Tài liệu đang hướng dẫn đưa ra tiết cách thức giải và bài xích tập chuyên đề giới hạn: giới hạn dãy số, số lượng giới hạn hàm số, hàm số liên tục tất cả đều phải có lời giải thay thể.

Bạn đang xem: phương thức tìm giới hạn hàm số toán cao cấp

BÀI 1. GIỚI HẠN CỦA DÃY SỐ.Dạng 1. áp dụng định nghĩa tìm số lượng giới hạn 0 của dãy sốDạng 2. Thực hiện định lí nhằm tìm số lượng giới hạn 0 của hàng số Dạng 3. Sử dụng các giới hạn quan trọng đặc biệt và các định lý nhằm giải những bài toán tìm số lượng giới hạn dãyDạng 4. Thực hiện công thức tính tổng của một cấp cho số nhân lùi vô hạn, search giới hạn, biểu thị một số thập phân vô hạn tuần dứt phân số Dạng 5. Tìm số lượng giới hạn vô cùng của một dãy bởi định nghĩaDạng 6. Tìm số lượng giới hạn của một dãy bằng cách sử dụng định lý, nguyên tắc tìm giới hạn vô cựcMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 2. GIỚI HẠN HÀM SỐDạng 1. Sử dụng định nghĩa để tìm giới hạn Dạng 2. Tìm số lượng giới hạn của hàm số bằng công thứcDạng 3. Thực hiện định nghĩa tìm giới hạn một bên Dạng 4. áp dụng định lý và cách làm tìm số lượng giới hạn một bên Dạng 5. Tính số lượng giới hạn vô cực Dạng 6. Tìm số lượng giới hạn của hàm số thuộc dạng vô định 0/0Dạng 7. Dạng vô định Dạng 8. Dạng vô địnhMỘT SỐ DẠNG TOÁN NÂNG CAO Tham khảoBÀI 3. HÀM SỐ LIÊN TỤCDạng 1. Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại điểm x0 Dạng 2. Xét tính thường xuyên của hàm số trên một điểmDạng 3. Xét tính thường xuyên của hàm số bên trên một khoảng tầm KDạng 4. Search điểm cách trở của hàm số f(x) Dạng 5. Minh chứng phương trình f(x)=0 có nghiệm MỘT SỐ BÀI TẬP LÝ THUYẾT Tham khảo 
Bạn đang xem: Các phương pháp tìm giới hạn toán cao cấp

*

*

*

*Xem thêm: Đóng Vai Bé Hồng Kể Lại Chuyện Trong Lòng Mẹ, Tải Nhập Vai Nhân Vật Bé Hồng, Kể Lại Câu Chuyện

*

Sub đăng ký kênh góp Ad nhé !