Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ girbakalim.net.

Bạn đang xem: Cash là gì

Học các từ chúng ta cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


The buying company will offer cash or shares in their company in return for shares in the company it wants khổng lồ buy.
Current reserves of public pension agencies resulted from pre-1980 accumulations because contributions were cashed in, whereas claims were long khổng lồ mature.
miễn phí trade offered a chance to lớn relax pressure on the environment and open the countryside lớn everybody but the opportunity was squandered by cashing in on blood sports.
From car cashes, heartaches, & death, khổng lồ sudden love, musical pleasures, & epiphanies, the unexpected requires not only a leap of imagination, but the working out of its reality.
In addition, it intends to lớn denounce the practices of swindlers và those increasing prices who are cashing in on the introduction of the euro.
I refer, first, to the time limit under which a benefit can be extinguished if the order is not cashed within a certain time.
By today a substantial proportion of those applicants who have had cheques cashed should have received returned money cheques.
The families owning the reversion have quite deliberately refrained from cashing in on the value of the reversion.
The thẻ could be used, for instance, to lớn satisfy shopkeepers about identity when cashing cheques, or by landlords when querying drinkers" ages.
các quan điểm của những ví dụ chẳng thể hiện ý kiến của các biên tập viên girbakalim.net girbakalim.net hoặc của girbakalim.net University Press hay của các nhà cấp cho phép.

cash

Các từ thường được sử dụng cùng với cash.


That is, the interbank rates bởi vì not create the incentives for individual banks to hold a correct amount of cash reserves.

Xem thêm: Hãy Nêu Những Thế Mạnh Về Tài Nguyên Thiên Nhiên Của Trung Du Và Miền Núi Bắc Bộ


Awareness of such reasoning is an important consideration for social policy construction, especially with respect to lớn the case for in-kind, voucher or cash assistance.
đông đảo ví dụ này từ girbakalim.net English Corpus với từ các nguồn bên trên web. Toàn bộ những ý kiến trong các ví dụ cần thiết hiện chủ kiến của các chỉnh sửa viên girbakalim.net girbakalim.net hoặc của girbakalim.net University Press tốt của bạn cấp phép.
*

*

*

*

trở nên tân tiến Phát triển từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột những tiện ích tra cứu kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu năng lực truy cập girbakalim.net English girbakalim.net University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ lưu trữ và Riêng tứ Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng bố Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語