Trong tiếp xúc tiếng anh, vấn đề phát âm chuẩn chỉnh đuôi es với s là cực kỳ quan trọng, đôi khi quy tắc thêm s, es vào sau đụng từ và danh từ cũng tương đối cần thiết.

Bạn đang xem: Cách thêm s es trong tiếng anh


Trong nội dung bài viết này, họ cùng ôn lại cách thêm đuôi s, es vào văn phạm giờ anh và làm sao để phát âm chuẩn các từ gồm đuôi es, s này.


1. Phép tắc thêm "s" cùng "es" vào danh từ ở dạng số nhiều, hễ từ phân chia ngôi lắp thêm 3 số ít:

* Động từ, danh từ tận thuộc O, S, X, Z, CH, SH thì thêm ES.

Ví dụ:

Watch → Watches

Tomato → Tomatoes

Kiss → Kisses

Wash → Washes

Box → Boxes

*


bí quyết thêm và phát âm chuẩn đuôi s cùng es trong giờ đồng hồ anh

Lưu ý: Các danh từ tận cùng bởi O, nếu trước O là phụ âm thì thêm ES như trên, nếu như trước O là nguyên âm hoặc những từ vay mượn mượn của nước ngoài thì chỉ việc thêm S: radio – radios; piano – pianos, photo – photos (từ vay mượn mượn).

* các Động từ, Danh từ tận cùng Y ta chia thành 2 ngôi trường hợp

TH1: nếu như trước –y là 1 trong những phụ âm, ta bỏ -y thêm –ies vào danh từ:

 Ví dụ: Fly → Flies; Sky → Skies; Baby → Babies; Country → Countries.

TH2: Nếu trước –y là một trong những nguyên âm, ta chỉ thêm –s vào danh từ:

 Ví dụ: Play → Plays; Boy → Boys, Day → Days

* Danh trường đoản cú tận cùng bằng –f hoặc –fe

- Với các danh trường đoản cú như calf, half, knife, leaf, life, loaf, self, thief, wife, wolf được chế tác thành số nhiều bằng phương pháp bỏ đi –f hoặc –fe rồi tiếp tế –ves.

 Ví dụ: knife → knives, wolf → wolves,...

- Các danh trường đoản cú tận cùng bằng –f hoặc –fe sót lại thì ta thêm –s

 Ví dụ: Roof → Roofs; Belief → Beliefs, Cliff → Cliffs;

* Tất cả các Động từ, Danh từ còn lại, ta thêm S.

 Ví dụ:

Love → Loves

Care → Cares

Book → Books

Cook → Cooks

*

2. Phương pháp phát âm đuôi "s" với "es" chuẩn chỉnh trong giờ đồng hồ anh

* phát âm là /ɪz/ khi tự tận cùng bằng các phụ âm gió /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/, /tʃ/, /dʒ/ (thường trường đoản cú vựng bao gồm tận cùng là những chữ cái s, ss, ch, sh, x, z, o, ge, ce)

Ví dụ:

Classes – / klɑ:siz/: các lớp học

Washes – /wɒ∫iz/: giặt rũ

Misses - / misiz/: trượt, chệch

Causes - / kɔ:ziz/: nguyên nhân

Watches – / wɒt∫iz/: những loại đồng hồ

Changes – / t∫eindʒiz/: thay đổi

Wishes - / wi∫iz/: mong, muốn

Garages - / "gærɑ:ʒiz/: nhà nhằm ô tô

* Trừ các âm gió kể trên, họ phát âm là /s/ khi từ bỏ tận cùng bằng những phụ âm vô thanh KHÔNG rung (còn điện thoại tư vấn là âm điếc): /θ/, /k/, /p/, /f/, /t/ (từ vựng tận cùng là: th, k, p, f, t).

Cách ghi nhớ gợi ý: THôi Không Phải Fí Tiền

Âm vô thanh (âm điếc): lúc nói, chạm tay vào cuống họng không thấy rung (dùng môi nhằm phát âm).

Xem thêm: Bài Văn Mẫu Phân Tích Giá Trị Nhân Đạo Trong Chí Phèo Của Nam Cao

Ví dụ: 

Books – /bʊks/: những cuốn sách

Lamps – /læmps/ : những dòng đèn

Laughes – / lɑ:fs/: cười

Breathes – / bri:ðs/: thở

* Phát âm là /z/ khi từ bỏ tận cùng bằng những âm còn lại: hữu thanh CÓ RUNG

- Âm hữu thành: khi nói, chạm tay vào cuống họng cảm giác họng rung

- Thường họ chỉ phải nhớ những âm vô thanh, khi chạm mặt từ bao gồm đuôi chưa hẳn âm vô thanh thì ta khoác định từ đó phát âm thành /z/ (tất nhiên phải loại trừ các từ phân phát âm là /iz/)

Ví dụ: 

Plays – / pleiz/: chơi

Bags – / bægz/: chiếc túi

Speeds – / spi:dz/: tốc độ

3. Bài tập về kiểu cách thêm s, es và phương pháp phát âm s, es

Bài 1: chọn từ gồm phần gạch ốp chân vạc âm khác những từ còn lại:

1. A. Skims B. Works C. Sits D. Laughs

2. A. Fixes B. Pushes C. Misses D. Goes

3. A. Cries B. Buzzes C. Studies D. Supplies

4. A. Holds B. Notes C. Replies D. Sings

5. A. Stools B. Cards C. Cabs D. Forks

Đáp án: 1.A 2.D 3.B 4.B 5.D

1. A

A. Skims / skimz/ : hớt bọt, hớt váng

B. Works / wə:ks/: có tác dụng việc

C. sits / sits/: ngồi

D. Laughs / lɑ:fs/: cười

2. D

A. Fixes / fiksiz/ : gắn, lắp

B. Pushes / pu∫iz/: xô đẩy

C. Misses / misiz/: trượt, chệch

D. Goes /gouz/: đi

3. B

A. Cries / kraiz/: gào, khóc

B. Buzzes / bʌsiz/: kêu vù vù, kêu vo vo

C. Studies / "stʌdiz/: học, nghiên cứu

D. Supplies / sə"plaiz/: cung cấp, tiếp tế

4. B

A. Holds /houldz/: cầm, nắm, giữ

B. Notes /nouts/: ghi nhớ, ghi chú

C. Replies /ri"plaiz/: trả lời, đáp lại

D. Sings /siɳz/: hát

5. D

A. Stools /stu:lz/: mọc trồi, đâm trồi

B. Cards /kɑ:dz/: những cái thẻ

C. Cabs /kæbz/: cabin buồng lái

D. Forks /fɔ:ks/: mẫu nĩa

Bài 2: lựa chọn từ có phần gạch chân phân phát âm khác các từ còn lại

1. A laughs B. Drops C. Maintains D. Imports

2. A. Trays B. Says C. Bays D. Overstays

3. A. Likes B. Ships C. Cats D. Wishes

4. A. Speeds B. Garages C. Changes D. Plays

Đáp án:

1. C

A. Laughs /lɑːfs/ (V-s): cười

B. Drops /drɒps/ (V-s): rơi, rớt

C. Maintains /meɪnˈteɪnz/ (v): duy trì

D. Imports /ˈɪmpɔːts/ (v): nhập khẩu

2. B

A. Trays /treɪz/ (n): mâm, khay

B. Says /sez/ (V-s): nói

C. Bays /beɪz/ (n): vịnh

D. Overstays /ˌəʊvəˈsteɪz/ (v): ngơi nghỉ lại thừa lâu; lưu lại quá hạn

3. D

A. Likes /lɑɪks/: thích 

B. Ships /ʃɪps/: nhỏ tàu

C. Cats /kæts/: con mèo

D. Wishes /wɪʃɪz/: ước ao muốn

4. A

A. Speeds /spi:dz/

B. Garages /ɡærɑːʒɪz/

C. Changes /tʃeɪndʒɪz/

D. Plays /pleɪz/


Hy vọng cùng với phần ôn tập về quy tắc thêm s, es với phát âm chuẩn chỉnh đuôi s và es trong giờ anh sinh hoạt trên giúp các bạn hiểu rõ hơn cùng và vận dụng xuất sắc trong thực tế giao tiếp. Mọi góp ý và thắc mắc chúng ta hãy còn lại nhận xét dưới nội dung bài viết để 

*
 ghi nhận với hỗ trợ, chúc các bạn thành công.