Hiện nay bao gồm rất nhiều chúng ta học sinh không biết phương pháp tính độ lâu năm đoạn thẳng như thế nào? chính vì vậy, trong nội dung bài viết dưới đây chúng tôi sẽ share công thức tính độ dài đường thẳng kèm với lấy một ví dụ để các bạn cùng xem thêm nhé


Độ dài đoạn thẳng là gì?

Độ dài của một đoạn trực tiếp là độ dài lớn hơn 0, mà họ đo được trên thước hoặc bởi 1 vận dụng nào đó để vẽ ra 1 độ nhiều năm của vật. Trong đó 2 tia đối nhau là 2 tia thông thường gốc với nằm khác phía nhau trên một đường thẳng, 2 tia trùng nhau là 2 tia chung gốc và cùng đi qua một điểm.

Bạn đang xem: Cách tính độ dài đoạn thẳng

*


Công thức tính độ lâu năm đoạn thẳng

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, đến hai điểm A (x1, x2) với B (y1, y2). Độ lâu năm đoạn thằng AB bằng căn bậc hai của hiệu bình phương hoành độ cùng hiệu bình phương tung độ

d = √(x2 – x1)2 + (y2 – y1)2

Trong đó:

d là độ dài đoạn thẳngx1, y1: là tọa độ điểm đầu của đoạn thẳngx2, y2 là tọa độ điểm thứ hai của đoạn thẳng

Bài tập tính độ lâu năm đoạn thẳng

Ví dụ 1: trong một mặt phẳng tọa độ Oxy, đến A(4, 6); B(5; -5) Tính độ nhiều năm đoạn thẳng AB?

Lời giải

Áp dụng cách làm tính độ lâu năm đoạn trực tiếp ta có:

AB = √(5 – 4)2 + (-5 – 6)2 = √122

Ví dụ 2: mang đến đoạn trực tiếp y = 2x + 3 cắt parabol y = x2 trên 2 điểm MN. Tính độ lâu năm đoạn trực tiếp MN

Lời giải

Giao điểm của đường thẳng cùng parabol đã cho là x2 = 2x + 3

=> Phương trình này có 2 nghiệm x = 1; x = 3

=> 2 cực hiếm x vừa kiếm được tương ứng cùng với đoạn thẳng y = 1; y = 9

=> 2 giao điểm là M(-1; 1) cùng N(3; 9)

=> Độ lâu năm đoạn thằng MN là:

MN = √(3 – (-1))2 + (9 – 1)2 = 4√5

Ví dụ 3: mang lại đường thẳng y = -2x + 2 giảm parabol y = x2 tại nhị điểm A,B.

Xem thêm: Phí Lưu Kho Tiếng Anh Là Gì ? Phí Lưu Kho Bãi, Container Tên Tiếng Anh Là Gì

Tính độ lâu năm đoạn thẳng AB.

Giả sử A(x1;y1), B(x2;y2) trong số đó y1 =- 2x1+2 với y2 = −2x2 + 2.

Ta có: y2 – y1 = -2(x2 -x1)

*

Ví dụ 4: Trong không khí Oxyz , mang lại điểm M(3, 4, 5) cùng điểm N(4, 3, 2). Tính khoảng cách giữa nhì điểm M với N

Lời giải

Khoảng cách giữa nhị điểm M và N là:

MN = √(4 – 2)2+ (3 – 4)2 + (2 – 5)2 = √11

Hy vọng với những kiến thức mà cửa hàng chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp cho bạn nhớ được công thức tính độ dài mặt đường thẳng đẻ áp dụng vào làm bài tập nhé