Hình hộp chữ nhật là trong những hình thường gặp mặt trong thực tế và vào Toán học? Vậy cách làm tính thể tích khối hộp chữ nhật như vậy nào? phương pháp tính diện tích s hình vỏ hộp chữ nhật ra sao. Mời chúng ta hãy cùng girbakalim.net theo dõi bài viết dưới phía trên để biết được cục bộ kiến thức về Thể tích hình hộp chữ nhật nhé.

Bạn đang xem: Cách tính thể tích hình hộp chữ nhật


1. Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là một trong hình trong không gian 3 chiều, trong số đó mọi khía cạnh của nó các là hình chữ nhật. Hình hộp chữ nhật gồm 6 mặt, 8 đỉnh, với 12 cạnh. Nếu call 2 mặt bất kể đối diện nhau là khía cạnh đáy, thì 4 mặt còn sót lại mà mặt mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.


2. Cách làm tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Thể tích hình hộp chữ nhật bằng tích của chiều nhiều năm nhân chiều rộng nhân độ cao của hình.

Thể tích hình hộp chữ nhật là lượng không khí mà hình chiếm, được tính bằng tích của diện tích s đáy cùng chiều cao:

V = a x b x h

Trong đó:

V là thể tích hình hộp chữ nhật.a là chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.

3. Diện tích s hình hộp chữ nhật

- diện tích s xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật:

*

- diện tích s toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật:

*

Trong đó:

S là diện tích xung quanh hình hộp chữ nhậta là chiều lâu năm hình hộp chữ nhật.b là chiều rộng hình vỏ hộp chữ nhật.h là chiều cao hình hộp chữ nhật.

- bán kính mặt mong ngoại tiếp hình vỏ hộp chữ nhật:

*

4. Quá trình tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật

Để tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bất kì, các bạn cần xác định các đại lượng gồm trong bí quyết tính. Ví dụ, bạn có nhu cầu tính thể tích cất nước của một chiếc hồ nước có kiểu dáng hộp chữ nhật, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

Để tính thể tích hình hộp chữ nhật bất kì, bạn cần khẳng định các đại lượng có trong cách làm tính. Ví dụ, bạn muốn tính thể tích chứa nước của một cái hồ nước có ngoài mặt hộp chữ nhật, các bạn cần thực hiện quá trình sau:

Áp Dụng: Tính thể tích nước rất có thể chứa trong ao nước (trên hình)

a. Xác định chiều nhiều năm của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều dài là cạnh lâu năm nhất của phương diện phẳng hình chữ nhật nằm phía trên hoặc bên dưới của hình hộp chữ nhật. Chúng ta có thể dùng thước dây để đo cạnh lâu năm nhất của mặt hồ nước nước, ví dụ: chiều lâu năm = 5 m.

b. Khẳng định chiều rộng của hình vỏ hộp chữ nhật

Chiều rộng lớn là cạnh ngắn độc nhất vô nhị của phương diện phẳng hình chữ nhật nằm trên hay bên dưới của hình vỏ hộp chữ nhật. Chúng ta có thể dùng thước dây để đo cạnh ngắn tuyệt nhất của mặt hồ nước, ví dụ: chiều rộng lớn = 3 m.

c. Khẳng định chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật


Chiều cao là cạnh đứng vuông góc với chiều dài với chiều rộng của hình đúng theo chữ nhật. Bạn cũng có thể do chiều cao của vũng nước bằng thước dây, ví dụ: độ cao = 1,5 m.

d. Tính tích số của ba đơn vị chức năng chiều dài, chiều rộng với chiều cao.

Bạn có thể nhân 3 đại lượng chiều rộng, chiều lâu năm và chiều cao tùy ý, không cần xem xét thứ từ trước, sau. Áp dụng cách làm tính thể tích hình hộp chữ nhật cho hồ nước trên, ta có:

V = a.b.h = 5 (m) x 3 (m) x 1,5 (m) = 22,5 (m3)

Kết luận: hồ nước rất có thể chứa được thể tích nước là 22,5 (m3).

5. Lấy ví dụ như tính thể tích khối vỏ hộp chữ nhật

Bài 1: Hình hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 8 m, chiều rộng 5 m và độ cao 6 m. Tính đường chéo của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Đường chéo cánh của khối vỏ hộp chữ nhật là:

*

Bài 2:

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có chiều dài cạnh đáy là 7 cm, chiều rộng lớn cạnh lòng là 3 cm, chiều cao cạnh lòng là 6 cm. Tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’.

Lời giải:

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật là V = abh

Ta có thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ là: V = 7.3.6 = 126 cm³

Bài 3: Một hồ cất nước có làm ra hộp chữ nhật có thể tích là 3000 m3, chiều rộng là 10 m và độ cao của hồ nước là 12 m. Tính chiều dài của hồ.

Giải:

Chiều nhiều năm của hồ đựng nước là:

*

Bài 4: Cho hình hộp chữ nhật với chiều nhiều năm là 2,5cm, chiều rộng là 1,8 centimet và chiều cao là 2cm. Hãy tính thể tích, diện tích s xung quanh, diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật kia đó.

Xem thêm: Cách Tính Máy Tính Casio Online Trên Pc, Cách Giải Toán Bằng Máy Tính Bỏ Túi Casio Fx


Giải:

Theo đề bài xích cho thì a = 2,5; b = 1,8 và h= 2. Vậy nên khi áp dụng các công thức tính ta vẫn có:

Thể hình hình hộp chữ nhật là:

V = 2.1,8.2,5 = 9 (cm3)

Diện tích bao quanh hình hộp chữ nhật là:

Sxq = 2.2.(2,5 + 1,8) = 17,2 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

Stp = Sxq + 2ab = 17,2 + 2.2,5.1,8 = 26,2 (cm2)

6. Bài xích tập trắc nghiệm thể tích khối hộp chữ nhật

Câu 1: cho hình lập phương có diện tích s 1 mặt bên 36cm2. Tính thể tích của hình lập phương?

A. 216cm 3B. 144cm 3C. 125cm 3D.108cm 3

Câu 2: diện tích toàn phần của hình lập phương là 294 cm2. Tính thể tích của nó?

A. 300cm 3B. 343 centimet 3C. 280cm 3D. 320 cm 3

Câu 3: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Lựa chọn phát biểu đúng?

A. CC" ⊥ (AA"B"B)B. A"D" ⊥ (BCC"B")C. DC ⊥ (ADD"A")D. CD ⊥ (A"B"C"D")

Câu 4: cho hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 5: mang lại hình lập phương hoàn toàn có thể tích là: 64cm3. Tính diện tích 1 phương diện của hình lập phương?

A. 16cm 2B. 8cm 2C. 12cm 2D. 64cm 2

Câu 6: cho hình lập phương có những cạnh có độ nhiều năm là 5cm. Thể tích của hình lập phương kia là?

A. 100 cm 3B.125/3 centimet 3C. 125 centimet 3 D. 115 cm 3

Câu 7: mang lại hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D". Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

A. ( ABCD ) ⊥ ( A"B"C"D" )B. ( ADD"A" ) ⊥ ( BCC"B" )
C. ( ABB"A" ) ⊥ ( BCC"B" )D. ( ABB"A" ) ⊥ ( CDD"C" )

Câu 8: mang đến hình vỏ hộp chữ nhật ABCD. MNPQ gồm AB = 6cm; BC = 8cm và thể tích của hình vỏ hộp là 240cm3. Tính AA’.

A. 5cmB. 6cmC. 8cmD. 10cm

Câu 9: mang đến hình hộp chữ nhật ABCD.A"B"C"D" có diện tích đáy SABCD = 24cm2 và rất có thể tích V = 84 cm3. Chiều cao của hình hộp chữ nhật tất cả độ lâu năm là?

A. H = 5cmB. H = 3,5cmC. H = 4cmD. H = 2cm

Chia sẻ bởi: Hồng Linh
tải về