CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và cân bằng phản ứng Đá vôi tính năng với HCl. Hy vọng chúng ta nắm được phương pháp viết cân bằng phương trình, tự đó vận dụng giải những dạng bài xích tập vận dụng. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Caco3 tác dụng với hcl


2. Điều khiếu nại phản ứng CaCO3 ra CaCl2

Nhiệt độ thường

3. Đá vôi chức năng với HCl có hiện tượng

Đá vôi chảy dần cùng thấy có khí ko màu bay ra làm cho dung dịch sủi bọt

Bạn sẽ xem: CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O


4. Bài xích tập áp dụng liên quan

Câu 1. Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch

A. KCl cùng NaOH

B. AgNO3 và NaCl

C. Ba(OH)2 cùng NaOH

D. CaCO3 với HCl


Câu 2. Phản ứng nào sau đây sau phản ứng thu được hóa học khí

A. KCl + AgNO3 

B. CaCO3 + HCl

C. NaOH + H2SO4 

D. BaCl2 + Na2SO4


Câu 3. Cho 10 gam CaCO3 vào hỗn hợp HCl dư thể tích CO2 thu được nghỉ ngơi đktc là:

A. 11,2 lít

B. 1,12 lít

C. 2,24 lít

D. 22,4 lít


Đáp án C

Số mol CaCO3 = 10 : 100 = 0,1 mol

CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

0,1 0,1

→ Vkhí = n.22,4 = 0,1.22,4 = 2,24 lít.


Câu 4. Cho dung dịch NaOH vào ống thử đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng lạ quan gần kề được là:

A. Tất cả kết tủa white xanh.

B. Tất cả khí thoát ra.

C. Có kết tủa đỏ nâu.

D. Kết tủa color trắng.


Câu 5. Cho 18,25 gam muối hiđrocacbon phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 15 gam muối sunfat trung hòa. Công thức của muối hiđrocacbon là:

A. KHCO3

B. Mg(HCO3)2

C. NaHCO3

D. Ca(HCO3)2


Đáp án B

Gọi công thức muối hiđrocacbonat: M(HCO3)n

Phương trình chất hóa học tổng quát:

2M(HCO3)n + nH2SO4 → M2(SO4)n + 2nCO2 + 2nH2O

2 mol 1 mol

Số mol muối hạt hidrocacbonat là: 18,25/(M+61n)

Số mol muối trung hòa - nhân chính tạo thành là: 15/(2M + 96n)

Theo phương trình chất hóa học ta có: 18,25/(M+61n) = 2. 15/(2M + 96n)

Biến đổi ta được phương trình 3,25M = 39n

Cặp nghiệm phù hợp là: n = 2 và M = 24 (Mg)

Công thức của muối hiđrocacbonat là Mg(HCO3)2.


Câu 6. Nhỏ thảnh thơi từng giọt đến khi xong 60 ml hỗn hợp HCl 1M vào 200 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M với NaOH 0,2M , sau phản bội ứng nhận được số mol CO2 là:

A. 0,03

B. 0,01

C. 0,02

D. 0,015


Đáp án C

nHCl = 0,06 (mol)

nNa2CO3 = 0,1.0,2 = 0,04 (mol);

nNaHCO3 = 0,1.0,2 = 0,04 (mol)

Khi nhỏ tuổi từ từ H+ vào dd các thành phần hỗn hợp CO32- với HCO3– xẩy ra phản ứng:

H+ + CO32- → HCO3– (1)

H+ + HCO3– → CO2 + H2O (2)

=> n­CO2(2) = ∑nH+ – nCO32- = 0,06 – 0,04 = 0,02 (mol)


Câu 7. Dẫn V lít (đktc) khí CO2 qua 200ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 12 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, đem dung dịch nước lọc đun nóng lại nhận được kết tủa nữa. Giá trị của V là:

A. 1,344 lít.

B. 6,272 lít.

C. 3,136 lít.

D. 3,136 lít hoặc 6,272 lít.


Đáp án B

Dung dịch sau phản nghịch ứng lúc đun nóng tất cả tạo thêm kết tủa => có tạo ra HCO3–

nCa(OH)2 = 0,2 mol;

nCaCO3 = 12/100 = 0,12 mol

Bảo toàn yếu tố Ca:

nCa(OH)2 = nCaCO3 + nCa(HCO3)2

=> nCa(HCO3)2 = 0,2 – 0,12 = 0,08 mol

=> Bảo toànnguyên tố C: nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 0,12 + 0,08.2 = 0,28 mol

=> VCO2 = 0,28.22,4 = 6,272 lít


……………………………………

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng đã giới thiệu tới chúng ta phương trình làm phản ứng CaCO3 + HCl → CaCl2 + CO2 + H2O, giúp chúng ta viết và cân bằng đúng đắn phương trình cũng tương tự đưa ra những dạng câu hỏi để củng cố nâng cấp thêm kĩ năng.

Để có hiệu quả học tập giỏi và tác dụng hơn, thpt Sóc Trăng xin trình làng tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 9, Giải SBT đồ Lí 9, kim chỉ nan Sinh học 9, chuyên đề hóa học 9. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 9 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp soạn và đăng tải.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Toán Lớp 2 Học Kì 2 Học Kì 2 Năm 2022 Có Đáp Án (10 Đề)*
*

*

Viết 4 – 5 câu đề cập về một buổi đi đùa cùng người thân trong gia đình (hoặc thầy cô, bạn bè)


*

Viết 4 – 5 câu miêu tả tình cảm, cảm xúc của em lúc năm học sắp kết thúc


*

Viết 4 – 5 câu nhắc lại vận động ở trường hoặc lớp em (biểu diễn văn nghệ, đi tham quan, đồng diễn thể dục,…)


*

Viết 4 – 5 câu kể phần nhiều điều em biết về quốc gia và con người việt Nam


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường đề nghị được ghi lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu giữ tên của tôi, email, và website trong trình duyệt này mang lại lần phản hồi kế tiếp của tôi.