12 thì cơ bạn dạng được chia theo 3 mốc thời gian: hiện tại tại, thừa khứ với Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp đỡ bạn bao gồm công thức, cách dùng cùng dấu hiệu nhận thấy các thì trong tiếng Anh. Họ hãy cùng khám phá nhé!Ngoài ra, các bạn sẽ được học tập thêm kết cấu về thì ngoại lệ thứ 13 là thì tương lai ngay sát có ý định nữa nhé!


*


*

1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Phương pháp thì bây giờ đơn

Công thức thì hiện tại đơn so với động tự thường

Khẳng định:S + V_S/ES + OPhủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì lúc này đơn đối với động từ TobeKhẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ AdjPhủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ AdjNghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student.She is not beautiful.Are you a student?

2. Phương pháp sử dụng:

Diễn tả một thực sự hiển nhiên, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East và sets in the West.)Diễn tả 1 thói quen, một hành vi thường xảy ra ở hiện tại tại. (E.g:I get up early every morning.)Nói lên khả năng của một bạn (E.g : He plays tennis very well.)

3. Vệt hiệu nhận ra thì lúc này đơn:

Trong câu có lộ diện từ sau: every (every day, every week, every month, ...)Các trạng tự tần suất xuất hiện thêm trong thì lúc này đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Các thì trong tiếng anh lớp 10

Ví dụ:

I use the mạng internet just about every day.I always miss you.

➨  Bài học về những thì trọng yếu trong TOEIC

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.)Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.)Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Giải pháp sử dụng

Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời điểm nói (E.g: The children are playing football now.)Diễn tả hành vi đang diễn ra dẫu vậy không độc nhất vô nhị thiết xẩy ra tại thời điểm nói. (E.g: I am looking for a job)Diễn tả 1 sự than phiền với hành vi lặp đi lặp lại nhiều gây khó chịu, bực mình. Trong trường phù hợp này, câu thông thường có trạng từ gia tốc "always". (E.g : He is always borrowing our books & then he doesn’t remember.)Dùng để biểu đạt một hành động sắp xảy ra sau đây theo kế hoạch đã định trước (E.g: I am flying to xứ sở của những nụ cười thân thiện tomorrow.)

Lưu ý đặc trưng cần biết:

Không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với những động trường đoản cú chỉ tri giác, dấn thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understand, know, like, want, glance, smell, love, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now.He wants to go for a cinema at the moment.Do you remember me?

3. Tín hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong những câu trước đó là 1 trong những câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các chúng ta xem chi tiết về thì lúc này tiếp diễn:  Thì hiện nay tại tiếp diễn (Present Continuous) 

Tham khảo các nội dung bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.)Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my close friend for a month.)Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have you eaten dinner yet?)

2. Cách sử dụng thì hiện tại chấm dứt trong giờ Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong thừa khứ nhưng mà không phân tích thời điểm, có kết quả liên quan mang lại hiện tại:

Ví dụ: : My oto has been stolen./ mẫu xe của tớ đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đang tiếp tục ở hiện tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ vẫn kết hôn được 50 năm rồi.

3. Vết hiệu nhận ra thì lúc này hoàn thành:

Trong thì hiện nay tại xong thường bao gồm từ sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: sát đây, vừa mớiever: sẽ từngalready: rồifor + khoảng thời hạn (for a year, for a long time, …)since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …)yet: chưa (dùng vào câu phủ định với câu hỏi)so far = until now = up to lớn now = up to the present: cho mang lại bây giờ

➨ Các chúng ta xem chi tiết hơn về thì hiện tại hoàn thành:  Thì hiện tại kết thúc (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.)Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.)Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Cách dùng:

Diễn tả một hành động bước đầu trong quá khứ ra mắt liên tục và kéo dãn dài đến hiện nay tại. Nhấn mạnh vấn đề vào đặc điểm “liên tục” của hành động. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy đã đứng dưới trời tuyết hơn 3 giờ đồng hồ rồi.

Phân biệt với thì hiện tại hoàn thành:

Thì hiện tại tại chấm dứt nhấn bạo dạn vào kết quả còn thì hiện tại tại dứt tiếp diễn nhấn rất mạnh vào quá trình.

3. Cách nhận biết thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn:

- Từ nhấn biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với động từ thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.)(Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.)(Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you hotline Zoey yesterday?)

 

Với hễ từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj(Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Bí quyết dùng thì quá khứ đơn:

Diễn tả một hành vi đã xảy ra và xong trong quá khứ. 

Ví dụ:

I went khổng lồ the concert last week.A few weeks ago, a woman called to lớn report a robbery.

3. Dấu hiệu nhận biết:

Các từ bỏ thường lộ diện trong thì vượt khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (cách đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clock yesterday.)Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"clock yesterday.)Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Giải pháp dùng: 

Dùng để biểu đạt một hành động đang xảy ra tại 1 thời điểm xác minh trong vượt khứ.

Ví dụ: At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào lúc 12h ngày hôm qua, chúng tôi đang nạp năng lượng trưa.)

 

Dùng để mô tả một hành động đang xẩy ra thì một hành động khác xen vào. Hành vi đang xẩy ra chia thì thừa khứ tiếp diễn, hành vi xen vào chia thì thừa khứ đơn.

Xem thêm: Top 50 Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Con Gái Yêu Bằng Tiếng Anh, 120+ Lời Chúc Sinh Nhật Bằng Tiếng Anh

Ex: He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta đang tán gẫu với bạn khi bà mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five the afternoon while she was watching the news on TV.He was doing his homework in his bedroom when the burglar came into the house.