Cảm ơn chúng ta đã ké thăm Blog. Nội dung bài viết này vẫn hướng dẫn chúng ta cách viết phương trình mặt đường thẳng trải qua 2 điểm trong môn Hình học tập lớp 10.


1. PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ CỦA ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA 2 ĐIỂM

Trong phương diện phẳng tọa độ, cho điểm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*