Câu hỏi:Chất béo là trieste của axit phệ với chất nào sau đây?

A.Etanol.

B.Etylen glicol.

C.Glixerol.

D.Metanol.

Bạn đang xem: Chất béo là trieste của

Lời giải:

Đáp án đúng:C.Glixerol.

Giải thích:

Chất phệ là trieste của glixerol với axit béo, gọi bình thường là triglixerit tuyệt là triaxylglixerol.

Hãy thuộc Toplời giải tìm kiếm hiểu đưa ra tiết hơn về chất to qua nội dung bài bác viết dưới đây nhé.

I. Khái niệm, phân loại cùng cấu tạo của chất béo

1. Khái niệm

Lipit (chất béo) là những hợp chất hữu cơ tất cả trong tế bào sống, không phối hợp trong nước nhưng tan trong những dung môi hữu cơ ko phân cực như: ete, cloroform, xăng dầu.

2. Phân loại

- Lipit bao gồm chất béo, sáp, steroit, photpholipit… hầu hết chúng đều là các este phức tạp.

+ Chất béo: là trieste của glixerol với những axit béo, là những axit monocacboxylic bao gồm số chẵn nguyên tử C (thường từ 12C đến 24C) ko phân nhánh, được gọi phổ biến là triglixerit.

+ Sáp: là este của monoancol cao (≥ C16) với axit mập (≥ C16).

+ Steroit là este của monoancol nhưng gốc hidrocacbon gồm 4 vòng bao gồm chung cạnh với axit béo.

+ Photpholipit là este của glixerol chứa 2 gốc axit lớn và 1 gốc photphat hữu cơ.

3. Cấu tạo

- Lipit là este của glixerol với các axit béo tốt gọi là glixerit.

*
Chất phệ là trieste của axit bự với chất như thế nào sau đây" width="186">

Hoặc C3H5(OCOR)3(khi R1≡ R2≡ R3)

- Các axit béo trong thành phần chất béo, thường:

+) Có mạch cacbon ko nhánh.

+) Tổng số nguyên tử cacbon là số chẵn (16,18,...).

- Chất béo chứa các gốc axit béo no (mỡ động vật) thường ở dạng rắn, còn chất béo chứa các gốc axit không no (dầu thực vật) ở dạng lỏng.

- Chất béo ko tan vào nước, nhẹ hơn nước, nhưng chảy được trong các dung môi hữu cơ như benzen, rượu,...

- Chất béo động vật: Glixerit của axit no panmitic, stearic phải ở thể rắn.

- Chất béo thực vật: Glixerit của axit chưa no oleic nên ở thể lỏng.

- Một số chất béo thường gặp:

+) Axit panmitic: C15H31COOH

+) Axit stearic: C17H35COOH

+) Axit oleic: C17H33COOH (có 1 nối đôi)

+) Axit linoleic: C17H31COOH (2 nối đôi)

+) Axit linolenoic: C17H29COOH (3 nối đôi)

II. Tính chất vật lý


1. Trạng thái tự nhiên

- Chất bự là thành phần thiết yếu của mỡ động vật với dầu thực vật.

- Sáp điển hình là sáp ong.

- Steroit và photpholipit gồm trong cơ thể sinh vật.

2. Tính chất vật lý

- những triglixerit chứa chủ yếu các gốc axit khủng no thường là chất rắn ở nhiệt độ phòng, như mỡ động vật.

- những triglixerit chứa chủ yếu những gốc axit bự không no thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng với được gọi là dầu, thường có nguồn gốc thực vật hoặc từ động vật máu lạnh như dầu cá…

- Chất bự nhẹ hơn nước và không rã trong nước, tan trong các dung môi hữu cơ không phân cực như benzen, xăng, ete…

III. Tính chất hóa học

Chất béo bao gồm đầy đủ các tính chất của este.

1. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit

- khi đun nóng với nước bao gồm xúc tác axit, chất phệ bị thủy phân tạo ra glixerol và các axit béo:

*
Chất khủng là trieste của axit phệ với chất nào sau đây (ảnh 2)" width="617">

trong công nghiệp, phản ứng bên trên được tiến hành vào nồi hấp ở 220oC và 25 atm.

2. Phản ứng xà phòng hóa

lúc đun rét với dung dịch kiềm (NaOH hoặc KOH) thì tạo ra glixerol cùng hỗn hợp muối của các axit béo. Muối natri hoặc kali của những axit béo chính là xà phòng.

*
Chất khủng là trieste của axit to với chất làm sao sau đây (ảnh 3)" width="618">

Phản ứng của chất béo với dung dịch kiềm được gọi là phản ứng xà phòng hóa. Phản ứng xà chống hóa xảy ra cấp tốc hơn phản ứng thủy phân vào môi trường axit với không thuận nghịch.

- Chỉ số xà phòng hóa:là số mg KOH dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam lipit (tức là để trung hòa axit xuất hiện từ sự thủy phân 1 gam lipit).

- Chỉ số axit:số mg KOH dùng để trung hòa axit tự vì có trong một mg lipit.

3. Phản ứng hiđro hóa

- Lipit lỏng có gốc axit là ko no, để chuyển thành lipit rắn, ta mang lại tác dụng với H2 có niken làm xúc tác trong nồi hấp.

*
Chất to là trieste của axit béo với chất như thế nào sau đây (ảnh 4)" width="616">

- Để đánh giá mức độ ko no của lipit, người ta dùng:

Chỉ số iot:là số gam iot có thể cộng vào 100 gam lipit.

4. Phản ứng oxi hóa

Nối đôi C = C ở gốc axi ko no của chất khủng bị oxi hóa chậm bởi oxi không gian tạo thành peoxit, chất này bị phân hủy thành các sản phẩm nặng mùi khó chịu. Đó là lý do của hiện tượng dầu mỡ để lâu bị ôi.

IV. Phương châm của chất béo

1. Vai trò của chất khủng trong cơ thể

- Chất bự là thức ăn quan tiền trọng của con người.

- trong cơ thể người, chất lớn là nguồn cung cấp và dự trữ năng lượng.

- Chất nhỏ bé còn là nguyên liệu tổng hợp một số chất cần thiết mang lại cơ thể.

- Đảm bảo sự vận chuyển với hấp thụ những chất tổng hợp được trong chất béo.

2. Ứng dụng của chất mập trong công nghiệp

- Là nguồn dinh dưỡng quan tiền trọng của con người.

Xem thêm: Nguyển Tử Khối Là Gì? Bảng Nguyên Tử Khối Na Nguyển Tử Khối Là Gì

- Là nguyên liệu để tổng hợp một số chất không giống cần thiết mang đến cơ thể.

- trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng và glixerol. Sản xuất một số thực phẩm không giống như mì sợi, đồ hộp,…