Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 58, 59 VBT toán 2 bài xích 134 : các số tròn chục từ bỏ 110 đến 200 tập 2 với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết (theo mẫu) :

*

Phương pháp giải:

- xác định số trăm và số chục trong những hình vẫn cho.

Bạn đang xem: Các số tròn chục từ 110 đến 200

- Viết với đọc số vừa tìm kiếm được.

Lời giải đưa ra tiết:

*


Bài 2

Viết (theo mẫu) :

Viết số

Đọc số

130

một trăm bố mươi

120

 

150

 

170

 

140

 

 

Viết số

Đọc số

180

 

110

 

160

 

190

 

200

 

Phương pháp giải:

- Đọc số có bố chữ số theo thứ tự theo lần lượt từ hàng trăm tới hàng 1-1 vị.

- giải pháp đọc số tròn chục có ba chữ số: Chữ số hàng trăm ghép với tự "trăm"; chữ số hàng chục ghép với từ "mươi".

Lời giải đưa ra tiết:

Viết số

Đọc số

130

một trăm tía mươi

120

một trăm hai mươi

150

một trăm năm mươi

170

một trăm bảy mươi

140

một trăm bốn mươi

 

Viết số

Đọc số

180

một trăm tám mươi

110

một trăm mười

160

một trăm sáu mươi

190

một trăm chín mươi

200

hai trăm


Bài 3

Viết (theo mẫu)

 

*

Phương pháp giải:

- xác minh giá trị của mỗi vế.

- so sánh rồi điền dấu tương thích vào khu vực trống.

Xem thêm: Bảo Bọc Là Gì - Bảo Bọc Nghĩa Là Gì

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Bài 4

(150.....170) (180.....190) 

(160.....140) (150.....150)

(120.....170) (190.....130)

(160.....130)

(180.....200)

(110.....140)

Phương pháp giải:

- So sánh những chữ số thẳng hàng theo vật dụng tự trường đoản cú trái lịch sự phải.

- Điền dấu thích hợp vào nơi trống. 

Lời giải đưa ra tiết:

(150 140) (150 = 150)

(120 130)

(160 > 130)

(180

*
Bình luận
*
phân tách sẻ

Bài tiếp theo sau
*