- công dụng với nước: Oxit nào mà lại hidroxit tương xứng tan trong nước thì phản nghịch ứng với nước.

Bạn đang xem: Các hợp chất hóa học

CaO + H2O →Ca(OH)2

- tính năng với axit:

Fe2O3 + H2SO4 →Fe2(SO4)3 + H2O

Chú ý: phần đa oxit của kim loại có nhiềuhoá trị lúc phản ứng cùng với axit mạnh dạn sẽ được đưa tới kim loại có hoá trị cao nhất.

Cu2O + HNO3 →Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Tác dụng cùng với oxit axit: xem phần oxit axit

Bị khử bởi các chất khử mạnh: Trừ oxit của sắt kẽm kim loại mạnh (từ K Al).

Fe2O3 + CO →Fe3O4 + CO2

Chú ý: khi Fe2O3 đang bị khử nhưng CO bị thiếu hụt thì chất rắn tạo nên thành có 4 hóa học sau: Fe2O3, Fe3O4, FeO. Sắt (Vì những phản ứng xảy ra đồng thời).

c.Oxit lưỡng tính (Al2O3, ZnO)

Tác dụng với axit:

ZnO + H2SO4 →ZnSO4 + H2O

Tác dụng với kiềm:

ZnO + NaOH →Na2ZnO2 + H2O

d. Oxit không tạo thành muối (CO, N2O NO...)

- N2O không thâm nhập phản ứng.

- co tham gia:

+ phản ứng cháy trong oxi

+ Khử oxit kim loại

+ tính năng thuận nghịch với hemoglobin gồm trong máu, gây độc.

2. Axit

a. Hỗn hợp axit làm cho đổi màu hóa học chỉ thị: Quì tím đỏ.

b. Tính năng với bazơ:

H2SO4 + NaOH →Na2SO4 + H2O

c. Chức năng với oxit bazơ, oxit lưỡng tính:

HCl + Al2O3 →AlCl3 + H2O

d. Tính năng với muối:

HCl + Na2CO3 →NaCl + H2O + CO2

H2SO4(đậm đặc) + NaCl(rắn) NaHSO4 + HCl(khí)

Chú ý: sản phẩm phải tạo thành chất kết tủa (chất nặng nề tan), hoặc chất cất cánh hơi hay tạo nên axit yếu.

e. Công dụng với phi kim

f. Công dụng với kim loại: (kim nhiều loại đứng trước hidro vào dãy vận động hoá học).

HCl + Fe→ FeCl2 + H2

3. Bazơ

a.Bazơ tung (kiềm)

Dung dịch kiềm làm đổi khác màu một trong những chất chỉ thị:

- Quỳ tím xanh.

- dung dịch phenolphtalein không màu hồng.

Tác dụng với axit:

2KOH + H2SO4 →K2SO4 + 2H2O (1)

KOH + H2SO4 →KHSO4 + H2O (2)

Chú ý: tuỳ tỉ trọng số mol axit với số mol bazơ sẽ xẩy ra phản ứng (1) hoặc (2) hay xảy ra cả phản bội ứng.

Tác dụng với kim loại

Tác dụng cùng với phi kim

Tác dụng với oxit axit, oxit lưỡng tính

Tác dụng với hidroxit lưỡng tính (Al(OH)3, Zn(OH)2)

NaOH + Zn(OH)2 →Na2ZnO2 + H2O

Tác dụng với hỗn hợp muối

Ba(OH)2 + Na2CO3 →BaCO3 + 2NaOH

Chú ý: Sản phẩm phản bội ứng tối thiểu phải bao gồm một hóa học không tan (kết tủa).

b. Bazơ không tan

Tác dụng với axit:

Cu(OH)2 + H2SO4 →CuSO4 + H2O

Bị nhiệt phân tich:

Fe(OH)3 →Fe2O3 + H2O

c.Hidroxit lưỡng tính

Tác dụng cùng với axit

Tác dụng cùng với kiềm

Bị nhiệt độ phân tích

4. Muối

a. Tính năng với hỗn hợp axit:

Ba(HCO3)2 + HNO3 →Ba(NO3)2 + CO2 + H2O

b. Hỗn hợp muối tính năng với hỗn hợp bazơ:

FeCl3 + KOH →KCl + Fe(OH)3

Chú ý: muối bột axit chức năng với kiềm tạo thành thành muối bột trung hoà cùng nước

c. Dung dịch muối công dụng với dung dịch muối:

Na2CO3 + CaCl2 →CaCO3 + NaCl

d. Dung dịch muối chức năng với kim loại:

CuSO4 + Zn →ZnSO4 + Cu

Chú ý: không chọn lọc kim loại có tác dụng phản ứng cùng với nước ở đk thường như K, Na, Ca, Ba...

e.Tác dụng với phi kim

Một số muối bị nhiệt độ phân:

Nhiệt phân tích các muối CO3, SO3:

M2(CO3)n →M2On + nCO2

Chú ý: Trừ muối của sắt kẽm kim loại kiềm.

Nhiệt phân muối nitrat:

Fe(NO3)2 →Fe + NO2 + O2

Một số đặc thù riêng:

2FeCl3 + Fe →3FeCl2

2FeCl2 + Cl2 →2FeCl3

Cu + Fe2(SO4)3 →CuSO4 + 2FeSO4 

*
tính chất hóa học của những hợp chất vô cơ" width="633">

Mời các bạn cùng với top lời giải bài viết liên quan về khái niệm hợp chất vô cơ để làm rõ hơn về đặc thù của chúng.

1. Hợp hóa học vô cơ là gì ?

Hợp hóa học vô cơ là hợp hóa chất mà vào phân tử không có chứa nguyên tử cácbon. Một số trong những trường hợp ngoại lệ mà lại hợp hóa học được điện thoại tư vấn là hợp hóa học vô cơ trong phân tử vẫn đựng nguyên tử các bon là khí CO, khí CO2, acid H2CO3 và những muối cacbonat, hidrocacbonat.

2. Phân một số loại hợp chất vô cơ.


Hợp chất vô cơ được phân nhiều loại thành từng nhóm nhờ vào tính hóa học hóa học của các hợp chất đó tương tự như nhau. Khi đó, fan ta xếp chúng nó vào một nhóm để tiện nghiên cứu, học tập.

Hợp chất vô cơ được phân phân thành 4 loại thiết yếu đó là Oxit, Axit, Bazơ và Muối.

2.1 Oxit là gì ?

Oxit là thích hợp chất bao gồm một nhân tố kết hợp với một hoặc nhiều nguyên tử oxi.

2.1.1. Công thức hóa học tập của oxit là MxOy

Trong đó:

- M là nguyên tố làm sao đó rất có thể kết hòa hợp được với y nguyên tử oxi.

- x là số nguyên tử của nguyên tố M gồm trong oxit.

- y là số nguyên tử của yếu tắc oxi gồm trong hòa hợp chất.

2.1.2. Oxit được tạo thành mấy một số loại ?

Oxit được phân tạo thành 4 một số loại cơ bản bao bao gồm Oxit axit, Oxit bazơ, Oxit lưỡng tính cùng Oxit trung tính.

2.1.2.1 Oxit axit là gì ?

Oxit axit là các oxit được cấu trúc từ một nguyên tố phi kim cùng với oxi và phải gồm axit tương ứng.

Công thức hóa học tổng quát của oxit axit là MxOy

Trong đó:

- M là thành phần phi kim.

- O là yếu tố Oxi.

- x là số nguyên tử của nguyên tố M gồm trong hợp chất oxit.

- y là số nguyên tử của yếu tắc Oxi gồm trong thích hợp chất.

Ví dụ oxit axit:

Oxit: SO2, SO3, CO2, N2O5 . . .

Axit tương ứng: H2SO3, H2SO4, H2CO3, HNO3 . . .

2.1.2.2 Oxit Bazơ là gì ?

Oxit Bazơ là số đông oxit kết cấu bởi một nguyên tố kim loại với oxi cùng có Bazơ tương ứng.

Công thức hóa học tổng quát của Oxit Bazơ là M"xOy

Trong đó:

- M" là yếu tắc kim loại.

- O là nhân tố oxi.

- x là số nguyên tử của nguyên tố kim loại trong oxit.

- y là số nguyên tử của yếu tắc oxi gồm trong oxit.

Ví dụ Oxit Bazơ:

Oxit: Na2O, BaO, MgO, ZnO . . .

Bazơ tương ứng: NaOH, Ba(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2 . . .

2.1.2.3 Oxit lưỡng tính là gì ?

Oxit lưỡng tính là phần nhiều oxit bao gồm một bazơ tương ứng và có một axit tương ứng.

Công thức hóa học của oxit lưỡng tính là phương pháp chung của oxit.

Ví dụ oxit lưỡng tính:

Oxit lưỡng tính: Al2O3, ZnO . . .

Axit tương ứng: HAlO2, H2ZnO2 . . . Tương ứng với tên thường gọi là axit aluminic, axit zincic . . .

Như vậy ta tất cả công thức chất hóa học của axit aluminic là HAlO2 và công thức hóa học tập của axit zincic là H2ZnO2

Bazơ tương ứng: Al(OH)3, Zn(OH)2 . . . 

2.1.2.4 Oxit trung tính là gì ?

Oxit trung tính là oxit không tồn tại axit tương ứng hoặc bazơ khớp ứng ( Oxit trung tính có cách gọi khác là oxit không chế tác muối).

Công thức chất hóa học của oxit trung tính tương tự như như công thức tổng thể của oxit.

ví dụ oxit trung tính:

Oxit trung tính: CO, NO . . .

2.2 Axit là gì ?

Axit (Tiếng pháp: Acide) là hợp chất hóa học hoàn toàn có thể hòa chảy được trong nước, gồm vị chua.Công thức hóa học tổng thể của axit là HxATrong đó:

- H là yếu tắc hidro

- A là một trong những nguyên tố hoặc một đội nhóm các nguyên tố links với nhau theo biệt lập tự độc nhất vô nhị định.

- x là số nguyên tử của yếu tố hidro có trong axit.

Ví dụ Axit:

Axit: HCl, H2SO3, H2SO4, H2CO3, HNO3 . . .

2.2.1 Phân một số loại axit như như thế nào ?

Dựa vào đặc điểm hóa học của axit mà chúng được phân phân thành 2 loại

+ Axit mạnh bạo như HCl, H2SO4, HNO3 . . . .

+ Axit yếu đuối như H2S, H2CO3 . . . .

Khi quan liêu sát những loại axit, nhiều người có chủ ý em phân loại axit phụ thuộc sự xuất hiện của yếu tắc oxi. 

Phân nhiều loại được ví dụ như sau:

+ Axit không tồn tại oxi như H2S, HCl . . .

+ Axit tất cả oxi như HNO2, H2SO4 . . .

2.3 Bazơ (bazo) là gì ?

Bazơ (Bazo - giờ đồng hồ pháp: Base) là hợp chất hóa học trong phân tử tất cả một nguyên tử kim loại links với một hay nhiều nhóm hidroxit (OH).

Công thức hóa học bao quát của bazơ là Mx(OH)y hay M(OH)y

Trong đó:

- M là nhân tố kim loại

- OH là nhóm hidroxit

- y là số team hidroxit gồm trong bazơ. Thường xuyên thì y sẽ bởi với số hóa trị của yếu tố M

Ví dụ bazơ: NaOH, Ba(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3 . . .

2.3.1 Phân nhiều loại bazơ như làm sao ?

+ phụ thuộc vào tính chất hóa học, chúng ta có thể phân chia thành ba zơ bạo dạn và bố zơ yếu

- tía zơ mạnh: NaOH, KOH . . .

- tía zơ yếu: Al(OH)3, Fe(OH)3, Cu(OH)2 . . .

+ phụ thuộc vào tính chảy của bố zơ trong nước, chúng ta có thể phân phân thành 2 loại là bố zơ không tan và bố zơ chảy trong nước.

- cha zơ tan trong nước:

NaOH, KOH . . . Khi tan trong nước tạo ra thành hỗn hợp bazơ hay có cách gọi khác là dung dịch kiềm, xút . . .Ca(OH)2, Ba(OH)2 . . . Lúc tan trong nước cũng chế tác thành dung dịch bazơ call là dung dịch kiềm thổ.

- Bazơ không tan trong nước:

Cu(OH)2, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3 . . .

2.4 muối là gì ?

Muối là sản phẩm hóa học sau khi trung hòa axit.

Các bạn sẽ gặp những phản ứng trung hòa axit sản xuất thành muối ví dụ như phản ứng thân oxit cùng với axit, bội nghịch ứng giữa Bazơ với axit . . .. Thường thì những phản ứng trung hòa chúng ta cũng sẽ thu được một thành phầm là nước kèm theo với muối.

Một ví dụ phản bội ứng trung hòa - nhân chính như sau: NaOH + HCl → NaCl + H2O. Sau làm phản ứng trên, sản phẩm thu được rất nhiều là dung dịch. Tuy nhiên, chúng ta thấy được trong hỗn hợp trên sẽ chưa phù hợp chất NaCl đó chính là muối Natri Clorua và thành phầm của bội nghịch ứng trung hòa thường là nước.

2.4.1 Phân một số loại muối như như thế nào ?

+ nhờ vào thành phần nhân tố hóa học cấu tạo nên muối, chúng ta có thể chia muối thành 2 các loại cơ bản

- muối bột axit là muối nhưng trong phân tử vẫn còn đấy chứa nhân tố hidro trong cội axit

Ví dụ về muối axit: NaHSO4, K2HPO3, KH2PO3 . . .

- Muối th-nc là muối mà lại trong phân tử không thể chứa yếu tố hidro của gốc axit.

Ví dụ về muối bột trung hòa: Na2SO4, KCl, CaCO3 . . .

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 8 Học Kì 2 Có Đáp Án, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Vật Lý Lớp 8

+ phụ thuộc vào độ chảy của muối trong nước, bạn có thể chia muối thành 2 loại muối tan cùng muối ko tan trong nước.