Trong lịch trình hóa 11, chương Sự năng lượng điện li giữ kỹ năng chủ chốt của cả học kì 1. Vị vậy, không những nắm vững vàng lí thuyết mà những em cần nắm được cả phần bài xích tập chương 1. Tiếp sau đây Kiến guru hỗ trợ cho các em Các dạng bài tập hóa 11 chương 1 chi tiết và không hề thiếu nhất.

Bạn đang xem: Các muối điện li yếu

Đang xem: các chất năng lượng điện li yếu


Contents

1 I. Bài xích tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li2 II. Bài tập hóa 11: Tính mật độ ion vào dung dịch4 IV. Những dạng bài xích tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn điện tích5 V. Những dạng bài tập hóa 11: bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

I. Bài xích tập hóa 11: chất điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:

*
*
*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài xích tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: – Tính pH: nếu = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH sút 1 => tăng 10 => V sút 10 lần.

Cần giảm thể tích H2O bằng 9/10 V để thu được dung dịch có pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Vì Sao Khí Cười Là Khí Gì ? Tác Hại Của Khí Cười Bã³Ng Cæ°Á»I, Khã­ Cæ°Á»I Lã  Gã¬

Cần thêm thể tích H2O bằng 9V nhằm thu được dung dịch bao gồm pH = 4.


Post navigation


Previous: Image: nóng Tinh Hồng nhiệt : căn bệnh Nhiễm Trùng Liên mong Nhóm A
Next: Cõi Cô Liêu Là Gì ? Nghĩa Của từ bỏ Cô Liêu