– Lập phương trình con đường thẳng AH đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) ( véc tơ pháp con đường của khía cạnh phẳng là 1 trong véc tơ chỉ phương của đường thẳng )

– H là giao điểm của AH cùng mặt phẳng (P)

Hình chiếu vuông góc của điểm A trê tuyến phố thẳng d

*

Phương pháp tìm tọa độ H

Phương trình mặt đường thẳng d:

*
Véc tơ chỉ phương của d
*

Cách 1:

*

*
 Tích vô hướng của 2 véc tơ bằng 0. Giải phương trình kiếm được ẩn t và nạm vào tọa độ H nhằm tìm điểm H

Cách 2: Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A với vuông góc cùng với d, H là giao điểm của d với (P)

Điểm đối xứng qua mặt đường thẳng cùng mặt phẳng

*

H là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng, đường thẳng.

Bạn đang xem: Cách tìm hình chiếu của đường thẳng lên mặt phẳng

A’ là điểm đối xứng cùng với A qua phương diện phẳng, con đường thẳng.

H là trung điểm của AA’.

*

Cách tìm phương trình hình chiếu vuông góc 1 mặt đường thẳng cùng bề mặt phẳng

*

Cách 1: Lập phương trình con đường thẳng hình chiếu đi qua 2 điểm

Tìm 2 điểm A và B năm trên tuyến đường thẳng d ( đến 2 giá trị của tham số t )

Tìm hình chiếu vuông góc của A, B là A’, B’ xung quanh phẳng. Sau đó lập phương trình con đường thẳng trải qua 2 điểm A’ với B’

Chú ý: Nếu đường thẳng cùng mặt phẳng cắt nhau, họ tìm giao điểm của đường thẳng cùng mặt phẳng và chỉ cần tìm một điểm khác rồi sau đó tìm hình chiếu vuông góc

Cách 2: Lập phương trình hình chiếu vuông góc là giao tuyến đường của (P) cùng (Q)

Mặt phẳng (Q) đựng đường trực tiếp d với (Q) vuông góc phương diện phẳng (P)

*
 
*
 ( Tích gồm hướng)

 

 d’ là giao tuyến của (P) với (Q)

Véc tơ chỉ phương của d là

*
 
*

Bài giảng 1: Điểm, Véc tơ trong không gian, những phép toán véc tơ. 


Bài giảng 02: tìm toạ độ điểm thoả mãn điều kiện véc tơ. Toạ độ trung điểm, toạ độ trọng tâm


Bài giảng 03: Tích có hướng của 2 véc tơ và áp dụng tích có hướng để chứng minh 4 điểm đồng phẳng, 3 véc tơ ko đồng phẳng, tính diện tích tam giác, tính thể tích tứ diện, tính thể tích lăng trụ.

Xem thêm: Bài Tập Toán Rời Rạc Bài Tập Toán Rời Rạc Có Đáp Án Pdf, Ôn Tập Toán Rời Rạc


Bài giảng 04: Viết phương trình mặt phẳng cơ bản. Mày mò véc tơ chỉ phương, véc tơ pháp tuyến. Các viết phương trình khía cạnh phẳng trải qua 3 điểm …


Bài giảng 05: Phương trình khía cạnh chắn và những bài tập liên quan. Trực tâm, trọng tâm, thể tích to nhất, nhỏ nhất. 


Bài giảng 06: Phương trình đường thẳng, các viết phương trình đường thẳng, véc tơ chỉ phương.