Cấu trúc Be going to và Will trong tiếng Anh bao gồm gì không giống nhỉ? Hãy cùng 4Life English Center (girbakalim.net) tìm hiểu câu vấn đáp ngay nội dung bài viết dưới đây nhé!

*
Cấu trúc Be going to cùng Will
1. Phân biệt cấu trúc Be going to và Will trong tiếng Anh 1.1. Về cấu trúc 1.2. Về kiểu cách dùng 2. Bài tập vận dụng và câu trả lời

1. Phân biệt cấu tạo Be going to và Will trong giờ Anh

1.1. Về cấu trúc

1.1.1. Be going to

Cấu trúc:

Khẳng định: S + am / is / are going lớn + V0Phủ định: S + am / is / are + not + going to + V0Nghi vấn: Am / Is / Are + S + going khổng lồ + V0 ?

Ví dụ:

I am going khổng lồ speak.He is not going khổng lồ study harder.Are they going to paint the house?1.1.2. Will

Cấu trúc:

Khẳng định: S + will + V0Phủ định: S + will not + V0Nghi vấn: Will + S + V0 ?

Ví dụ:

It will rain tomorrow.She will not cook dinner.Will they wait for me?

1.2. Về cách dùng

1.2.1. Be going to

Đưa ra ra quyết định trước thời điểm nói.

Bạn đang xem: Cách phân biệt will và be going to

Ví dụ:

Julie: There’s no milk: không có sữaJohn: I know. I’m going to go và get some when this TV programme finishes: Tôi biết. Tôi vẫn đi và download một ít khi công tác tivi này kết thúc

Dự đoán dựa vào những gì nghe (nhìn) thấy tại thời khắc nói

Ví dụ: The Conservatives are going lớn win the election. They already have most of the votes: Đảng thủ cựu sẽ giành thành công trong cuộc thai cử. Họ đã có hầu như phiếu bầu

1.2.2. Will

Đưa ra quyết định ngay tại thời điểm nói tới một kế hoạch tương lai.

Ví dụ:

Julie: There’s no milk: không có sữaJohn: Really? I’ll go and get some: Vậy sao, tôi đang đi và mua một ít

Dự đoán dựa trên quan điểm cá nhân

Ví dụ: I think the Conservatives will win the next election: Tôi nghĩ Đảng bảo thủ sẽ giành thắng lợi trong cuộc thai cử tới

Nói về thực tiễn trong tương lai

Ví dụ: The sun will rise tomorrow: phương diện trời đã mọc vào trong ngày mai

Dùng cho lời hứa/ yêu thương cầu/ trường đoản cú chối/ lời đề nghị.

Ví dụ: I’ll help you tomorrow, if you like: ngày mai tôi sẽ giúp đỡ bạn, nếu như bạn thích

*
Phân biệt cấu trúc Be going to cùng Will trong giờ đồng hồ Anh

2. Bài tập vận dụng và đáp án

2.1. Bài tập 1

Sửa lại những lỗi ngữ pháp trong các câu dưới đây:

Are your parents going to lớn buy a new house?When is he going to visit London? – Next SundayIt’s very cloudy. It’s go lớn rain. My sister & I am going khổng lồ visit our grandparents in the country this Friday.Lily và Windy is going to lớn buy some rice, coffee & beef.My brother isn’t go to bởi the housework this weekendMs. Lisa is going for the zoo

2.2. Bài bác tập 2

Next summer, I _____to London. My brother lives there and he bought me a plane ticket for my birthday. (travel)Are you going to the cinema? Wait for me. I____ with you! (go)What _____you_____(do) tomorrow? I______(visit) my grandmother.Jackson, those bags seem quite heavy. I____ you carry them. (help)Jennie______15 next Monday. ( be)Look at those đen clouds. I think it ____ . (rain)Be careful! That tree ____ (fall)Bye Bye Thomas. I ______ you when I arrive home! (phone)What a beautiful girl! I ____ her out next Sunday! (ask)It’s hot in here, I think I ______ on the fan. (turn)It’s getting cold. I ____ my coat! (take)Those watermelons seem delicious. We (buy)___________Bye! I ____ back! (be)The French chạy thử _____on June 7th. (be)They wear sneakers because they _______ badminton.(play)Bye for now. Perhaps I ____ you later. (see)This summer I____ What are your plans? (stay)I ____ you sometime this evening. (see)Be careful! You _____down from the stairs! (fall)Be quiet or you ____ the baby up! (wake)

2.3.

Xem thêm: Dự Đoán Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Tp, Điểm Chuẩn Đại Học Hệ Chính Quy 2020

Đáp án

Bài tập 1

Is → areWhere → WhenGo → goingam → areIs → areGo → goingFor → to

Bài tập 2

Am going khổng lồ travelWill goAre – going to do – am going lớn visitWill helpWill beIs going lớn rainIs going to fallWill phoneWill askWill turnWill takeWill buyWill beWill beAre going khổng lồ playWill seeAm going to lớn stayAm going to seeAre going to lớn fallAre going to wake
*
Bài tập áp dụng và đáp án

Trên đó là cách phân minh cấu trúc Be going to với Will trong giờ đồng hồ Anh và bài bác tập vận dụng mà 4Life English Center (girbakalim.net) muốn chia sẻ với những bạn. Mong muốn kiến thức bên trên đây đã hỗ trợ bạn dễ ợt sử dụng câu đúng ngữ của chúng nhất nhé từ bỏ đó tự tín hơn trong tiếp xúc hằng ngày!