Liên kết chất hóa học là gì?

Liên kết chất hóa học là sự phối kết hợp giữa những nguyên tử để sản xuất thành phân tử giỏi tinh thể. Khi chế tạo thành liên kết hóa học, những nguyên tử thường xuyên có xu hướng đạt tới thông số kỹ thuật e bền vững của khí thi thoảng với 8e (của He là 2e) ở phần bên ngoài cùng.

Bạn đang xem: Các liên kết hóa học

*

Các loại link hóa học

LIÊN KẾT ION

1. Có mang và phân một số loại ion

– Ion là nguyên tử hoặc đội nguyên tử mang điện tích.

– Phân các loại ion:

+ Theo năng lượng điện tích: ion dương (cation) cùng ion âm (cation).

+ Theo số nguyên tử làm cho ion: ion đối chọi nguyên tử (chỉ có một nguyên tử) và ion đa nguyên tử (do các nguyên tử sản xuất nên).

2. Sự có mặt ion từ bỏ nguyên tử

– Nguyên tử có xu thế nhường hoặc nhận e để đạt đến cấu hình e bền vững của khí hi hữu (có 8e ở lớp ngoài cùng).

– Phi kim A nhóm nA:

A + (8 – n)e → An-8

– sắt kẽm kim loại M đội nA:

M → Mn+ + ne.

3. Liên kết ion

Là links được hình thành vì chưng lực hút tĩnh điện giữa các ion với điện tích trái dấu.

4. đặc thù chung của hợp hóa học ion

– Ở điều kiện thường, các hợp hóa học ion thường tồn tại làm việc dạng tinh thể, tất cả tính bền vững, thông thường sẽ có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi hơi cao.

– các hợp hóa học ion hay tan nhiều trong nước. Khi nóng tung hoặc khi tổ hợp trong nước có tác dụng dẫn điện.


*

Phân tử muối ăn (NaCl) tất cả chứa link ion


LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ

1. Có mang và phân loại

– link cộng hóa trị là links được khiến cho giữa 2 nguyên tử bằng 1 hoặc nhiều cặp e chung.

– links cộng hóa trị tất cả 2 loại:

+ links cộng hóa trị có cực (liên kết cộng hóa trị phân cực): cặp e bình thường bị hút lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện mập hơn.


*

Liên kết cộng hóa trị phân rất trong phân tử SO2


+ liên kết cộng hóa trị không cực (liên kết cộng hóa trị ko phân cực): cặp e chung không xẩy ra hút lệch về phía nguyên tử nào.


*

Phân tử N2 chứa liên kết cộng hóa trị không phân cực


2. Đặc điểm của hợp hóa học cộng hóa trị

– các phân tử chỉ có links cộng hóa trị hoàn toàn có thể tồn tại sinh sống thể rắn, lỏng hoặc khí.

– những chất tất cả cực tan những trong dung môi gồm cực. đa số các hóa học không cực tan trong dung môi không cực.

Xem thêm: Giải Toán 8 Bài 2: Định Lí Đảo Và Hệ Quả Của Định Lí Ta-Lét, Định Lí Đảo Và Hệ Quả Của Định Lí Talet

– các chất chỉ chứa links cộng hóa trị không rất không dẫn điện ở những trạng thái.

3. Mối quan hệ giữa hiệu độ âm năng lượng điện và link hóa học

Giả sử hiệu độ âm năng lượng điện của 2 nguyên tố tham gia link là Δ (lấy cực hiếm đại số). Dựa vào Δ rất có thể xác định được loại liên kết theo bảng sau: