Những bài xích toán liên quan tới tính độ dài, tính góc và diện tích cần phải áp dụng những tính chất, công thức dưới đây.

Bạn đang xem: Cách tính độ dài hình tam giác

1. Tổng ba góc của tam giác, góc quanh đó của tam giác, tổng những góc của tứ giác.

2. Tính chất tam giác cân, tam giác vuông cân, tam giác đều.

– Tam giác cân: cân tại A

*

– Tam giác vuông cân: vuông cân tại A

*

– Tam giác đều: đều

*
với
*
là đường cao của tam giác.

3. Tính chất các tứ giác đặc biệt: hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông.

4. Tính chất trọng trung ương của tam giác, đường vừa phải của tam giác, đường trung bình của hình thang.

5. Định lí Ta-lét, hệ quả của định lí Ta-lét.

6. Tính chất phân giác, phân giác kế bên của tam giác.

7. Tam giác đồng dạng, tam giác bằng nhau.

* Chú ý:

– Tỉ số chu vi của nhì tam giác đồng dạng bằng tỉ số đồng dạng.

– Tỉ số hai đường cao tương ứng của nhì tam giác đồng dạng thì bằng tỉ số đồng dạng.

– Tỉ số hai đường trung tuyến tương ứng của nhì tam giác đồng dạng thì bằng tỉ số đồng dạng.

– Tỉ số hai đường phân giác tương ứng của nhì tam giác đồng dạng thì bằng tỉ số đồng dạng.

– Tỉ số hai diện tích tương ứng của nhì tam giác đồng dạng thì bằng bình phương tỉ số đồng dạng.

Xem thêm: Loời Giai Hay

8. Hệ thức cạnh, đường cao, hình chiếu trong tam giác vuông.

vuông tại A, đường cao AH

*

9. Hệ thức cạnh và góc vào tam giác vuông

vuông tại A⇒

*

10. Diện tích đa giác

– Hình chữ nhật:

*
(a, b là cạnh của hình chữ nhật)

– Tam giác vuông:

*
(a,b là cạnh góc vuông)

– Tam giác thường:

*
(với a: cạnh; h:chiều cao tương ứng với cạnh a)

– Hình thang:

*
(với a, b: đáy; h: chiều cao)

– Hình bình hành:

*
(a: cạnh; h: chiều cao ứng với a)

– Tứ giác gồm hai đường chéo cánh vuông góc:

*
(với
*
là nhì đường chéo)

11. Công thức tính độ dài đường tròn, độ nhiều năm cung tròn

– Công thức tính độ nhiều năm đường tròn:

*
(R: bán kính đường tròn)

– Độ dài cung tròn:

*
(n: số đo độ cung tròn)

12. Công thức tính diện tích hình tròn, hình quạt tròn

– Diện tích hình tròn:

*

– Diện tích hình quạt tròn:

*