Để giúp những em ôn tập các bài về giải toán, học 247 mời những em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bàiChia một vài tự nhiên cho một số tự nhiên nhưng thương tìm được là một số trong những thập phân


*

1.1. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

a) lấy ví dụ như 1: một cái sân hình vuông có chu vi 27m. Hỏi cạnh của sảnh dài bao nhiêu mét?

Ta phải tiến hành phép chia: 27 : 4 = ?

Thôn hay ta đặt tính rồi làm cho như sau:

27 phân tách 4 được 6, viết 6;

6 nhân 4 được 24, 27 trừ 24 được 3, viết 3;

Để phân tách tieeos, ta viết vết phẩy vào bên yêu cầu 6 với viết thêm chữ số 0 vào bên yêu cầu 3 được 30.

Bạn đang xem: Cách chia số nhỏ cho số lớn

30 phân chia 4 được 7, viết 7.

7 nhân 4 bởi 28; 30 trừ 28 bởi 2, viết 2.

Viết thêm chữ số 0 vào bên bắt buộc 2 được 20; trăng tròn chia 4 được 5 viết 5;

5 nhân 4 bởi 20; 20 trừ 20 bằng 0 viết 0

Vậy27 : 4 = 6,75 (m)

b) ví dụ như 2: 43: 52 = ?

Phép chia này còn có số bị chia 43 bé thêm hơn số phân tách 52, ta hoàn toàn có thể làm như sau:

Chuyển 43 thành 43,0Đặt tính rồi tính như phép phân chia 43,0 : 52 (chia số thập phân mang lại số từ bỏ nhiên).

*** Khi chia một vài tự nhiên cho một số trong những tự nhiên hơn nữa dư, ta tiếp tục chia như sau:

Viết lốt phẩy vào bên cần số thương.Viết cung cấp bên phải số dư một chữ số 0 rồi phân tách tiếp.Nếu còn dư nữa, thì ta lại viết thêm bên yêu cầu số dư bắt đầu một chữ số 0 rồi tiếp tục chia, và hoàn toàn có thể cứ làm như vậy mãi.

1.2. Giải bài xích tập SGK trang 68

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a)12 : 5 b)15 : 8

23 : 44 75 : 12

882 : 36 81 : 4

Hướng dẫn giải:

Câu a

(eginarraylleft. eginarrayl12\20endarray ight|eginarray*20c5\hline2,4endarray\,,,0endarray)

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c23&endarray\,,30endarray ight\eginarrayl,,20\,,,,,0endarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c36\hline24,5endarray\eginarrayl,,180\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

Câu b

(eginarray*20lleft. eginarrayleginarray*20c15&endarray\,,70endarray ight\eginarrayl,,,,,,60\eginarray*20c&40endarray\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c12\hline6,25endarray\eginarrayl,,,,,,60\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c4\hline20,25endarray\eginarrayl,,,,,,20\eginarray*20c&0endarrayendarrayendarray)

Bài 2

May25 bộ quần áo giống hệt hết 70mvải. Hỏi may66bộ quần áo như vậy hết bao nhiêu mét vải?

Hướng dẫn giải:

May 1bộ xống áo hết số mét vải là:

70:25=2,8(m)

May6 bộ quần áo hết số mét vải vóc là:

2,8×6=16,8(m)

Đáp số:16,8m.

Bài 3

Viết những phân số sau dưới dạng số thập phân:

(frac25;frac34;frac185)

Hướng dẫn giải:

(eginarray*20leginarray*20c5\hline0,4endarray\,,,0endarray)

(eginarray*20leginarray*20c4\hline0,75endarray\eginarrayl,,,20\,,,,,,0endarrayendarray)

(eginarray*20leginarray*20c5\hline3,6endarray\,,,,,0endarray)

Vậy(frac25 = 0,4;frac34 = 0,75;frac185 = 3,6)

1.3. Giải bài xích tập SGK rèn luyện trang 68

Bài 1

Tính

a)5,9:2+13,06 b)35,04:4−6,87

c)167:25:4 d)8,76×4:8

Hướng dẫn giải:

(eginarrayla)5,9:2 + 13,06\= 2,95 + 13,06\= 16,01\b)35,04:4 - 6,87\= 8,76 - 6,87\= 1,89\c)167:25:4\= 6,68:4\= 1,67\d)8,76 imes 4:8\= 35,04:8\= 4,38endarray)

Bài 2

Tính rồi đối chiếu kết quả:

a)8,3×0,4 với 8,3×10:25

b)4,2×1,25 với 4,2×10:8

c)0,24×2,5 cùng 0,24×10:4

Hướng dẫn giải:

a)8,3×0,4=3,32; 8,3×10:25=83:25=3,32

Vậy:8,3×0,4=8,3×10:25

b)4,2×1,25=5,25; 4,2×10:8=42:8=5,25;

Vậy:4,2×1,25=4,2×10:8

c)0,24×2,5=0,6 0,24×10:4=2,4:4=0,6

Vậy:0,24×2,5=0,24×10:4.

Bài 3

Một mảnh vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 24m, chiều rộng bằng2/5 chiều dài. Tính chu vi và ăn diện tích của miếng vườn đó.

Hướng dẫn giải:

Chiều rộng miếng vườn là:

(24 imes frac25 = 9,6:(m))

Chu vi mảnh vườn là:

(24+9,6)×2=67,2(m)

Diện tích mảnh vườn là:

24×9,6=230,4(m2)

Đáp số: Chu vi:67,2;

Diện tích:230,4m2

Bài 4

Trong 3 giờ xe trang bị đi được 93 km. Trong 2 giờ ô tô đi được 103 km. Hỏi mỗi giờ xe hơi đi nhiều hơn thế nữa xe máy bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải:

Mỗi giờ đồng hồ xe sản phẩm đi được số ki-lô-mét là:

93 : 3 = 31 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được số ki-lô-mét là:

103 : 2 = 51,5 (km)

Mỗi giờ ô tô đi được nhiều hơn xe đồ vật số ki-lô-mét là:

51,5 - 31 = 20,5 (km)

Đáp số: 20,5km.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 6 A Closer Look 1 Trang 40, Tiếng Anh Lớp 6 Unit 4 A Closer Look 1 Trang 40


Bài 1: Đặt tính rồi tính

25 : 4; 882 : 36; 75 : 12; 1155 : 352

Giải

Bài 2: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 12,5m cùng có diện tích s bằng diện tích hình vuông cạnh 28m. Tính chu vi thửa rộng lớn hình chữ nhật đó.