Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

( extN+5 +8e= N-3)

( extAl= Al+3 +3e)

( ightarrow)Điền hệ số 8 vào Al, Al+3; điền thông số 3 vào N-3

( ext8Al+30HNO3 ightarrow ext8Al(NO3)3+3NH4NO3+9H2O)


*

Cân bởi phản ứng oxi hóa- khử sau bằng cách thức thăng bằng

electron. Xác định chất oxi hóa, hóa học khử và môi trường thiên nhiên (nếu có):

a.  Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe

b. Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2↑ + H2O


*

Hoàn thành và cân bằng các phương trình hóa học sau theo cách thức thăng bởi electron, cho thấy chất oxi hóa, chất khử:

1, Mg+NHO3 loãng------>Mg(NO3)2+N2O cất cánh hơi+H2O 

2, Al+HNO3 loãng------>Al(NO3)3+N2+H2O

3, Mg+HNO3 loãng--------> Mg(NO3)2+NH4NO3+H2O

4,Fe3O4+HNO3 loãng-------->..........+NO bay hơi +H2O

5, FeS+H2SO4 đặc------> ........+SO2 cất cánh hơi + .........

Bạn đang xem: Cân bằng electron al hno3

6, FeS2+HNO3 đặc -------> .........+NO2 cất cánh hơi +.......


Thiết lập phương trình bội phản ứng lão hóa - khử theo phương thức thăng bằng electron?Chỉ rõ chất khử, hóa học oxi hóa trong mỗi phản ứng.

1.Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4 NO3 + H2O.

2.Mg + HNO3 → Mg(NO3)2 + NO + H2O.

3.Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O.

4.Fe + H2SO4 → Fe2 (SO4)3 + SO2 + H2O.

Xem thêm: Hệ Thống Ôn Thi Đại Học Cho Học Sinh Lớp 11, Ôn Thi Đại Học Online Miễn Phí


Lập pt hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau = pp thăng bởi electron. A) S + HNO3 --> SO2 + NO2 + H2O B) Al + HNO3 --> Al(NO3)3 + N2O + N2 + H2O

lập phương trình hoá học của các phản ứng oxi hoá khử theo phương pháp thằng bằng electron

1) Mg + H2SO4 ——> MgSO4 + H2S + H2O

2) Al + HNO3 ——> Al(NO3)3 + NH4NO3 + H2O

3) Al + HNO3——> Al(NO3)3 + N2O + H2O

4) KMnO4 + HCl ——> KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

5) K2Cr2O7 + HCl ——> KCl + CrCl3 + Cl2 + H2O


cân bằng và biểu diễn quy trình oxi-hóa, quy trình khử trong những phản ứng sau

1. Phường + KClO3 P2O5 + KCl

2. NO2 + O2 + H2O HNO3

3. Fe3O4 + H2 fe + H2O

4 Mg + HNO3 loãng Mg(NO3)2 + NH4NO3 ↑ + H2O


Thiết lập phương trình phản nghịch ứng lão hóa - khử theo cách thức thăng bằng electron?

Chỉ rõ chất khử, hóa học oxi hóa trong mỗi phản ứng.

1: NH3 + Cl2 -> N2 +HCl

2: NH3 +O2 -> NO + H2O

3: Al + Fe3O4 -> Al2O3 + Fe

4: MnO2 + HCl -> MnCl2 + Cl2 + H2O

5: HCl + KMnO4 -> MnCl2 + KCl + Cl2 + H20

6: Cu + HNO3 -> Cu(NO3)2 + NO + H2O

7: Zn + HNO3 -> Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H20

8: Al + HNO3 -> Al(NO3)3 + N20 + H20

9: Al + H2SO4(đặc) ->Al2(SO4)3 + SO2 + H20

10: KMnO4 + FeSO4 + H2SO4 -> MnO4 + Fe2(SO4)3 + K2SO4 +H20

11: Cl2 + KOH -> KClO3 + KCl + H20

12: sắt + HNO3 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H20

13: FeS + H2SO4(đặc, nóng) ->Fe2(SO4) + SO2 + H20


Lớp 10 hóa học Chương 4. Phản ứng oxy hóa - khử
1
0

 Cân bằng các phương trình sau theo phương pháp thăng bằng electron. Cho thấy chất khử, hóa học oxi hóa. a. SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 b. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O 

 


Lớp 10 chất hóa học Chương 4. Phản nghịch ứng lão hóa - khử
1
0

 Câu 1. Cân bằng những phương trình sau theo phương thức thăng bằng electron. Cho thấy chất khử, hóa học oxi hóa. a. SO2 + Cl2 + H2O → HCl + H2SO4 b. Ag + HNO3 → AgNO3 + NO + H2O 

 


Lớp 10 hóa học Chương 4. Bội nghịch ứng lão hóa - khử
0
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)