Cách bấm máy tính nguyên hàmbằng laptop fx 570es plus

Dạng 1:Cho hàm sốf(x)và những hàm sốFi(x), hãy khẳng định một trong số hàm sốFi(x)là một nguyên hàm của hàm sốf(x).Cú pháp trên máy tính casio

*
Trong đó:flà hàm số cần xác minh nguyên hàm.Fi(x)là các phương án vẫn cho.Biến A được nhập từ bàn phím để kiểm tra, A là hằng số thỏa mãn tập xác minh và có mức giá trị nhỏ.Nếu tác dụng cho tối thiểu một cực hiếm khác 0 thì một số loại phương án đó.Nếu kết quả luôn mang lại giá trị bởi 0 với cùng 1 dãy giá trị của A thì chọn cách thực hiện đó.Chú ý: để dễ dàng đọc công dụng ta nên chọn máy tính ở cơ chế fix 9 (shift-mod-6-9).Ví dụ: Đề thi minh họa câu 23:
*
Dạng 2:Cho hàm sốf(x)và những hàm sốFi(x), hãy xác minh một trong các hàm sốFi(x)là một nguyên hàm của hàm sốf(x), sao choF(x0)= C

Cú phápbấm máy tính xách tay nguyên hàm trên máy vi tính Casio

*
Trong đó:x0và C là phần đa hằng số mang lại trước.Ví dụ:
*
Dạng 3:Cho hàm sốy = f(x)liên tục trên đoạn . Hãy xác định tích phân của hàm sốy = f(x)trên đoạn .Cú pháp trên máy vi tính Casio:
*
Ví dụ 1: Đề thi minh họa câu 25:
*

Cách bấm máy tính xách tay nguyên hàm như vậy nào

Cách tính nguyên hàm bằng laptop fx 570es plustính nguyên hàm bằng máy tínhbấm laptop nguyên hàmcach bam may tinh nguyen hamcách tính nguyên hàm bằng máy tínhcách bấm laptop tích phântính tích phân sử dụng máy tínhtính nguyên hàm bằng laptop 570estìm nguyên hàm bằng laptop