Phương trình logarit bao gồm dạng nào với dùng phương pháp gì nhằm giải? nội dung bài viết dưới đây, tôi sẽ reviews đến chúng ta các dạng phương trình lôgarit thường chạm chán và các phương thức thường được áp dụng để giải. Chúng ta hãy đọc nội dung bài viết bên bên dưới để mày mò nhé.


I. PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT CƠ BẢN

Với cơ số a dương cùng khác 1 thì phương trình tất cả dạng như sau được gọi là phương trình lôgarit cơ bản.

*
*
*
*
*
*

Trên phía trên là cách thức giải phương trình lôgarit cơ phiên bản và các phương pháp giải hay gặp. Chúc chúng ta học xuất sắc và thành công!

Đề thi Online giải cụ thể Phương trình mũ – Logarit

Bài tập mức độ <5 – 8> điểmBài tập mức độ <7-8> điểmBài tập cường độ <9-10> điểm
<5-6> PT mũ – Phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng đặt ẩn phụ
<5-6> PT mũ – chuyển đổi đưa về dạng cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng đem lại cùng cơ số<9-10> Phương trình logarit chứa tham số
<5-6> PT Logarit – Phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng hàm số, đánh giá<9-10> Phương trình phối hợp của mũ cùng logarit chứa tham số
<5-6> PT Logarit – thay đổi đưa về phương trình cơ bản<7-8> Phương trình logarit – Dạng nón hóa
<7-8> Phương trình mũ – Dạng để ẩn phụ
<7-8> Phương trình nón – Dạng đưa về cùng cơ số
<7-8> Phương trình nón – Dạng hàm số, tiến công giá
<7-8> Phương trình nón – Dạng logarit hóa
<7-8> Phương trình tổng hợp mũ với logarit
Lũy thừa - Lôgarit -