Đề thi Tin học văn phòng tất cả đáp án

Đề thi Tin học văn phòng giành riêng cho thi tuyển công chức (Đề 3) là tài liệu vì chưng girbakalim.net biên soạn và đăng tải, cùng với các thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập được soạn kỹ lưỡng, giúp mọi fan ôn kiến thiết chức môn Tin học đạt công dụng cao.

Đề thi Tin học văn phòng và công sở - Đề số 3

Câu 1: Khi thao tác với Word xong, ý muốn thoát khỏi, ta thực hiện

A. Edit - Exit

B. Window - Exit

C. View - Exit

D. Tệp tin - Exit

Câu 2: trong Windows, để setup lại hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Panel

B. Control Desktop

C. Control Windows

D. Control System

Câu 3: trong windows, ở hành lang cửa số Explore, để lựa chọn một lúc các file hoặc thư mục nằm gần kề nhau vào một danh sách?

A. Giữ phím Ctrl với nháy chuột vào từng mục muốn chọn vào danh sách
Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm tin học văn phòng thi công chức có đáp án

B. Duy trì phím Tab và nháy con chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

C. Giữ phím alt và nháy con chuột vào từng mục mong chọn vào danh sách

D. Nháy chuột ở mục đầu, ấn với giữ Shift nháy con chuột ở mục cuối

Câu 4: tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A. Biểu thứ cột rất tương thích để so sánh dữ liệu có trong vô số nhiều cột

B. Biểu đồ đường gấp khúc dùng đối chiếu dữ liệu và dự kiến xu cố kỉnh tăng hay giảm của dữ liệu

C. Biểu đồ hình tròn rất phù hợp để diễn đạt tỉ lệ của giá trị tài liệu so với tổng thể

D. Cả 3 câu số đông đúng

Câu 5: Trong chế độ tạo bảng (Table) của ứng dụng Winword, muốn bóc tách một ô thành những ô, ta thực hiện:

A. Table - Split Cells

B. Table - Merge Cells

C. Tools - Split Cells

D. Table - Cells

Câu 6: lúc đang thao tác làm việc với Excel, tổng hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô trước tiên (ô A1) của bảng tính?

A. Alt+Home

B. Shift+Home

C. Shift+Ctrl+Home

D. Ctrl+Home

Câu 7: Em sử dụng chương trình làm sao của Windows nhằm quản lí các tệp và thư mục?


A. Microsoft Office

B. Control Panel

C. Accessories

D. Windows Explorer

Câu 8: trong mạng sản phẩm công nghệ tính, thuật ngữ LAN có ý nghĩa sâu sắc gì?

A. Mạng toàn cầu

B. Mạng diện rộng

C. Mạng cục bộ

D. Một ý nghĩa khác

Câu 9: vào khi làm việc với Excel, ý muốn lưu bảng tính bây chừ vào đĩa, ta thực hiện

A. File - Save

B. Window - Save

C. Edit - Save

D. Tools - Save

Câu 10: vào bảng tính Excel, trên ô A2 có sẵn cực hiếm chuỗi "Tin hoc" ;ô B2 có giá trị số 2008. Trên ô C2 gõ vào phương pháp =A2+B2 thì cảm nhận kết quả:

A. #VALUE!

B. 2008

C. Tin hoc

D. Tin hoc2008

Câu 11: vào soạn thảo văn bản Word, ước ao tắt lưu lại chọn khối văn bản (tô đen), ta thực hiện:

A. Bấm phím mũi thương hiệu di chuyển

B. Bấm phím Enter

C. Bấm phím Tab

D. Bấm phím Space

Câu 12: bạn hiểu virus tin học tập lây lan bằng phương pháp nào?

A. Những câu trên phần lớn sai

B. Thông qua môi trường không khí - khi để những laptop quá ngay gần nhau

C. Thông qua hệ thống điện - khi sử dụng nhiều máy tính cùng một lúc

D. Trải qua người sử dụng, khi dùng tây không khô ráo sử dụng sản phẩm tính

Câu 13: Trong kết nối mạng máy tính cục bộ. Cáp mạng bao gồm mấy loại?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 14: vào soạn thảo Word, nhằm chèn title trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:
Xem thêm: Ai Cũng Chọn Việc Nhẹ Nhàng Gian Khổ Sẽ Dành Phần Ai, Please Wait

A. View - Header và Footer

B. Format - Header and Footer

C. Tools - Header và Footer

D. Insert - Header & Footer

Câu 15: trong khi thao tác làm việc với Excel, nhằm nhập vào công thức thống kê giám sát cho một ô, thứ nhất ta cần gõ:

A. Lốt hai chấm (: )

B. Dấu chấm hỏi (?)

C. Lốt đô la ($)

D. Dấu bởi (= )

Câu 16: trong Windows, lúc xóa tệp tin hoặc thư mục thì nó được lưu lại trong Recycle Bin, ước ao xóa hẳn file hoặc folder ta bấm tổ hợp phím?

A. Cả 3 câu phần nhiều sai

B. Alt_Del

C. Ctrl_Del

D. Shift_Del

Câu 17: Trên screen Word, trên dòng tất cả chứa các hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, lắp thêm in, ..., được điện thoại tư vấn là:

A. Thanh nguyên tắc vẽ

B. Thanh cơ chế chuẩn

C. Thanh công cụ định dạng

D. Thanh điều khoản bảng và đường viền

Câu 18: Khi đang soạn thảo văn bạn dạng Word, mong mỏi phục hồi thao tác vừa triển khai thì bấm tổ hợp phím:

A. Ctrl – Y

B. Ctrl – Z

C. Ctrl – V

D. Ctrl – X

Câu 19: trong Windows, muốn tạo một thư mục mới, ta thực hiện:

A. Tệp tin - New, kế tiếp chọn Folder

B. Edit - New, sau đó chọn Folder

C. Tools - New, tiếp đến chọn Folder

D. Windows - New, tiếp nối chọn Folder

Câu 20: lúc đang thao tác với PowerPoint, ước ao trình diễn tư liệu được biên soạn thảo, ta thực hiện:

A. Slide Show - View Show

B. File - View Show

C. Tools - View Show

D. Window - View Show

Câu 21: trong Excel, trên ô A2 có mức giá trị là chuỗi TINHOC. Trên ô B2 gõ phương pháp =RIGHT(A2,3) thì nhận ra kết quả?

A. Tinhoc

B. HOC

C. TIN

D. 3

Câu 22: Để chấm dứt việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm:

A. Phím Enter

B. Phím End

C. Phím Delete

D. Phím ESC

Câu 23: vào soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản dạng cột (dạng thường bắt gặp trên các trang báo cùng tạp chí), ta thực hiện:


A. Insert - Column

B. Format - Column

C. View - Column

D. Table - Column

Đáp án câu hỏi trắc nghiệm thi công chức môn Tin học

Câu123456789101112
Đáp ánDADDADDCAAAA
Câu1314151617181920212223
Đáp ánCADDBBAABDB

Tham khảo thêm các bài thi Tin học văn phòng và công sở được girbakalim.net đăng cài đặt tại đây: