Chất dẻo là gì?Polime nào được dùng làm hóa học dẻo? có những loại tơ như thế nào và bọn chúng được pha trộn từ chất nào? Cùng tò mò qua bài viết.

Bạn đang xem: Chất dẻo là những vật liệu polime có


VẬT LIÊU POLIME

I – CHẤT DẺO

1. Khái niệm

- hóa học dẻo là những vật tư polime có tính dẻo- tính mềm dẻo là tính bị biến dị khi chịu tác dụng của nhiệt, áp lực bên ngoài và vẫn không thay đổi được sự biến dạng đó khi thôi tác dụng- Có một trong những chất dẻo chỉ đựng polime song đa phần chất dẻo bao gồm chứa yếu tắc khác quanh đó polime bao hàm chất độn (như muội than, cao lanh, mùn cưa, bột amiăng, gai thủy tinh…làm tăng một vài tính năng quan trọng của hóa học dẻo với hạ giá cả sản phẩm) và hóa học dẻo hóa (làm tăng tính dẻo và dễ gia công hơn)

2. Một trong những polime sử dụng làm hóa học dẻo

a) Polietilen (PE) 

*

*
 
*

PE là chất dẻo mềm, được sử dụng làm màng mỏng, bình chứa, túi đựng…

b) Poli(vinyl clorua) (PVC)

*
*

PVC là chất dẻo cứng, bí quyết điện tốt, bền với axit, được dùng làm vật tư điện, ống dẫn nước, domain authority giả…c) Poli(metyl metacrylat) (thủy tinh hữu cơ PEXIGLAS) 

*

3. Có mang về vật liệu compozit

Khi trộn polime với hóa học độn tương thích thu được vật liệu mới bao gồm độ bền, độ chịu đựng nhiệt…tăng lên đối với polime thành phẩm. Đó là vật liệu compozit - chất nền (polime): rất có thể dùng nhựa nhiệt dẻo giỏi nhựa nhiệt độ rắn - hóa học độn: phân tán (nhưng không tan) vào polime. Hóa học độn rất có thể là: tua (bông, đay, amiăng, tua thủy tinh…) hoặc hóa học bột (silicat, bột nhẹ (CaCO3), bột tan (3MgO.4SiO2.2H2O))…

II – TƠ

1. Khái niệm

Tơ là những vật tư polime hình gai dài cùng mảnh với thời gian chịu đựng nhất định

2. Phân loại

*

 3. Một số trong những loại tơ tổng thích hợp thường gặp

a) Tơ poliamit (có những nhóm amit –CO–NH–) 

*
b) Tơ polieste (có nhiều nhóm este)
*
c) Tơ vinylic (có các nhóm polivinyl) 

*

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Câu 1. tra cứu phát biểu sai:

A. Tơ visco là tơ thiên nhiên vì nguồn gốc từ tua Xenlulozơ

B. Tơ nilon 6-6 là tơ tổng hợp

C. Tơ hóa học có 2 loại là tơ nhân tạo và tơ tổng đúng theo

D. Tơ tằm là tơ thiên nhiên

Câu 2. Polime nào có tính biện pháp điện tốt, bền được sử dụng làm ống dẫn nước, vải bít mưa, vật liệu điện,…?


A. Cao su đặc thiên nhiên B. Polivinyl clorua

C. Polietylen D. Thủy tinh hữu cơ

Câu 3. Để tiết kiệm chi phí polime, đồng thời nhằm tăng thêm một số đặc tính cho hóa học dẻo, tín đồ ta cho vào chất dẻo thành phần

A. Hóa học hóa dẻo B. Hóa học độn

C. Hóa học phụ gia D. Polime thiên nhiên

Câu 4. Thành phần chủ yếu của vật liệu nhựa bakelit là:

A. Polistiren B. Poli(vinyl clorua)

C. Vật liệu bằng nhựa phenolfomandehit D. Poli(metylmetacrilat)

Câu 5. những polime thiên nhiên hoặc tổng hợp có thể kéo thành sợi Dài và mảnh gọi là:

A. Chất dẻo B. Cao su đặc C. Tơ D. Sợi

Câu 6. Tơ nitron thuộc một số loại tơ:

A. Poliamit B. Polieste C. Vinylic D. Thiên nhiên


Câu 7. đánh giá nào tiếp sau đây không đúng?

A. Tơ tăm, bông, cao su, tinh bột là polime thiên nhiên

B. Tơ capron, tơ enang, tơ clorin và nilon 6-6 là tơ tổng hợp

C. Hóa học dẻo là những vật liệu bi biến tấu dưới chức năng của nhiệt độ độ, áp suất và không thay đổi sự biến dị ấy lúc thôi tác dụng

D. Tơ capron, tơ enang, tơ clorin và nilon 6-6 bị phân bỏ cả vào môi trương axit với bazơ

Câu 8. Trong số những loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon – 6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những một số loại tơ nào thuộc các loại tơ nhân tạo?

A. Tơ visco với tơ axetat. B. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron.

C. Tơ tằm và tơ enang. D. Tơ visco cùng tơ nilon – 6,6

Câu 9. Có một trong những hợp hóa học sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) phenol, (5) acrilonitrin, (6) buta – 1,3 – đien. Hầu hết chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp:

A. (1), (2), (5), (6). B. (1), (2), (3), (4).

C. (1), (4), (5), (6). D. (2), (3), (4), (5).


Câu 10. Poli(metyl metacrylat) cùng nilon-6 được tạo thành từ những monome khớp ứng là:

A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-5-COOH.

B. CH2=C(CH3)-COOCH3 cùng H2N-6-COOH.

Xem thêm: Top 13 Các Kí Hiệu Toán Học Lớp 6 ? Các Kí Hiệu Trong Toán Học Lớp 6

C. CH2=C(CH3)-COOCH3 cùng H2N-5-COOH.

D. CH2=CH-COOCH3 cùng H2N-6-COOH.

ĐÁP ÁN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

B

C

C

C

B

A

A

C


 

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 12 - xem ngay