cao nhất lời giải đi tìm hiểu cụ thể về sự năng lượng điện li và các loại hóa học điện li nhé.

I. Sự điện li là gì?

1. Khái niệm hóa học điện li

– các dung dịch axit, bazo với muối dẫn điện được là vì trong dung dịch của chúng có nhiều tiểu phân với điện tích. Các tiểu phân này vận động tự vì chưng trong dung dịch với được call là ion.

– quá trình phân li các chất vào nước tạo ra ion là sự năng lượng điện li.

– những chất lúc tan trong nước phân li ra ion được gọi là những chất điện li. Axit, bazo và muối là hầu như chất điện li.

2. Độ điện li là gì?

- Để biểu lộ mức độ phân li ra ion của những chất năng lượng điện li, ta cần sử dụng khái niệm độ điện li.

+ Độ điện li α">α (anpha) của một chất điện li là tỉ số thân phân tử phân li thành ion (n) và tổng số thành phần hòa tung (n0">n0).

*
chất điện li bạo dạn là gì" width="78">

+ tỉ trọng phân tử cũng là tỉ lệ với số mol, nên α">αα bằng tỉ số phần mật độ mol chất tan phân li thành Cp">Cp và tổng nồng độ mol của chất tan trong dung dịch Ct">Ct:

*
chất điện li dũng mạnh là gì (ảnh 2)" width="77">

• Độ năng lượng điện li α">α phụ trực thuộc vào:

- Bản hóa học của hóa học tan.

- bản chất của dung môi.

- nhiệt độ độ

- Nồng độ hóa học điện li.

3. Ví dụ về sự việc điện li

– Sự năng lượng điện li được biểu diễn bằng phương trình điện li. Ví dụ:

NaCl → Na+ + Cl–

HNO3 → H+ + NO3–

NaOH → Na+ + OH–

II. Phân loại những chất điện li


1. Chất điện li mạnh

- hóa học điện li khỏe khoắn là hóa học khi rã trong nước, những phân tử hòa tan số đông phân li ra ion.

Chất năng lượng điện li bạo dạn có α=1

– hóa học điện li khỏe khoắn là các axit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… hay các bazo mạnh khỏe như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… và phần nhiều các muối.

Xem thêm: Cuốn Sách “Trung Quốc Và Thanh Niên Trung Quốc” Được Xuất Bản Năm Nào? ?

Na2SO4 → 2Na+ + SO42–

2. Hóa học điện li yếu

– chất điện li yếu hèn là chất khi tung trong nước chỉ có một số trong những phân tử tổ hợp phân li ra ion, phần còn lại vẫn còn đó tồi tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch.

– hóa học điện li yếu đuối là các axit yếu như: H2SO3, CH3COOH, H2S, HClO… hay các bazo yếu như: Mg(OH)2, Bi(OH)3…