Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Capillary là gì

*
*
*

capillary
*

capillary /kə"piləri/ tính từ mao dẫn danh từ ống mao dẫn, mao quản (giải phẫu) mao mạch
mao dẫncapillary (tube): ống mao dẫncapillary acting: công dụng mao dẫncapillary activity: hoạt tính mao dẫncapillary analysis: so sánh mao dẫncapillary attraction: sự hút mao dẫncapillary attraction: sự lôi kéo mao dẫncapillary backwater: sự dưng mao dẫncapillary cell: tế bào mao dẫncapillary cell: lỗ mao dẫncapillary chemistry: chất hóa học mao dẫncapillary condensation: sự ngưng tụ mao dẫncapillary constant: hằng số mao dẫncapillary correction: hiệu chỉnh mao dẫncapillary depression: giảm mao dẫncapillary depression: sự giảm mao dẫncapillary depression: độ bớt mao dẫncapillary diffusion: sự khuếch tán mao dẫncapillary elevation: dưng mao dẫncapillary elevation: độ cao mao dẫncapillary energy: tích điện mao dẫncapillary face: phương diện nước mao dẫncapillary fitting: bộ phận nối mao dẫncapillary fitting: điều chỉnh ống mao dẫncapillary flow: cái chảy mao dẫncapillary flow: dòng mao dẫncapillary flowmeter: lưu lại tốc kế mao dẫncapillary force: lực mao dẫncapillary formwork: ván khuôn mao dẫncapillary fringe: đới mao dẫncapillary fringe water: nước duy trì lại vì chưng mao dẫncapillary fusion: sự tổng đúng theo mao dẫncapillary ground water: nước mao dẫn bên dưới đấtcapillary head: cột nước mao dẫncapillary humidity: nhiệt độ mao dẫncapillary infiltrability: sự thâm nhập mao dẫncapillary interstice: lỗ mao dẫncapillary joint: khu vực nối mao dẫncapillary joint: nối ống mao dẫncapillary lubricants: dầu dung dịch trơn mao dẫncapillary migration: sự chuyển mao dẫncapillary moisture: độ ẩm mao dẫncapillary movement: chuyển động mao dẫncapillary number: chỉ số mao dẫncapillary penetration: sự xâm nhập mao dẫncapillary percolation: tính thấm mao dẫncapillary permeability: tính ngấm mao dẫncapillary permeability: độ ngấm mao dẫncapillary phenomenon: hiện tượng kỳ lạ mao dẫncapillary point: điểm mao dẫncapillary porosity: độ rỗng mao dẫncapillary power: lực mao dẫncapillary pressure: áp suất mao dẫncapillary pressure: áp lực đè nén mao dẫncapillary property: tính mao dẫncapillary pulling power: trương lực mao dẫncapillary quotient: yêu đương số mao dẫncapillary retention: sự giữ lại nước mao dẫncapillary rheometer: lưu biến kế mao dẫncapillary rise: chiều cao dâng mao dẫncapillary rise: sự dưng nước mao dẫncapillary rise: sự dưng mao dẫncapillary rise: chiều cao mao dẫncapillary rise: sự dâng vì chưng mao dẫncapillary rise zone: vùng dưng nước mao dẫncapillary rising height: chiều cao mao dẫncapillary saturation: sự bão hòa mao dẫncapillary seepage: chiếc thấm mao dẫncapillary seepage: sự thấm mao dẫncapillary soldering: sự hàn mao dẫncapillary system: hệ thống ống mao dẫncapillary system: hệ dùng ống mao dẫncapillary system: hệ ống mao dẫncapillary tension: áp suất mao dẫncapillary tube: ống mao dẫncapillary tube application: sử dụng ống mao dẫncapillary tube application: sự áp dụng ống mao dẫncapillary tube viscosimeter: nhớt kế mao dẫncapillary water: độ ẩm mao dẫncapillary water: nước mao dẫncapillary wave: sóng mao dẫncapillary waves: sóng mao dẫnheight of capillary rise: chiều cao nước mao dẫnheight of capillary rise: độ cao dâng của nước mao dẫnlayer destroying capillary acting: ảnh hưởng tác động phá lớp vày mao dẫnnon capillary porosity: độ rỗng không mao dẫnzone of capillary: đới mao dẫnmao quảncapillary bore: lỗ mao quảncapillary collector: cỗ góp độ ẩm mao quảncapillary drying: sự có tác dụng khô hệ mao quảncapillary tube: ống mao quảncapillary viscometer: nhớt kế mao quảncapillary water: nước mao quảnống mao dẫncapillary fitting: điều chỉnh ống mao dẫncapillary joint: nối ống mao dẫncapillary system: khối hệ thống ống mao dẫncapillary system: hệ sử dụng ống mao dẫncapillary system: hệ ống mao dẫncapillary tube application: thực hiện ống mao dẫncapillary tube application: sự thực hiện ống mao dẫncapillary crackvết nứt như gai tóccapillary crackvết rạn li ticapillary crackvết rạn tế vicapillary fissurevết rạn lắt nhắt o mao dẫn § capillary condensation : sự ngưng tụ mao dẫn Sự ra đời những vòng nước xung quanh các điểm tiếp xúc của các hạt trầm tích. § capillary forces : lực mao dẫn những lực xen giữa những bề mặt của những pha lỏng ko trộn lẫn vào nhau. § capillary fringe : diềm mao dẫn Phần đới nhoáng khí ở liền ngay lập tức trên gương nước § capillary number : số mao dẫn Tỷ số của lực nhớt trên lực mao dẫn. Số mao dẫn bằng lực nhớt nhân với tốc độ phân tách cho sức căng mặt phân giới. § capillary pressure : áp suất mao dẫn Sự chênh lệch áp suất giữa hai chất lỏng không trộn lẫn với nhau.

Xem thêm: Bài Dự Thi Vận Dụng Kiến Thức Liên Môn Để Giải Quyết Tình Huống Thực Tiễn Của Học Sinh

áp suất mao dẫn bởi sức căng bề mặt ở chỗ xen mặt gây nên và có tương quan với độ cong bề mặt. § capillary pressure curve : đường cong áp suất mao dẫn Đường cong biểu diễn áp suất mao dẫn theo độ bão hoà nước trong đá.