Biết đường thẳng

*
cắt đồ vật thị hàm số
*
tại hai điểm khác nhau A, B tất cả hoành độ thứu tự là
*
. Hãy tính tổng
*
.

Bạn đang xem: Cách giải bài toán tương giao

A. 2.

B. 1.

C. 5.

D. 3.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm

*

*

Hoành độ giao điểm A, B của 2 thiết bị thị là nghiệm của phương trình (1) nên theo định lí Viet có

*
.

Chọn C.

Ví dụ 1.2 (THPT hay Tín – thủ đô 2017)

Gọi M, N là giao điểm của mặt đường thẳng

*
và con đường cong
*
. Lúc đó hoành độ trung điểm I của đoạn trực tiếp MN bằng

A.

*
.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm

*

Khi kia hoành độ trung điểm I của đoạn MN là

*
.

Chọn B.

Ví dụ 1.3:Tọa độ giao điểm của hai vật thị hàm số

*
và con đường thẳng
*

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm

*

*
là giao điểm của hai trang bị thị.

Chọn A.

Ví dụ 1.4 (THPT siêng Phan Bội Châu – nghệ an 2017 Lần 3)

Tìm tập hợp toàn bộ các giá trị của tham số m thế nào cho đường thẳng

*
cắt thiết bị thị của hàm số
*
tại nhì điểm phân biệt.

A.

*
cup ext !!.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm

*

Yêu cầu bài bác toán⇔Phương trình (1) bao gồm hai nghiệm rõ ràng khác

*

*
0\m(-1)^2+m(-1)+4 e 0endarray ight.Leftrightarrow left{ eginarraylmin (-infty ;0)cup (16;+infty )\4 e 0endarray ight.Leftrightarrow min (-infty ;0)cup (16;+infty )" />

Chọn B.

Ví dụ 1.5:Tất cả các giá trị của m để mặt đường thẳng

*
cắt thiết bị thị hàm số
*
tại nhì điểm phân biệt
*
sao cho
*

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm:

*

Hai đồ gia dụng thị hàm số giảm nhau tại 2 điểm phân biệt⇔Phương trình (1) gồm hai nghiệm phân minh khác

*
là 2 giao điểm, với
*
là nghiệm của phương trình (1). Khi ấy theo định lí Viet có
*

Theo giả thiết

*

*

*
(thỏa mãn đk (*)).

Chọn A.

Ví dụ 1.6 (THPT chăm Thái Nguyên 2017 Lần 2)

Tìm m để đường thẳng

*
cắt vật thị hàm số
*
tại nhị điểm phân biệt
*
sao mang lại AB ngắn nhất.

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm:

*

Ta có

*
0,,,forall min mathbbR\2.0^2-(2m-1).0-1 e 0,forall mendarray ight." />

Do đó con đường thẳng d luôn luôn cắt thứ thị (C) trên 2 điểm phân biệt.

Gọi nhì giao điểm là

*
.

Khi đó theo định lí Viet có

*

Ta có

*

Do đó

*
khi
*
.

Chọn A.

Ví dụ 1.7 (THPT Anh tô 2 – nghệ an 2017 Lần 3)

Cho hàm số

*
. Tìm tất cả các cực hiếm của m nhằm d đi qua
*
có hệ số góc m cắt (C) trên 2 điểm nằm trong 2 nhánh của thứ thị.

A.

*
.

B.

*
0" />.

C.

*
và có hệ số góc m là
*
.

Phương trình hoành độ giao điểm:

*

Đường trực tiếp d cắt (C) tại nhì điểm thuộc nhị nhánh của đồ thị khi và chỉ khi phương trình (1) gồm hai nghiệm phân biệt

*
thỏa mãn
*
0\m.g(2)0\-5m0" />

Vậy chọn B.

Ví dụ 1.8:Tìm tất cả các cực hiếm của tham số m sao để cho đường thẳng

*
cắt đồ gia dụng thị hàm số
*
tạo nhì điểm phân biệt
*
sao cho
*
với I là trung tâm đối xứng của (C).

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Đồ thị hàm số bao gồm tiệm cận đứng là

*
và bao gồm tiệm cận ngang là
*
.

Do đó trọng điểm đối xứng của thiết bị thị là

*
.

Ta có

*

Phương trình hoành độ giao điểm

*

Giả sử

*
là hai giao điểm.

Theo định lí Viet có

*

Ta có

*

Diện tích tam giác IMN là:

*

*
=64Leftrightarrow left< eginarrayl(m-1)^2=4\(m-1)^2=-16endarray ight.Leftrightarrow left< eginarraylm=3\m=-1endarray ight." />

Chọn A.

Dạng 2: Tương giao giữa thứ thị của hàm bậc ba

*
và đường thẳng
*

Ví dụ 2.1:Số giao điểm của con đường cong

*
và con đường thẳng
*
bằng

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 0.

Lời giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

*
.

Vậy đường cong và mặt đường đường thẳng có một giao điểm.

Chọn A.

Ví dụ 2.2 (Đề minh họa lần 1)

Biết rằng con đường thẳng

*
cắt thiết bị thị hàm số
*
tại điểm duy nhất, kí hiệu
*
là tọa độ của điểm đó. Tìm
*
.

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Xét phương trình hoành độ giao điểm:

*

*
là giao điểm của hai thiết bị thị
*
.

Chọn câu trả lời C.

Ví dụ 2.3:Tìm toàn bộ các cực hiếm của tham số m để đường thẳng

*
cắt vật dụng thị hàm số
*
tại cha điểm phân biệt.

A.

*
-3" />.

B.

*

Để mặt đường thẳng giảm đồ thị hàm số tại 3 điểm phân biệt⇔Phương trình

*
có 2 nghiệm rõ ràng khác 0
*
0Leftrightarrow m>-3" />
.Chọn A.

Ví dụ 2.4:Cho hàm số

*
. Toàn bộ các cực hiếm của m để đồ thị hàm số cắt trục hoành trên 3 điểm phân biệt có hoành độ âm là

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
.

D.

*
.

Lời giải:

Phương trình hoành độ giao điểm:

*
!! ext =0\Leftrightarrow left< eginarraylx=-1\x^2-(m+4)x+3(m+1)=0,,,,,,,,(1)endarray ight.endarray" />

Yêu cầu bài

*
có 2 nghiệm âm phân biệt khác
*

*
0\-fracba=m+40\(-1)^2-(m+4)(-1)+3(m+1) e 0endarray ight.Leftrightarrow left{ eginarraylm e 2\m-1\m e -2endarray ight.Leftrightarrow min varnothing " />.

Chọn đáp án A.

Ví dụ 2.5:Cho hàm số

*
có thứ thị
*
và con đường thẳng d qua
*
và có hệ số góc m. Tìm toàn bộ các giá trị của m để mặt đường thẳng d cắt
*
tại 3 điểm phân biệt gồm hoành độ
*
thỏa mãn
*
.

A.

*
.

B.

*
.

C.

*
và có hệ số góc m là
*

Phương trình hoành độ giao điểm:

*

*

Hai thứ thị cắt nhau trên 3 điểm phân biệt

*
có 2 nghiệm sáng tỏ khác 1.

*
0\1-2-2-m e 0endarray ight.Leftrightarrow left{ eginarrayl3+m>0\-3-m e 0endarray ight.Leftrightarrow m>-3" />

Gọi

*
là 3 nghiệm của phương trình (1).

Theo định lí Viet ta có

*

Ta có

*

Vậy

*
.Chọn A.

Xem thêm: Cách In Nhiều Trang Trên 1 Tờ A4 Trong Excel 2010, Cách In 2 Trang Trên 1 Mặt Giấy Trong Excel

Ví dụ 2.6 (Sở GD Bắc Giang 2017 Lần 2)

Cho hàm số

*
và đường thẳng
*
. Tìm các giá trị thực của m để đường thẳng d cắt đồ thị hàm số tại tía điểm phân biệt
*
sao cho
*
*
với O là nơi bắt đầu tọa độ.