tiếp nối phần kiến thức và kỹ năng về số trường đoản cú nhiên, girbakalim.net sẽ trình làng đến các em về phần kỹ năng tiếp theo. Đó là Toán lớp 4 các số tất cả 6 chữ số. Các em hãy thuộc học với ghi ghi nhớ nhé!Tiếp nối phần kiến thức về số trường đoản cú nhiên,girbakalim.net sẽ ra mắt đến các em về phần kiến thức tiếp theo. Đó là Toán lớp 4 các số có 6 chữ số.

Bạn đang xem: Các số có 6 chữ số

những em hãy cùng học với ghi lưu giữ nhé!

1. Ôn lại quan hệ giới tính giữa đơn vị những hàng ngay thức thì kề

Đầu tiên, những em hãy cùng ôn lại những phần loài kiến thức đặc biệt liên quan tiền mà họ đã học. Quan hệ giữa những hàng này như vậy nào, bọn họ hãy ôn lại nhé!

1 đơn vị =110 đơn vị = 1 chục = 1010 chục = 1 trăm =10010 trăm = 1 ngàn =1 00010 ngàn = 1 chục ngàn = 10 000…

2. Giới thiệu về hàng trăm nghìn

Tiếp nối kiến thức và kỹ năng ở trên, chúng ta có thể suy ra:

10 chục ngàn = 100 nghìn. Viết số: 100 000

*

Viết số: 432516

Đọc số: bốn trăm cha mươi hai nghìn năm trăm mười sáu

3. Biện pháp viết cùng đọc những số tới 6 chữ số

3.1. Giải pháp đọc, bí quyết viết:

*

3.2. Ví dụ:

• Số: 136 789.

Đọc là: Một trăm tía mươi sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín.

• Số: hai trăm linh chín nghìn một trăm tứ mươi bảy.

Viết là: 209 147.

4. Bài bác tập vận dụng đọc viết những số gồm 6 chữ số (Có lí giải giải + đáp án)

4.1. Đề bài

Bài 1: cho những số sau: 450 731; 200 582; 570 004;

a) Đọc các số trên

b) sắp đến xếp các số bên trên theo đồ vật tự từ nhỏ dại đến lớn

Bài 2: Viết mỗi số sau thành tổng:

134 780; 305 600; 899 111; 900 500

Bài 3: Viết tiếp 3 số từ bỏ nhiên tương thích vào khu vực trống:

a) 100 000; 200 000; 300 000;...

b) 350 000; 400 000; 450 000;...

c) 110 000; 210 000; 310 000;...

d) 145 000; 345 000; 545 000;...

Bài 4: Viết số, biết số đó gồm:

a) nhị trăm nghìn, hai chục nghìn, hai nghìn, nhì trăm, nhị chục và hai 1-1 vị.

b) Năm trăm nghìn, năm nghìn với năm đơn vị.

4.2. Lời giảitoán lớp 4 bài những số gồm 6 chữ số

Bài 1:

a) các số hiểu lần lượt là:

Bốn trăm năm mươi nghìn bảy trăm tía mươi mốt

Hai trăm nghìn năm trăm tám mươi hai

Năm trăm bảy mươi nghìn không trăm linh tư

b) thu xếp theo thiết bị tự từ nhỏ tuổi đến lớn: 200 582; 450 731; 570 004.

Bài 2:

134 780= 100 000+30 000+4 000+700+80

305 600= 300 000+ 5 000+ 600

899 111= 800 000+90 000+ 9 000+ 100+10+1

900 500= 900 000+ 500

Bài 3:

a) 100 000; 200 000; 300 000; 400 000; 500 000; 600 000.

b) 350 000; 400 000; 450 000; 500 000; 550 000; 600 000.

c) 110 000; 210 000; 310 000; 410 000; 510 000; 610 000.

d) 145 000; 345 000; 545 000; 745 000; 945 000; 1 145 000.

Bài 4:

a) Ta có: 200 000+20 000+2 000+ 200+20+2= 222 222

b) Ta có: 500 000+ 5 000+ 5= 505 005

5. Bài bác tập trường đoản cú luyện toán lớp 4 đọc viết các số có 6 chữ số (Có đáp án)

5.1. Đề bàitoán lớp 4 các số tất cả sáu chữ số

*

5.2. Đáp ántoán lớp 4 những số tất cả 6 chữ số

Bài 1:

a)

Bốn trăm nhì mươi lăm nghìn ko trăm mười một

Hai trăm mười tư nghìn sáu trăm linh năm

Bảy trăm nghìn ko trăm năm mươi mốt

b) 700 051; 425 011; 214 605

Bài 2:

987 089= 900 000+80 000+7 000+ 80+9123 456= 100 000+20 000+ 3 000+ 400+50+6561 000= 500 000+60 000+1 000409 005= 400 000+ 9 000+ 5

Bài 3:

a) 210 000; 230 000; 250 000; 270 000; 290 000

b) 145 000; 150 000; 155 000; 160 000; 165 000

c) 111 000; 222 000; 333 000; 444 000; 555 000

d) 530 000; 560 000; 590 000; 620 000; 650 000

Bài 4:

a) 362 251

b) 506 007

6. Giải bài tập sách giáo khoa bài học toán lớp 4 những số gồm 6 chữ số

6.1. Đề bài:

Bài 1: Viết theo mẫu

*

*

Bài 2: Viết theo mẫu

*

Bài 3: Đọc các số sau: 96 315; 796 315; 106 315; 106 827.

Bài 4:Viết các số sau:

a) Sáu mươi tía nghìn một trăm mười lăm;

b) Bảy trăm nhị mươi tía nghìn chín trăm ba mươi sáu;

c) Chín trăm bốn mươi ba nghìn một trăm linh ba;

d) Tám trăm sáu mươi nghìn cha trăm bảy mươi hai;

6.2. Đáp án

Bài 1:

*

Viết số: 52 3453

Đọc số: Năm trăm nhì mươi ba nghìn tư trăm năm mươi ba.

Bài 2:

*

Bài 3:

96 315 đọc là: Chín mươi sáu nghìn bố trăm mười lăm796 315 đọc là: Bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba trăm mười lăm106 315 gọi là: Một trăm linh sáu nghìn tía trăm mười lăm106 827 phát âm là: Một trăm linh sáu nghìn tám trăm hai mươi bảy.

Xem thêm: Trình Duyệt Web Là Gì Tin 10 Bài 22: Một Số Dịch Vụ Cơ Bản Của Internet

Bài 4:

a) 63 115

b) 723 936

c) 943 103

d) 860 372

Hi vọng là chúng tôi đã làm thân quen vớiToán lớp 4 những số gồm 6 chữ số một phương pháp đầy đủ. Bọn chúng mình hãy với mọi người trong nhà luyện tập nhiều hơn nữa qua những bài học tập khác của girbakalim.net nhé.